MARGARETA BROGREN
Översättare

Adress:
S:t Lars Kyrkogata 4
311 31 Falkenberg

E-post:
margareta [snabel-a] brogren.nuNågra översatta titlar


Besök mitt antikvariat MaggaBok på Bokbörsen!

 


 


Intervju ur VI LÄSER Nr 5/2011:

Läs mer om boken här!


Några omdömen om tidigare böcker:

" - fenomenalt översatt av Margareta Brogren - "
Gabriella Håkansson i Dagens Nyheter om Simon Singh, Big Bang

"Först som sist: Detta är en mycket bra bok som om möjligt blivit ännu bättre genom en oerhört fin översättning. ----- Vad gäller översättningen blir jag närmast lyrisk. På ett spänstigt språk, praktiskt taget helt fritt från anglicismer av vilket slag det vara månde, med korrekta svenska facktermer, får Margareta Brogren boken att lyfta ett extra snäpp."
Professor Bengt E Y Svensson i Populär Astronomi om Simon Singh, Big Bang

"Till detta kommer att Singhs stjärnhimmel strålar än klarare tack vare Margareta Brogrens formidabla insats som översättare. Kepsen av för hennes språkliga känsla och ekvilibristik!"
Mats Parner i Folket i Bild Kulturfront om Simon Singh, Big Bang

"Hela historien framstår här som en elegisk dikt, komponerad av Goodwin och överförd till den vackraste svenska av Margareta Brogren."
Professor Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet om Jason Goodwin, Horisontens härskare

"I Horisontens härskare har han tidigare givit en inkännande skildring av det osmanska imperiets hela historia. Lite rörigt disponerad, men ack så elegant skriven – den svenska översättningen är i klass med Frans G Bengtsons essäer."
Per Dahl i Barometern om Jason Goodwin, Horisontens härskare

"Boken är full av exempel på intrikata krypton, och här måste nämnas att Margareta Brogren har gjort ett makalöst gott arbete i sin försvenskning av vissa bitar av originalet."
Kjell E Genberg i Dast-Magazine om Simon Singh, Kodboken

"Översättaren, Margareta Brogren, måste ha haft en otroligt svår uppgift att lösa. Inte nog med de normala språkliga problem som överföringen av teknisk skrift från ett språk till ett annat innehåller, men alla rent engelskspråkiga exempel på ord eller ordfrekvenser måste ha krävt ett tålamod utan like i sökandet efter lämpliga parallella fraser på svenska."
Philip K Nelson i Folkbladet Norrköping om Simon Singh, Kodboken

"Till sist: en eloge till översättaren, Margareta Brogren. Översättningen är noggrann och samtidigt mycket läsvänlig."
Professor Jan Hjärpe i Sydsvenska Dagbladet om Karen Armstrong, Världsreligionernas födelse

"Översättaren Margareta Brogren har gjort ett gott jobb. När det gäller korancitaten har hon stått i valet mellan två översättningar till svenska, nämligen Bernströms moderna och förklarande översättning och Zetterstéens mera ålderdomliga och poetiska. Hon har valt att luta sig mot den senare, eftersom den ger läsaren en aning om den emotionella kraften i budskapet. Det tycker jag är ett utmärkt val."
Göran Frankel i Helsingborgs Dagblad om Karen Armstrong, Muhammed

"Nu finns den på svenska, i en briljant översättning av Margareta Brogren."
Kaj Engelhardt i "Judisk-kristen dialog" om Bente Groth, Judendomen Kultur, historia, tradition

"Här finns inte blott själva 'samtalet' i svensk version, utan också en presentation av texten och dess författare - i utmärkta översättningar från jiddisch, engelska och tyska, samtliga signerade Margareta Brogren."
Göran Modén i Shalom om Zvi Kolitz, Jossel Rakovers samtal med Gud


Intervju i Hallands Nyheter

Intervju i  Svensk Bokhandel nr.4/2006

Margareta Brogren på Wikipedia


Läs mera här!