Våren 2005 flyttade jag som pensionär till Falkenberg tillsammans med min kära hustru. Dessförinnan var jag under 27 år kyrkoherde i Istorps pastorat.

 

Här står jag med tangentbordet framför Tullbron, Falkenbergs mest kända byggnadsverk, som sedan mitten av 1700-talet förenar norra och södra Halland.

 

På samma sätt hoppas jag att min hemsida skall vara en förenande bro över liberalteologins brusande avgrund, mellan de katolskt och de evangelikalt sinnade i Kristi kyrka. Jag vill också stå upp för den lilla människan mot maktfullkomlighet och pampvälde.

 

Med bästa hälsningar
och önskan om allt gott!


Anders Brogren