Några titlar:
Margareta Brogren i Stralsund

Bibeln är världens mest kända bok. Själva ordet biblos betyder just bok, på grekiska. Illustrerad bibel är ett praktverk, som gjort för att väcka de fantastiska berättelserna och karaktärerna till liv för en bredare publik.

Den har kallats Böckernas bok. Tillkommen under en tidsrymd på mer än tusen år och med undantag för Koranen har inget annat litterärt verk haft ett sådant inflytande över människans historia och ett så långvarigt grepp om vår fantasi. Bibelns sidor rymmer poesi, myter, historia, lovsånger till Guds ära Här finns berättelser om svek, mord och krig sida vid sida med finstämda historier om kärleken som övervinner allt. Kungariken erövras och återerövras. Trolöshet och hat är oupplösligt förenade med förlåtelse och försoning.

Judar, kristna och muslimer räknar alla Abraham från Ur som sin andliga urfader, han är den första stora gestalten vi möter i Gamla Testamentet. Bibelns centrala teman, i grunden sprungna ur judisk-kristna erfarenheter, har för övrigt mycket gemensamt med de andra stora världsreligionerna som den gyllene regeln att bemöta andra såsom vi själva vill bli bemötta, liksom en tro på ett liv efter döden.

Under historiens gång har Bibeln inspirerat till storslagen konst och musik. De praktfullt illustrerade texterna från de medeltida klostren var undantagslöst bibeltexter. Michelangelos magnifika fresker i Sixtinska kapellets tak i Vatikanen i Rom är en enastående vision i bild av Bibelns berättelser, från skapelsen till domedagen. Kompositörer i alla tider har i oratorier, passioner, mässor, operor och andliga sånger inspirerats av Bibeln. Till och med vårt vardagsspråk är fyllt av bibliska uttryck.

Ändå är Bibeln för många, kanske de flesta, i Sverige idag en otillgänglig bok. Illustrerad bibel med sina vackra bilder, kartor, verk från de gamla mästarna, historiska föremål och fotografier är ett sätt att ändra på det.

Inbunden
Språk: Svenska
Antal sidor: 512
Utg.datum: 2012-10-02
Upplaga: 1
Förlag: Norstedts
Översättare och fackgranskare: Margareta Brogren, Anders Brogren
Dimensioner: 313 x 260 x 35 mm
Vikt: 2620 g
SAB: Cb
ISBN: 9789113043364

I 5 undervisningspraktiker i matemaik ger författarna Margaret S. Smith och Mary Kay Stein råd om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Boken ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker utifrån elever­nas olika sätt att tänka:

Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt problem.
Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen.
Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen.
Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas förståelse.
Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden.
5 undervisningspraktiker i matematik vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i hela grundskolan såväl som gymnasieskolan. Förordet till boken är skrivet av professor Andreas Ryve och doktorand Maria Larsson, båda verskamma vid Mälardalens högskola

Förlag: Natur & Kultur
Antal sidor: 160
Översättning: Margareta Brogren
ISBN: 978-91-27-13858-2

Närmare ett decennium efter att succéböckerna om kosmos publicerades kommer här den efterlängtade uppföljaren: en storslaget kortfattad bok med nya svar på livets grundläggande frågor, levererade av en av världens främsta fysiker.

"På vilket sätt kan vi förstå den värld vi befinner oss i? För över tjugo år sedan försökte jag i boken Kosmos - en kort historik förklara universums ursprung och vart det var på väg. Men den boken lämnade några viktiga frågor obesvarade. Varför finns det ett universum - varför finns det någonting snarare än ingenting? Varför finns vi? Varför är universums lagar som de är? Hade universum en designer och skapare?

Det var Einsteins dröm att upptäcka universums stora plan, teorin för allting.

Hur det än förhåller sig med den saken så hade fysikerna på Einsteins tid inte gjort tillräckligt stora framsteg när det gällde förståendet av naturens krafter för att det skulle vara en realistisk målsättning. Och vid den tid då jag började skriva Kosmos - en kort historik hade ännu inte de hinder som blockerade vägen för att uppfylla Einsteins dröm undanröjts. Men under de senaste åren har utvecklingen av M-teorin, som går från det generella till det specifika inom kosmologin, och de nya observationer som gjorts av NASA-satelliterna COBE och WMAP fört oss närmare teorin för allting än någonsin samt gjort det möjligt att besvara de mest grundläggande av frågor. Jag och Leonard Mlodinow satte således igång med att skriva en uppföljare till Kosmos - en kort historik i ett försök att besvara Livets Yttersta Fråga, om Universum och Alltet. Resultatet är Den stora planen, frukten av fyra års strävan.

I Den stora planen förklarar vi varför kosmos, enligt kvantteorin, inte har enbart en enda existens eller historia, utan snarare att varje möjlig historik om universum existerar samtidigt. Vi ifrågasätter den gängse uppfattningen om verkligheten och lyfter i stället fram en "modellstyrd" teori om verkligheten.

Vi diskuterar vidare hur lagarna för vårt eget universum är särdeles finjusterade för att möjliggöra vår egen existens, och visar varför kvantteorin kan förutsäga multiversum - föreställningen om att vårt universum bara är ett av många universum som uppstod spontant ur intet, vart och ett med sina egna naturlagar. Och vi utvärderar M-teorin, en förklaring av de lagar som styr multiversum, och den enda praktiskt genomförbara kandidaten till en fullständig "teori för allting". Svaret som vi utlovar i öppningskapitlet till Den stora planen är, till skillnad från svaret på den Slutliga Frågan som ges i Liftarens guide till galaxen, inte bara '42'."

Stephen Hawking

Originaltitel: The Grand Design
Författare: Stephen Hawking och Leonard Mlodinow
Översättare: Margareta Brogren
Förlag: Norstedts
Utgiven: 201109
Antal sidor: 192
ISBN10: 9113036483
ISBN13: 9789113036489

Ingen offrar längre blodiga djur till Athena på Akropolis eller till Jupiter på Kapitol, och i Egypten ljuder inte längre lovsånger till solguden Ra när han visar sig på morgonhimlen. Bara ruinerna vittnar om riterna som en gång utfördes och tron som antikens människor hade.

Helt bortglömda är dessa religioner dock inte. Berättelserna om de grekiska gudarna och hjältarna har levt kvar och är i dag en del av vårt kulturella arv. Egyptens pyramider och mumier utövar ännu sin mystiska dragningskraft, och Babylons portar och ziggurater väcker vaga föreställningar om en civilisation bortom Bibelns historier.

Mesopotamien, Egypten, Grekland, Iran och Romarriket - dessa gigantiska riken och mäktiga civilisationer där olika religiösa riter och kulturella traditioner levde sida vid sida i ett färgrikt samhälle som på många sätt faktiskt påminner om vår egen nutid.

Alla de religioner vi möter i denna bok har sin egen distinkta karaktär och sin egen historia. Samtidigt har de mycket gemensamt. Gudarna är många, och runt dem finns en stor skatt av myter. De dyrkades både i det offentliga och det privata, och sambandet mellan religionen och den politiska makten var stark.

I Antikens religioner går vi tillbaka till de äldsta civilisationerna i Mellanöstern och den klassiska antikens greker och romare. Vi ser närmare på den tidens förgångna religioner, fram till den religiösa mångfalden i det romerska kejsarriket några hundra år innan vår egen tid. Boken är rikt illustrerad i fyrfärg med figuriner, statyer, gravfynd och målningar.

Originaltitel: Oldtidens religioner - Midøsterns og middelhavsområdets religioner
Författare: Ingvild S. Gilhus Författare: Einar Thomassen
Översättare: Margareta Brogren
Förlag: Norstedts
Utgiven: 201108
Antal sidor: 287
ISBN10: 9113034618
ISBN13: 9789113034614

Michael O’Shea
Kort om Hjärnan

Människans hjärna innehåller hundra miljarder nervceller och är kanske universums mest komplexa maskin. På något sätt skapar den vårt medvetande och styr våra handlingar och tankar. Men hur fungerar hjärnan? Michael O’Shea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättillgänglig introduktion till nyckelfrågorna och den senaste forskningen. Bland annat diskuteras hur vi upplever känslor och hur vi lagrar minnen, hjärnans evolutionära utveckling och hjärnforskningens framtid. Kort om hjärnan visar att vi vet förvånande mycket om hjärnan, men fortfarande är långt ifrån att förstå allt.

Översättare: Margareta Brogren
Utgivningsår: 2010
ISBN 978-91-86061-05-0
Fri tanke förlag

 

 

 
Loretta Barnard:
Geologica: klimat, kontinenter, vulkaner, floder, öknar.

En uppslagsbok om jorden, dess växter och djur med foton, satellitbilder och kartor.
576 sidor.
Geoffrey Wawro:
Historisk atlas: en komplett världshistoria.

Kombinerar text och kartor för att presentera världshistorien från 10 000 f.kr. fram till vår egen tid.
512 sidor.
Allan R. Glanville:
Scientifica

En uppslagsbok som i text och bild presenterar naturvetenskapens värld: matematik, fysik, astronomi, biologi, kemi, geologi, medicin.
512 sidor.

Översättare: Margareta Brogren m.fl.

 

 

Simon Singh & Edzard Ernst
Salvekvick och kvacksalveri

Välkommen till alternativmedicinens värld! Tusen och åter tusen är de som försökt kurera sig med akupunktur, örtmediciner eller homeopatiska produkter. Men vilka metoder fungerar egentligen och vilka är farliga eller i bästa fall harmlösa? Äntligen kan den vetgirige få svar, tack vare Simon Singh och Edzard Ernst, världens förste professor i alternativmedicin. Tillsammans har de skrivit den definitiva boken i ämnet, Salvekvick och kvacksalveri. Alternativmedicinen under luppen. Akupunktur, aromterapi, Feng Shui, homeopati, kiropraktik, kristallterapi, reiki och trettio andra populära behandlingar behandlas och utvärderas. Det är en ärlig, opartisk och besk medicin som serveras.

Översättare: Margareta Brogren
ISBN: 9789173431835
Utgivningsår: 2008
Leopard förlag


Julie Flint & Alex de Waal:
Darfur - konfliktens bakgrund

Darfur i Västra Sudan har under de senaste åren varit skådeplatsen för vad FN kallat ”världens värsta humanitära katastrof”. Darfur: konfliktens bakgrund är den första bok som analyserar händelseförloppet för en svensk publik. I en unik kartläggning får vi följa skeenden och människor bakom den konflikt som sedan 2003 drivit 2 miljoner människor på flykt och kostat 250 000 människor livet.

Författarna är väl förtrogna med området och deras framställning bygger till stor del på egna resor i området och den forskning som de har bedrivit i Darfur sedan 1985. I Darfur: konfliktens bakgrund får landet självt komma till tals – härigenom bidrar Flint och de Waal till att hålla drömmen om ett anständigt liv för människorna i Darfur vid liv.

Michael Kevane skriver att Flints och de Waals bok är en ”oumbärlig referenspunkt för att förstå Darfurkrisens ursprung och utveckling”. På Google Video finns dessutom en mycket informativ intervju med Michael Kevane Understanding Darfur and Sudan for Activists där han ger en kortfattad introduktion till Darfurfrågan.

Översättning: Margareta Brogren
Utkom 30 november 2007
Mjukband med flikar 160 s.
ISBN: 978-91-976507-1-7
Omslagsfoto: Sven Torfinn, Panos
Grafisk form: Jens Andersson
Celanders förlag

 

Karen Armstrong:
Världsreligionernas födelse

En rik och spännande religionshistorisk översikt Grunderna för dagens världsreligioner lades mellan år 900 f.Kr. och 200 f.Kr. I fyra områden i världen skapades religiösa och filosofiska skolor som nästan alla senare religioner skulle komma att bygga på – konfucianism och taoism i Kina, hinduism och buddhism i Indien, monoteismen i Israel och den rationella filosofin i Grekland. I Världsreligionernas födelse guidar Karen Armstrong oss skickligt och stilsäkert genom axialålderns olika delar, från dess förhistoria på 1600-talet f.Kr. till dess slut på 200-talet f.Kr. Hon granskar olika delar av denna utveckling och tittar närmare på hur de inbördes sambanden såg ut mellan de olika linjerna. Likt Armstrongs tidigare böcker är detta en rik och spännande religionshistorisk översikt som präglas av hennes speciella känslighet och förmåga att skildra utan att förenkla och fördöma.

"Till sist: en eloge till översättaren, Margareta Brogren. Översättningen är noggrann och samtidigt mycket läsvänlig."

Professor Jan Hjärpe i Sydsvenska Dagbladet

Sid: 530
Ca-pris: 297:-
Bandtyp: Inbunden
Utk: 2007-10-10
Övers: Margareta Brogren
Forum Bokförlag

 

Atle Næss:
När jorden stod stilla

År 1633 står matematikern och fysikern Galileo Galilei inför inkvisitionen och hotas med bålet. Hans brott: han hävdar att jorden rör sig kring solen och inte tvärtom. "När jorden stod stilla" är berättelsen om Galileis livsgärning, om hans experiment och upptäckter och om hur han förändrade vår syn på universum. Men det är också en skildring av den epok han levde och verkade i, av furstehuset Medici, av hans beskyddare och fiender i kampen om sanningen.

"... den svenska översättningen är förtjänstfullt utförd av Margareta Brogren."

Magnus Nyman i Signum

ISBN: 9789173430753
Sidantal: 272
Bandtyp: Inbunden
Översättare Margareta Brogren
Utgivningsår: 2007
Leopard förlag

 

Simon Singh:
Big Bang

Einstein sa en gång: ”Det mest obegripliga med universum är att det går att begripa.” Simon Singh visar att man inte behöver vara ett geni för att förstå hur allt började. På samma oefterhärmliga sätt som han tidigare skildrat matematikens och kodernas historia berättar han om de män och kvinnor som utvecklade teorin om universums uppkomst, Big Bang, Stora smällen.

Vi får möta Eratosthenes, som 250 f. Kr. med hjälp av skuggan av en käpp räknade ut jordens omkrets och avståndet till solen. Giordano Bruno hävdade att universum var oändligt och fick som tack möta döden på bålet i Rom år 1600. Den döva Henrietta Leavitt bevisade med sin skarpa syn att Vintergatan inte var den enda galaxen. För detta ville professor Gösta Mittag-Leffler tilldela henne Nobelpriset 1924, men tyvärr hade hon dött tre år tidigare, okänd och ouppskattad. Den notoriske bråkmakaren Fred Hoyle myntade 1950 namnet Stora smällen i ett försök att vara sarkastisk eftersom han absolut inte trodde på den. Och naturligtvis får vi möta geniet själv, Einstein, vars relativitetsteori i år firar 100 jämnt.

" - fenomenalt översatt av Margareta Brogren - "

Gabriella Håkansson i DN

"Först som sist: Detta är en mycket bra bok som om möjligt blivit ännu bättre genom en oerhört fin översättning. ----- Vad gäller översättningen blir jag närmast lyrisk. På ett spänstigt språk, praktiskt taget helt fritt från anglicismer av vilket slag det vara månde, med korrekta svenska facktermer, får Margareta Brogren boken att lyfta ett extra snäpp."

Professor Bengt E Y Svensson i Populär Astronomi

"Till detta kommer att Singhs stjärnhimmel strålar än klarare tack vare Margareta Brogrens formidabla insats som översättare. Kepsen av för hennes språkliga känsla och ekvilibristik!"

Mats Parner i Folket i Bild Kulturfront

"Översättaren Margareta Brogren ska också ha en eloge för att hon har lyckats att så väl översätta denna svåröversatta bok."

Docent Joakim Edsjö i Tentakel

Sidantal: 600
Bandtyp: Inbunden
Originalets titel: Big Bang
Översättare: Margareta Brogren
Utkom september 2005
Leopard förlag

Svalorna och påsken

De två svalorna Smalvinge och Bredvinge bygger bo i en vacker trädgård. Jesus blir deras vän och de följer honom från det ögonblick han kommer ridande på en åsna. De håller honom sällskap i Getsemane och de gråter vid korset när Jesus dör. Men de får också vara med i trädgården då det visar sig att Jesus – småfåglars och människors vän – inte är död, utan lever igen!

Författare: Vicki Howie & Paola Bertolini Grudina
Översättning: Margareta Brogren
Hårdbunden 28 sid ISBN: 91-7315-147-5
Förlag: Argument

Brian D. McLaren
Kristen på nytt sätt

Brian McLaren är pastor och en tongivande röst inom Emergentrörelsen i USA, en ekumenisk och global konversation om hur tro och kyrka kan gestaltas i vår tid. Han har verkat som pastor och församlingsplanterare i många år och märkte att varken den konservativt evangelikala eller den mer bredkyrkligt liberala fåran inom kristenheten gav honom vad han behövde på trons väg. Steg för steg uttrycker han vad det innebär att vara kristen i vår omvälvande tid.

"Kristen på ett nytt sätt är välskriven, och översättningen är mycket bra gjord."

Kristina Srbu Kjellgren i Nerikes Allehanda

Översättare: Margareta Brogren
Utkom maj 2006
Marcus förlag

Anne Sofie Roald
Islam Historia, tro, nytolkning

Bilden av muslimerna och islam är i de flesta länder statisk. Muslimernas traditionalism uppfattas som oföränderlig, och islamiska idéer ses som fenomen som aldrig går att ändra. Sådana betydande historiska förändringar som man vet att kristendomens och judendomens teologi och tänkande har genomgått gäller inte islam, enligt denna stereotyp. Den bild vi får i media av islam och muslimer är ofta främmande, och muslimerna framstår som annorlunda. Bilder av krig, terror och elände ligger så långt från den västerländska verkligheten som tänkas kan. Men det finns en annan bild, en som oftast inte får utrymme i nyheterna, men som inte är oförenlig med västerländska värderingar och västerländsk verklighet. Islam. Historia, tro, nytolkning är indelad i två delar där den första behandlar islams uppkomst, den historiska utvecklingen, islamisk lagstiftning, den teologiska och filosofiska utvecklingen, islamiska dogmer och riter samt utvecklingen av den islamiska mystiken. Bokens andra del ger bakgrunden till kulturmötet mellan ”islam” och ”väst” och olika islamiska reformtankar presenteras och diskuteras. Här står kvinnofrågan i fokus. I Västerlandets olika uppfattningar och diskussioner om islam har frågan om kvinnans rättigheter utgjort själva symbolen för islams bakåtsträvande hållning till det moderna samhällets värderingar. Islam behandlar såväl den traditionella grunden i islams lära som den förändring de islamiska idéerna har genomgått under de senaste två till tre hundra åren.

Anne Sofie Roald arbetar på IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer – och är universitetslektor med religionsvetenskapig inriktning, samt docent i religionshistoria. Hon har tidigare givit ut boken Muslim i Sverige (2003).

Översättning: Margareta Brogren
Förlag: Natur och Kultur
Ca-pris: 339:- ISBN: 91-27-10788-4 Bandtyp: Inbunden
Utkom september 2005.

Sagor från hela världen
Speciellt anpassade för högläsning

Författare: Bob Hartman
Illustratör: Susie Poole
Översättning: Margareta Brogren
Hårdbunden 113 sid ISBN: 91-7315-106-8
Förlag: Argument

Fler böcker

Tillbaka till Margareta Brogrens hemsida