Sturmark avvisar en traditionell form av ateism


Berget i Rättvik fyller 50 år


Danska kvinnor gör abort i Sverige

Myndigheder bør stoppe abortturisme

Barnets køn kan spille ind ved sen abort

Abortmotståndare byter strategi


Textfragmentet som talar om Jesus fru är en förfalskning.
Förfalskningen avslöjades av ett korrekturfel.


Göran Skytte:
Försvara Jesus med statistik!


Nya bilder från Ivenetz, Vitryssland


Johan Candelin om att sprida det goda

Martyrkyrkans vänner


Behöver kristna inte längre tro på Guds existens?


Richard Dawkins
besökte nyligen Stockholm och gjorde bl a ett bejublat framträdande på Rival. Men varför bjuder Kungliga Vetenskapsakademin in en forskare som suddar ut gränsen mellan vetande och förhoppning när det finns andra forskare att tillgå, undrar läkaren KG Janunger i en kritisk artikel.


Diakonutbildningen på Ersta, Bräcke och Vårsta läggs ner.
Kantorsutbildningen samlas till två eller tre ställen i landet.
Det blir resultatet när ett gemensamt slutår införs 2014.


PINSAMT
Den vitryska valkommisisonens ordförande visste inte ens hur många procent som hade röstat. Se video!


Vilket samhälle vill du ha: Obamas eller Romneys?


You Can Smear, Persecute and Kill Christians, But Don't Touch Muslims, Jews, Gays....
It is now becoming manifestly clear that Christians are the new whipping boys of secularists, Hollywood actors and celebrities, liberal politicians, Jews, Muslims, Gays and America's intellectual elite.


Annika Borg om hur kyrkan mer och mer fjärmar sig från sin egen självreflektion för att söka räddning i tanken på att "vi religiösa ska hålla ihop".


Kyrkostyrelsen skönmålar det egna förslaget


Trons försvarare?
Väktare på Sions murar?

Lyssna till KG Hammar i Filosofiska rummet, P1, den 30 september 2012:

Efter 36:49:

Programledaren Peter Sandberg:
Men jag tänker, KG , om man då har en stark Gudstro och livet sträcker sig på något sätt in i framtiden efter det jordeliga. Jag menar, man kanske har det bästa framför sig.

KG Hammar:
Ja (skrattar generat), alltså. Livet är för mig Gud – om man skall använda den metaforen, va. Och det största i livet är Gudsrelationen, som inte kan skiljas från andra relationer, och Gud är kärlek. Jag kan inte då få in i mitt huvud att Gud skulle begränsa den här relationen till mitt biologiska liv. Det är liksom min kortfattade livsekvation. Men sen, vad det betyder vet jag inte.

Lyssna här!


Ulla Gudmundson:
Att leva mellan ideal och verklighet


L’Osservatore Romano:
Coptic text with the supposed allusion to “Jesus' wife”
A papyrus adrift


Wilgot Fritzon:
Kyrkan lurades av KGB

Corren:
I det röda tyranniets hemliga tjänst

Nu kräver Anders Törnvall att regeringen utreder omfattningen av Stasis och systerorganisationen KGB:s verksamhet i Sverige.


Berit Simonsson:
Dags för en befrielserörelse

Kyrkomötets ordförande hoppar av för att Moderaterna inte tänker ställa upp i nästa kyrkoval.


Lars Adaktusson:
Dags att räta på ryggen


Se upp för megapastorat
Svenska kyrkan bör inte följa förlegade kommunala perspektiv. Dessutom leder kyrklig storskalighet till färre som besöker gudstjänsten och i förlängningen påverkar det pastoratens ekonomi negativt. Det anser Anders Bexell som vill att kyrkomötet sätter ner foten och säger nej till bildandet av stora pastorat.

Kyrkomötet är på väg att avskaffa samfälligheterna.
Följderna för berörda församlingar är omvälvande, då de blir av med sitt självstyre, skriver Lars B Stenström, Kjell Kallenberg, Annika Borg och Yngve Kalin.

Mer analys behövs om kyrkans struktur
Äntligen en en debatt om Svenska kyrkans centrala frågor. Den hittillsvarande tystnaden kring Strukturutredningens förslag är talande! Det säger Jan-Ove Wernersson, kyrkonämndens ordförande i Löftadalens kyrkliga samfällighet.

Stukturutredningen:
Utan motivering försvinner de direktvalda kyrkoråden


Mohamed Omar:
Kloka muslimer vill inte införa hädelseförbud


Ska Svenska kyrkan införa åsiktsregistrering?


Personen som försvann – utvecklingen av svensk abortlagstiftning


“Bäst på dop” = Dålig journalistik


Hade Jesus en fru?

Gnosticism, Jesus fru, Maria Magdalena, Da Vinci-bluffen mm

Diskussion i TV4:s morgonsoffa


Världen med eller utan Gud
Samtal på Kungliga Vetenskapsakademin med bl.a kardinal Gianfranco Ravasi


"Ofantligt svårt vända utvecklingen. Det var inte friskolereformen 1992 som gjorde den svenska skolan dålig. Förändringen började när vinden från 1968 blåste rakt genom skolpolitik och skolmyndigheter. Den kom att prägla institutionerna i Sverige."

Detta sagt om skolan. Men kanske lär det oss också något om Svenska kyrkan?


Dags att sluta säga "frikyrklig"?


Enköpings arbetarekommun:
Befria kyrkan från de politiska partierna!


Så behandlas terrorister i USA


Bitte Assarmo:
Svenska journalister kryper för islamistisk fundamentalism

Den kristna staden Rableh i Syrien har blockerats av rebeller i två veckor. Invånarna är desperata.

Roger Bolton ansvarade för BBC:s religiösa radioprogram Sunday i många år.
Nu hävdar han att BBC präglas av "liberala skeptiska humanister" som skrattar åt kristna, men som är rädda för att skämta om islam.


Ärkebiskop Carey om enkönade äktenskap

I England finns biskopar som träder fram som herdar för hjorden
Förre ärkebiskopen, lord Carey:
I have often said that Christians have acted like 'doormats' for too long in a culture which owes so much to the formation of Christian faith. Now is the time to stand up and be counted in support of 'tolerance', freedom of expression and worship...


Var femte minut dödas en kristen för sin tro


Johan Hakelius:
Varför måste journalister försköna för att försvara? Även en stalinist, som fångne svensken Martin Schibbye i Etiopien, har rättigheter vi bör ta strid för. Men det gör honom inte till en demokratisk förebild.....


”Missförstånd” mellan kyrkan och musikern
Kyrkoledningen bjöd in organisten Jonas Roman till ett möte på torsdagskvällen.

I Varberg är det tydligen politiker som bestämmer om vem som skall spela på orgeln.


Italiensk press har de senaste dagarna ägnat helsidor åt att Sverige ska vara värdlandet för Hedningarnas förgård. Intresset är stort när det katolska forumet för dialog mellan troende och icke troende i dag slår upp sina portar i ett av världens mest sekulariserade länder. Dagen träffade eldsjälen bakom projektet, kardinal Gianfranco Ravasi, strax innan hans avfärd till Stockholm.


Lokalpolitikerna har fått för stor makt i Svenska kyrkan och brutit udden av biskopsämbetet. Det säger prästen Håkan Sunnliden.


Muslimsk by förvandlad genom bön, kristna företagare och ugglor


Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani är fri.
Efter 1 062 dagar i fängelse kunde han i går återförenas med sin familj. Trots hård press har Nadarkhani hela tiden vägrat att avsäga sig sin kristna tro och återvända till islam.


Hizb ut-Tahrir etablerar sig i Sverige

Den Richard Dawkins du inte får se hos Skavlan


Han blev tredje prästen ut - facket tar strid mot Gnosjö församling


Luleå stift förklarar Aleksander Radler obehörig

Burträsks kyrkoråd uttalar sig om Aleksander Radler


En av de största omstöpningarna av Svenska kyrkan som gjorts i modern tid är på väg. Ska beslutas i höst. Det sker omärkligt och i skymundan....


Etiknämnd förfalskade dokument


Det tycks vara lågt i tak i Stockholms stift. Och varför samarbetar kyrkoherden i Sofia, som är moderat, med vänsterpolitiker i "Seglora smedja"? Och varför skall man dra in västgötasocknen Seglora i detta?
Åsiktsregistrering i Svenska kyrkan


Leo Hollter:
Jag har under en längre tid ofta muttrat, att jag inte vill komma till kyrkan med mina eventuella tvivel och mötas av, att en präst glatt säger: “Kan du tänka dig, så känner jag också.”


Siwert Öholm:
Sveriges Radio ägnar sig åt ohämmad religionssynkretism


Statens olämpliga vigselförrättare


Stephan Borgehammar:
Stoppa plågsamma gudstjänstförsök!


Håkan Sunnliden:
Inkompetenta kyrkopolitiker


Det var redan före 1995 känt på teologiska institutionen vid Lunds universitet att Aleksander Radler misstänktes vara informatör för östtyska Stasi.

Se mera här!


Nu bryter kyrkan med sin egen historia av lokal demokrati


"Det är oroväckande att organisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen försöker få upp miljöfrågan på EU-nivå."

"Handikapporganisationerna har på senare tid blivit smartare, slugare, mer raffinerade i sina försök att föra upp sina frågor på EU:s agenda. De sluter allianser med olika politiska grupper och lobbar direkt mot EU-parlamentarikerna."

Detta är två falska citat....


"Jag ska inte säga att det är fantasilöst att inte tro på Gud. Men jag tycker att jag har blivit stummare i huvudet sedan barnatron försvann..."


Antalet ateister i världen blir fler enligt en färsk undersökning. Men en majoritet av världens befolkning anser sig vara religiösa. Enligt WIN-Gallup anser sig 29 procent av svenskarna vara religiösa

Kungsbackaherden:
Religiös eller kristen?


Annika Borg:
Men för Hammar har tron ingenting med försanthållande att göra utan är ”tillit i nuet”. Lundateologi anno 2012 alltså . Och lika filosofiskt oklar.
Om nu Jesus existerar och har existerat i samma mening som Hamlet gör, varför ska vi då kalla det ena tro och religion och det andra litteratur?


Roland Poirier Martinsson:
Problemet är att religionen granskas från utsidan av oförstående personer med negativ inställning. För varje annat granskningsområde efterfrågas de motsatta egenskaperna, men talar man om religion utifrån insikt och sympati, då förväntas man inte kunna vara kritisk...


Jørgen Kleener,øjenlæge og tidligere formand for Radiorådet og DR’s bestyrelse:
Jeg føler dybt og inderligt for kristendommen. Men jeg bliver trist og vred, hver gang de af folket ansatte tjenere leger småpolitikere på folkekirkemedlemmernes vegne i stedet for at udbrede evangeliet...


Karin Svanborg-Sjövall:
Att kyrkan inte kan tillåta sig att fossiliseras om man ska kunna värva nya anhängare står klart. Men hur långt kan en religion situationsanpassa sitt budskap utan att förlora sitt existensberättigande?


Annika Borg och Johanna Andersson:
Är den så kallade ämbetsfrågan avklarad och slocknad inom Svenska kyrkan? På den frågan kan man ge flera svar...


Dag Sandahl har konstruerat ett test

Världens judar förenas inte bara av sin religion, utan även av sina gener. En ny genetisk studie visar att nästan alla judiska folkgrupper är närmare släkt med varandra än med andra folk.


Lars F Eklund:
"Med den rättspositivistiska definitionen av ett brott är det alltså i grunden omöjligt att skilja mellan brottsliga handlingar och andra handlingar, eftersom den inte fäster avseende vid handlingarnas innehåll och effekter i sig, utan blott vid om de är formellt förbjudna eller inte. - - - Annorlunda utryckt: Vad har kriminologin då att tillföra när det, såsom i fallen med Nürnberglagarna, apartheidlagarna och vissa sharialagar, snarast är lagarna som är brottsliga?"


Bristen på kritisk granskning av RFSL inget att vara stolt över


Per Dahl:
Som att backa in i framtiden


På universiteten minskar antalet teologistuderande, men på den konservativa teologiutbildningen vid Dansk Bibel-Institut upplever man nästan en fördubbling av antalet studerande under de senaste två åren.


Annika Borg:
Parasitteologi?


Anna Sophia Bonde och Gunvor Vennberg:
Bör kyrkan verkligen bejaka Prides värderingar?


Marcus Birro:
Jag tackar Gud för alla dessa mirakel

Marcus Birro på festival


Fokus på Helligånden og spiritualitet trækker folk til frikirkerne. Biskop erkender, at folkekirken har forsømt den følelsesmæssige del af troen.


Abortkliniker är dåliga på att bemöta kvinnor som har existentiella frågor efter ingreppet

Kommentar av Marcus Birro

"I´ve noticed that everyone who is for abortion is already born."
 
Ronald Reagan


Dansk präst driver ut onda andar i Jesu namn


Liberala kyrkor attraherar inte unga:
Can Liberal Christianity Be Saved?


Bengt Malmgren:
Vad är den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan?


Annika Borg:
Vad vill S med Svenska kyrkan?


“Isn’t it odd that the Ayatollah Khomeini has turned out to be one of modern Christianity’s greatest missionaries?”
Iranier i Tyskland söker sig till bibeltrogna församlingar


Stefan Swärd:
Staten och teologin


Oas slutgudstjänst

Oasrörelsen – en historisk tillbakablick

Profetior och förbön på Sommar-Oas

Nu pågår OAS-mötet


Yassir Arafat Suffered from Leukemia, Medical Treatment Exasperated His Condition


"Förbryllas över att så många uppfattade Lundabiskopens debattinlägg om det religiösa samtalsklimatet som stärkande. Gilla, liksom. De flesta var präster eller på annat sätt beroende av kyrkan för sitt levebröd. Det är inte jag...."


Egyptens nyvalde president Muhammad Mursi vill ompröva fredsavtalet mellan Egypten och Israel, uppger den iranska nyhetsbyrån Fars. Avtalet ingicks 1979.


Varning för antisionismen


Anna Karin Hammars hatblindhet generar


Danska präster får alternativ till biskoplig tilsyn. Børge Haahr Andersen är nu "pastoral vejleder".

Biskop Niels Henrik Arendt sendte domprovst til gudstjeneste for at sikre, at højrefløjspræster ikke oprettede alternativt tilsyn.

Biskop:
Derfor skal højrefløjen blive i folkekirken


Ossuariet med texten "Jakob, Jesu broder" är inte någon förfalskning


Marcus Birro:
Om nu vi bryr oss så lite om Gud, varför väcker han sådana starka känslor?

Ändra lagen så att skolor vid enstaka tillfällen kan göra undantag från regeln om en icke-konfessionell utbildning. Skolavslutningar måste kunna firas i kyrkan utan att föregås av uppslitande diskussioner, skriver civilminister Stefan Attefall (KD).

Det är Skolverkets uppdrag att tolka lagen, inte enskilda politikers. Det säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.


Ett brittiskt lagförslag om att tillåta homoäktenskap har rört upp känslorna inom den anglikanska kyrkan. I ett brev varnar kyrkan för att förändringen kan omöjliggöra ett fortsatt samarbete mellan kyrka och stat.


VÄSTERÅS STIFT

Vederdöpare i Västerås stift...

... och i Aftonbladet

Var visserligen döpt, men inte enligt kyrkobokföringen...

Nu får väl ändå Västerås domkapitel agera!


Västerås domkapitel ger tre års prövotid till Ulla Karlsson


Dansk biskop vägrar använda nytt vigselritual


STRÄNGNÄS STIFT

Dag Sandahl:
Jag läste protokollet från Strängnäs domkapitel för att följa ett tillsynsärende mot en pensionerad präst, som begravt en icke-medlem.....

Göran Hallberg begravde en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. För detta har han fått en skriftlig erinran av Domkapitlet.

Prästen Göran Hallbergs gårdskapell utanför Vingåker skapar oro hos de makthavande.
Därför kallades han till samtal hos biskopen.

Prästen Göran Hallberg höll i början av februari 2012 en begravning där den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan. Begravningen ägde rum i Västra Vingåkers församling mot kyrkoherdens vilja.

Jona kapell


Lågt, biskopen, lågt!
Lågt argumenterat av Koskinen
Det är aldrig OK med personangrepp!
Samtalsklimatet i Svenska kyrkan
Koskinen, antar du utmaningen?
Lågt blodsocker


Belinda Olsson:
Svenska journalister tycker det är jobbigt med islam


Berth Löndahl om skolavslutning i kyrkan (ljudfil)


Lars B Stenström:
Hur ska det gå med Svenska kyrkan?


Svenska journalisters okunnighet om religion leder till både bristfällig rapportering och fixering vid negativa nyheter och skandaler, skriver Johanna Andersson.


Muslimer i arabvärlden som blir kristna bör inte flagga med det offentligt. Det menar den radikale koptiske tv-predikanten Zakaria Botros, som gjort det till sin uppgift att konfrontera islam.


För Ann Hjertén i s-gruppen är det uteblivna arvodet en bidragande orsak till att hon beslutat lämna kyrkopolitiken när mandatperioden är slut, säger hon. – Det har inte handlat om några stora summor utan mer om en symbolisk uppskattning. Nu blir känslan att jag inte är värd de här småpengarna. Då arbetar jag hellre ideellt på riktigt med sådant jag tycker är roligt och som jag aldrig skulle drömma om att ta betalt för.
De förtroendevalda i Örby-Skene församling i Göteborgs stift ska hädanefter jobba utan arvode.


Enkönade vigslar införs i Danmark - men kanske med annat ritual


Förundersökningen mot Birgitta Almgren nedlagd


Vad vill Svenska kyrkan med Seglora smedja?

Stockholms stift finansierar en politisk tankesmedja - Seglora smedja - som i det närmaste börjat fungera som en inkvisition. Stiftsledningen tiger och präster räds det samtalsklimat som skapats. Men pengarna fortsätter att rulla in till smedjan. Hur använder Svenska kyrkan medlemmarnas pengar?


Heliga Birgittas födelseort: Väsby, inte Finsta


Marcus Birro:
Vi kristna måste ta stenen ur munnen!


Jacob Hjort:
Enfald och mångfaldssträvan


Sven Otto Littorin är numera "Street Pastor" i London


Ett jämlikt, mångkulturellt samhälle skapas inte genom att religionen bekämpas.
Politiska åtgärder för att ge religion en särställning i samhället är inte heller en framkomlig väg, skriver statsvetaren Andreas Johansson Heinö och religionshistorikern Eli Göndör.Både vänstern och högern är svarslösa i frågan om religionens plats i dagens samhälle.


Cordelia Edvardson:
Hav förtröstan inför livets bitterljuva slut


Buranvoskije Babusjki bygger kyrka

"Vi vill lära de unga Guds väg på deras eget språk"


Gud, frihet och Englands mörka framtid
Intervju med ateisten Christopher Hitchens bror Peter Hitchens


Adam Cwejman:
Dygderna ger mening åt livet

Andreas Stenkar Karlgren:
Kyrkans hopp i hopplösheten


Rune Imberg:
Öppet brev till biskop Per Eckerdal och Göteborgs domkapitel

ETC:
" Präster strejkar mot vigsel mellan samkönade par"


VISBY STIFT

Domkapitlet håller ihop. Mats Hermanssons åter friad.

Revisionsfirmans granskning av hanteringen rörande kyrkoantokvarisk ersättning:

Revisionsrapport 1           Revisionsrapport 2

Följ pengarna!

Kommentar till rapporterna          Visbygate


Gotlands Tidningar:
Kyrkans tystnad talar

Ännu en anmälan mot domprost Mats Hermansson!

Lunds domkapitel tar upp anonyma anmälningar.

Det gör däremot inte Visby domkapitel. Är det ett svepskäl? Eller varför vill domkapitlet inte rentvå Mats Hermansson?

Eftersom det är principiellt viktigt att fallet blir ordentligt utrett anmäler jag därför i mitt eget namn.

Två bestämmer i Visby domkyrkoförsamling

Bidragshärvan i Visby domkyrka

"Många häpnade till morgonkaffet en dag i våras när det stod i GT att en känd lokalpolitiker med falskt intyg lyckats få drygt en miljon i bidrag från Svenska kyrkan till Visby domkyrkoförsamling - men menade att ingen skada skett eftersom pengarna lämnats tillbaka....."

- Inger Harlevi ska lämna sina uppdrag. Det tycker Åke G Sjöberg, som varit moderat kyrkopolitiker i 25 år. - Alla tre måste träda fram och personligen ta på sig skulden förbehållslöst. Sjöberg syftar på Inger Harlevi, (M), kyrkoantikvarie Joakim Hansson och domprosten Mats Hermansson.

Visby stift blir utan pengar till kyrkorenoveringar nästa år på grund av domprostens slarv

Domkyrkoförsamlingen kommer att polisanmälas


Visby domkapitel kritiserar Mats Hermansson.
Läs protokollet här!


GÖTEBORGS STIFT

Rune Imberg:
Öppet brev till biskop Per Eckerdal och Göteborgs domkapitel

Biskopen hotar präster i eget konventikelplakat

Självmål
"När man i olika sammanhang kräver ökad tydlighet handlar det ofta om att markera gränser. Här eller där går gränsen för vad man kan acceptera sägs det och så förutsätter man att det ger ökad tydlighet. För kyrkans del är detta ingen framkomlig väg. För oss är det i stället viktigt att veta att det är Kristus vi bekänner och den treenige som är i vår mitt. Det är vårt centrum som gör oss tydliga och att vi hör till Kristus."
Biskop Per Eckerdal
i "Skakad, inte rörd! Ett herdabrev till kyrkans folk i Göteborgs stift", sid 119

Ingvar Hermansson:
Öppet brev till biskopen och domkapitlet i Göteborgs stift

EFS får inte "passa" i den här frågan

Skrivelse till domkapitlet från Frimodig kyrka

Brev till domkapitlet från Ragnar Block

Konventikelplakat anno 2012

Biskopsbullan från Göteborgs domkapitel

Stanley Sjöberg:
Svenska Kyrkans biskopar missbrukar makten

Norsk biskop advarer mot valgmenighetene

Kyrka och Folk:
Biskop Eckerdal hotar präster

Andreas Stenkar Karlgren:
Juridisk utredning angående biskop Eckerdals brev

Elisabeth Sandlund:
Silade mygg, svalda kameler

I Svenska kyrkan kan en oförmåga märkas att skilja mellan stort och smått

Präster varnas för Missionsprovinsen

Nu drar Svenska kyrkan åt tumskruvarna på Missionsprovinsen
I Lunds stift utreds en pensionerad prästs engagemang, och i Göteborgs stift har prästerna fått ett brev som varnar för närmanden till Missionsprovinsen.
– Det är skrivet av omsorg, prästerna ska veta vad som gäller, säger biskop Per Eckerdal.

Biskop Per Eckerdal försvarar varning för samarbete med Missionsprovinsen

Antiekumenik i Göteborg

Inkonsekvens och illojalitet


Mohamed Omar:
Därför vill jag inte längre kalla mig islamist

Häftiga kast:
Mohamed Omar intervjuad i nynazistisk nättidning — men det var för två år sedan!


Richard Dawkins understöder bibelspridning!


Roland Poirier Martinsson:
Journalister överskattar sin neutralitet


Svar från Per Eckerdal till Ragnar Block


Vem avgör när livet är värt att leva?


Marcus Birro inför Jesusmanifestationen

Aftonbladets reportage


Kyrkan får välsigna? eleverna – trots allt
”Alla är vinnare utom Skolverket!”

Nej till skolavslutning

Öppet brev till rektorerna på Göingeskolan och Prästavångsskolan i Broby

Nu sträcker kyrkan ut en hand till skolorna i Broby och hoppas rektorerna ska ta den. – Vi erbjuder en frivillig avslutning i kyrkan. Jag har träffat gråtande kvinnor som är förtvivlade för att deras barn inte ska få inleda sommarlovet i kyrkan, säger kyrkoherde Anders O Johansson.


Maria Küchen:
Kyrkan i dag är inte Idol


Lasse Anrell:
2012 – året då Strömbergsson gav kristendomen gult kort

Dags att bryta religionstabut?


GÖTEBORGS STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Årsmötet den 5 maj 2012


Abortdebatten:
Kroatien - exemplet som ingen nämner


Godhetens narcissism


Historisk myt att vetenskap och kristen tro stått i konflikt

Kyrkan har lagt grunden för vår civilisation

Det kristna Europas grekiska rötter

Europa, Amerika och politik utan Gud


Svenska kyrkan:
Medlemstalet sjunker med 70 000 varje år

Svenska kyrkan borde vaknat tidigare.
Det menar ärkebiskop Anders Wejryd, som ser stora utmaningar i framtiden.

Biörn Fjärstedt:
Tid för rockad i kristenheten


Hälsning från André Östlund


Sigfrid Deminger:
Gudstjänsten visar vad vi tror


REMAINS OF THE SWEDES
An Interview with Bishop Göran Beijer of the Mission Province of the Church of Sweden


Det postsekulära samhället har mycket att vinna på att tillgodogöra sig ”den moraliska kraft som flödar ur den religiösa traditionen och som det sekulära samhället inte kan avvara utan att förlora tron på sig själv”, anser numera Jürgen Habermas.


Elisabeth Sandlund:
Kristenheten måste dra rätt slutsatser av attitydundersökningarna

 

Stefan Swärd:
Djupt rotad kyrka måste blicka framåt

Wilgot Fritzon:
Inte grönare gräs i Svenska kyrkan

LULEÅ STIFT

Pressmeddelande från Luleå stift

Smålandsposten:
Inte bara historia

Hans Wallmark:
Svenska kyrkans DDR-historia bör granskas

De blev stasiprästens offer
I 44 år har de känt till den svenske prästen Aleksander Radlers mörka hemlighet. De lade - bokstavligen - sina liv i hans händer. Resultatet: Åratal i säkerhetstjänsten Stasis fängelser.

Norrländska Socialdemokraten

DN:
Kyrkoherde tros ha spionerat för Stasi

Luleå domkapitels hemsida

"Elite-Agent" auf der Kanzel

Någon gång i slutet av 1970-talet meddelade Sydsvenska Dagbladet att Aleksander Radler blivit professor vid universitetet i Erfurt. Men vid den tiden fanns inget universitet i Erfurt. (Troligen var det fråga om ett vikariet vid den kyrkliga högskolan i Naumburg.)
Dock verkade han vid Åbo akademi 1982-83.
Men Radler var aldrig professor i Halle.
Utred Stasis infiltration!

Alexander Radlers CV 1968-94

Radlers brev

Intervju med Gesine Overkamp

Intervju med Henning Frunder

Hans Wallmark:
Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan?Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan?

Intervju med Anders Törnvall

Professor Dr. Helmut Müller-Enbergs utredning

Dag Sandahl:
Luleå domkapitel och Radlers avsägelse

Torbjörn Lindahl:
Att upprätta en fallen syndare

Expressen:
Hög tid att regeringen öppnar Stasi-arkiven

SvD:
Inte bara Stasiprästen

Radler lämnar prästämbetet

"Be offren om förlåtelse"

"Uppgifterna kan ha varit ödesdigra"

Håkan Sunnliden:
Alexander Radler prövas i sin tro

Gesine Overkamp:
”Jag hoppas att andra han har förrått kan sätta punkt”

Nyhetsskörden kring Aleksander Radlers  pudel (eller tass)

DN:
Stasiprästen Aleksander Radler erkänner

Expressen:
"Jag ångrar mig"

Radler avsäger sig platsen i kyrkomötet

Några stolar som DN Debatt glömde berätta om

Domkapitlet återupptar utredningen kring Aleksander Radler

Aleksander Radler

Kyrkoherde Alexander Radler anklagas för att ha varit hemlig agent för östtyska Stasi i 24 år.
Expressen
avslöjar nu 1019 tidigare hemliga dokument ur Stasis eget arkiv. Enligt dem angav Radler demokratikämpar som kastades i fängelse. Därefter skickades han till Sverige för nya spionuppdrag. - Jag är oskyldig. Allt är bara lögner, säger han i en exklusiv intervju.

Här är dokumenten!

Längst ner på sid. 14 i detta dokument talas om att "GM Thomas" besökte Sverige tillsammans med Dr Heinrich Fink 17-21 december 1967. Det var jag, Anders Brogren, som var deras värd. De bjöd in sig till mig eftersom jag var ordförande i Kristliga Studentförbundet i Lund. De övernattade hos mig, jag gav dem mat och körde omkring dem i min Renault 4 L. En kväll blev vi hembjudna till Lindegårds i Kävlinge. Sven Lindegård blev senare biskop i Växjö och hade många kontakter med vänstiftet i DDR, där hela ledningen var Stasiagenter. Radler började sina studier vid teologiska fakulteten i LUnd i augusti 1968. Och jag känner mig utnyttjad.

Radlers möten med biskopar

Stasispionen vid Umeå universitet


Hälsning från André Östlund


Håkan Sunnliden:
Nu går skam på torra land, del 4

Läs sedan
Dag Sandahl:
Jag vet inte om domkapitlet i Luleå är Svenska kyrkans värsta - men den sammanställning jag nu läst hör till det värsta jag fått mig till livs när det gäller kapitulär inkompetens.....

Läs sedan
Östlunds brev:
Öppet julbrev till biskop Hans Stiglund, Luleå stift

UPPDATERING:
Den sedan många år pensionerade André Östlund orkar på grund av sjukdom inte längre bli påhoppad av domkapitlet i Luleå. Han vill inte vara präst under dessa förhållanden och har nu därför avsagt sig prästämbetet.

Marcus Birro:
Vägen till undergången är en väl upplyst boulevard med neonskyltar


Roland Poirer Martinsson:
Vill de avskaffa äktenskapet helt?


Claes Malmberg:
De som inte kallar sig religiösa har bara bytt religion. Narcissismen är en slags religion idag. Människor är rädda för det som är komplext. Det som utmanar dem. Då monterar vi ner det. Folk i Sverige har en arrogans mot allt som har med tro att göra, den delen av oss håller vi på och förhandlar bort....


Annika Borg:
Gärningslära eller evangelium


Siewert Öholm lämnar ”motvilligt” frikyrkan


Bengt Hägglund:
Hemmagjord kyrkorätt

Alla handlingar angående obehörighetsförklaringen av Jan-Erik Appell finns här!

Consecration of Bishop Thor Henrik With in Norway

LUNDS STIFT

Alla handlingar angående obehörighetsförklaringen av Jan-Erik Appell finns här!

Toleransen har minskat

Bengt Hägglund:
Hemmagjord kyrkorätt
 


UPPSALA STIFT

Han var ett föredöme - nu får han sparken

Fortfarande kyligt behandlad av kyrkan


SKARA STIFT

En präst i Skara stift som förlorade rätten att utöva kyrkans vigningstjänst efter att ha sexofredat en flicka på Facebook, får tillbaka ämbetet sedan Överklagandenämnden ogillat domkapitlets beslut.


STOCKHOLMS STIFT

Domkapitlet i Stockholm beslöt att inte gå vidare med anmälan mot en präst för att han skrivit och spridit ett bokamanus som bland annat beskriver hans kärleksrelationer med unga kvinnor i församlingen.

Präst polisanmäld efter sexmejl


Domkapitlen dömer olika hårt

Antalet anmälningar mot präster och diakoner till domkapitlen har ökat med över 400 procent sedan 2000.

Brita Häll:
Se över domkapitlens roll

 

Bilden av ”den andre” drabbar vårt eget kulturarv

"I Luthers lära om ”det allmänna prästadömet” lades en grund till tankar om jämställdhet; hans lära om kallelsen ger en syn på arbetet som leder vidare till ”arbetslinjen” och i Luthers lära om det tredje ståndet finns ett frö till ”folkhemstanken”, nationen som ett hem för fostran och trygghet. Det vore djupt beklagligt om bilden av ”den andre” numera också ska resultera i förenklingar av och stereotypa bilder av vårt eget kulturarv."


EN KRISTEN FÖRSAMLING
Den s.k strukturutredningen (Närhet och samverkan) saknar en principiell utgångspunkt om vad en kristen församling är.

Om strukturutredningen bifalls kommer detta att få ödesdigra konsekvenser som i grunden dramatiskt kommer att förändra Svenska kyrkan och dess förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Inom ramen för Kyrklig samlings analysarbete fick biskop em. Biörn Fjärstedt i uppdrag att bibelteologiskt sammanfatta vad som kännetecknar och definierar en kristen församling och hur detta fått nedslag i kyrkans historia.


Varför finns inget Ship to Syria?


DN:
Kopterna behöver allt stöd


Danskernes kirkegang er stigende
Siden 1995 er antallet af danskere, der i løbet af en uge er i kontakt med kirken, vokset med en tredjedel, viser de seneste kirkegangstal fra TNS Gallup.

I Danmark finns biskopar som vågar ha annan mening än ministern:
Vi siger nej til den nye ægteskabslov, skriver biskopperne Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og Karsten Nissen.


- Svenska kyrkan brottas med många problem, den framträder med olika ansikten. Detta till trots har den en unik ställning i vår historia och i den svenska folksjälen. Den stora tillgång Svenska kyrkan har i dag är en i sina huvuddrag fast gudstjänstordning. Därmed blir inte gudstjänsten så sårbar. Den kan inte lättvindigt påverkas av enskilda personer eller av lokala förhållanden. Det skapar förutsägbarhet och därmed trygghet samtidigt som de omistliga momenten i gudstjänsten driver mot det verkligt centrala. Det finns ett värn mot det som är alltför präglat av enskilda personers egna ambitioner och önskemål, i det ligger en tillgång.

Läs intervju med Sigfrid Deminger om debatten kring frikyrklighetens framtid – och om hur gudstjänsten har blivit spegelbild i stället för motkultur!


Affischen som rör upp känslor
Israeler uppfattas som råttor på Bildas annons


Norrmalmskyrkan i Stockholm står utan ordförande och kassör inför årsmötet på lördag.
Dessutom är få villiga att ingå i styrelsen. Men församlingen är inte ensam. Fler frikyrkoförsamlingar har liknande problem.


Den liberala lutherska kyrkan i USA rasar utför i antal församlingar och medlemmar
As in the Episcopal Church there is still and always will be a faithful remnant in the ELCA Five Congregations leave ELCA every week. Lutheran Congregations that leave can keep properties.


De ekumeniska strävandena har gett insikt om att även andra kyrkor än den egna förvaltar det som Jesus en gång grundade, kyrkan.
Den insikten är viktig när kyrkorna ska hitta en väg framåt, skriver biskop Fjärstedt, apropå Demingerdebatten.

Sammandrag av Demingerdebatten


Svenska kyrkan kommer att förlora en miljon medlemmar de närmaste tio åren. Det innebär 1,5 miljarder mindre i intäkter.


”Kvinnor kring Jesus” ska överbrygga klyftor
Berit Simonsson:
Ämbetsfrågan är som ett stort sår i Svenska kyrkan och orsakar mycket elände


Anders Wejryd:
"Om man bytt kön så är det inte rimligt att man kan få använda sig av ett så tydligt uttryck för den gamla identiteten som könscellerna i en ny situation. Detta har dessutom betydelse för möjligheten att uppnå trygghet i den nya könsidentiteten. Den nya identiteten kan nämligen bli osäker om man skulle få möjlighet att bli biologisk förälder med utgångspunkt i den tidigare könstillhörigheten.

Vi anser inte, tvärt emot betänkandet, att ett förbud mot att spara könsceller kan ses som diskriminerande mot de transsexuella. Att bli förälder är inte en mänsklig rättighet. Om detta torde de flesta vara överens. Att bli förälder är inte ett stadium i livet som alla har rätt att uppnå, och som man kan diskrimineras ifrån. Genom att genomgå ett könsbyte, med allt vad det innebär, prioriterar den transsexuella mannen eller kvinnan könsbytet, som innebär sterilitet, framför möjligheten att kunna bli förälder. Beslutet om könsbyte fattas efter en lång period av överväganden, då även det faktum att man på grund av sitt beslut kommer att vara steril måste vägas in i beslutet."

Men detta skrev han 2007. Sedan dess har han, plötsligt, "grundligt bearbetat frågan"!

Vad skall man säga? Bluffar ärkebiskopen? Hoppas han att ingen skall reagera?

"För fem år sedan fanns majoritet i Svenska kyrkans styrelse om att behålla tvångssteriliseringar vid könsbyte. Sedan dess har vi grundligt bearbetat frågor om äktenskap och kön och jag själv har ändrat åsikt i frågan", skriver nu ärkebiskop Anders Wejryd.

Vilka är "vi"?

Citat ur Dag Sandahls blogg:
"Ärkebiskopen har ändrat åsikt. OK. På vilket underlag då? Kyrkostyrelsen har grundligt bearbetat frågan, skriver han - och det är möjligt - men faktiskt inte under det dryga år jag varit med. Inte en rad har jag sett som problematiserat och sedan löst upp problemen."

1 april 2007 skrev Anders Wejryd också så här:
"Svenska kyrkan har inte sysslat så mycket med äktenskapsteologi. Traditionen vilar på Luthers åsikt om att det är ett rättsligt förbund mellan man och kvinna. Om staten utplånar partnerskapet för homosexuella krävs en djup omtolkning av äktenskapet som en kulturell och kyrklig tradition..." Läs mera här!

Men 2009 lät det så här!


Lars Adaktusson:
KD fortsätter flipp-floppa


Syrien, tystnaden och Svenska kyrkan

I den vänsterpolitiska enfaldens namn, amen

Är den kristna kyrkans uppgift att göra världen bättre?
Det menar många, inte minst inom Svenska kyrkan, och den uppfattningen tar överhanden i takt med att blicken för kyrkans andliga uppdrag fördunklas.

Student i Mellanösternstudier:
Nationalistiska regeringar har skapat bilden av en spöklik judeidentitet som hemsöker deras länder. Men i verkligheten bryr de sig inte ett dugg om palestiniernas öde.

Wiesenthal Centre to Swedish Justice Minister:
"On Anniversary of our Travel Advisory on Malmo We See No Reason to Relax or Revoke It"


Är det symptomatiskt för Svenska kyrkans ledning att nästan alltid välja omorganisation och omstrukturering som problemlösning?
Vi vill med Svenska kyrkan öppna för dem som söker en fast punkt, ge plats för dem som har en tro men saknar gemenskap, få tillbaka människor som inte längre delar den kristna gemenskapen men inte heller vill vara utan den om de blir inbjudna. Var finns trons perspektiv?

Både Svenska kyrkan och frikyrkorna
arbetar vidare med föreställningar från den sekulära världen: samhällspolitiska mönster respektive föreningsväsendet. De föreställningarna behöver bytas mot ett bildspråk som har sitt rotfäste i den ursprungliga traditionen, menar biskop emeritus Biörn Fjärstedt.


Den kände ateisten Richard Dawkins är i blåsväder
I en radiosänd debatt med prästen Giles Fraser gjorde Dawkins enligt många bort sig ordentligt.

Få människor kan vara så världsfrånvända som ateister


108 gange ringede kirkeklokkerne forgæves i sognene rundt om på Lolland-Falster i 2011. Selvom kirkepersonalet stod klar, og alterlysene var tændt, mødte ingen op til gudstjenesten.


Uppmaning till abort efter ultraljudsfel

Norsk biskop stöder läkare som inte vill utföra aborter

Norska biskopar går emot tidigt ultraljud:
”Ger ökad press att göra abort”

 

Medlemsjakten fortsätter
Trenden med drop-in dop sprider sig. Senast att hänga på är Örebro. Förhoppningen är att drop-in ska få fler att döpa sina barn.


Hamas och Fatah bildar samlingsregering


P1 Morgon:
Vad får en präst i Svenska Kyrkan egentligen tycka?


Kanske frikyrkligheten har haft sin tid? Att den fullgjort sitt uppdrag. Det frågar Sigfrid Deminger i en personligt hållen reflektion kring sina upplevelser av frikyrkligheten.


Marcus Birro:
När en människa blir gammal i det här landet plockas all mänsklighet av henne


Svenske præster påtvinges vielsesret


Förbudskravet i debatten är kompromisslöst, okunnigt och vilseledande. Det skriver Göran Rosenberg som härmed avslutar debatten om omskärelse av pojkar.

Se även Första Mackabeerboken 1:48-53!

International Council of Christians and Jews, ICCJ, har gjort ett uttalande med anledning av den pågående debatten om omskärelse i Sverige.

Christer Sturmark om matchen Hammar — Borg


Islam's Most Hated Man - Father Zakaria Botros


Karl-Erik Tysk:
Domkapitlets vara eller icke vara


Det är oklart om gravida kvinnor har rätt att välja mellan flera foster.
Frågan blev aktuell sedan en kvinna som bar på tvillingar av privata skäl velat ta bort en av dem.


Gaza: Hamas gräver upp kristna gravar Terror mot de kristna i Gaza

Jerusalems mufti och palestiniernas religiösa ledare kommer att utredas för antisemitism: Anledningen är att han via den palestinska officiella televisionen samt dess hemsida gjorde en citering från muslimsk text där det står att jordens sista dagar inte kommer förrän muslimerna har dödat alla judar i ett religiöst krig.

Bland det som citerades var t.ex. 'Oh Muslim, servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him'. Moderatorn som introducerade muftin:´Our war with the descendants of the apes and pigs is a war of religion and faith.´

Citeringarna gjordes i samband med att Abbas Al-Fatah firade 47-års jubileum i förra veckan. Minister Yuli Edelstein "Om detta inte är antisemitism så vet inte jag vad som är", sa han.

Palestinska muftin uppmanar till att döda alla judar enligt en islamisk hadith.

Annie Lööfs Palestina saknar historisk förankring

Sverige bör inte "erkänna" palestinsk förtryckarstat

Nödrop till kristna!
Premiärminister Benjamin Netanyahu i Israel önskar förbön

Fader Zakarias TV-sändningar till muslimvärlden


Staffan Skott:
Skulle han ta emot ett Hitlerpris också?


Raljans och arrogans i predikstolen


En parlamentarisk kommitté i Bulgarien har tillkännagett namn på personer som samarbetade med landets tidigare kommunistiska regim. Bland dess återfinns 11 av de 15 medlemmar som ingår i den bulgariska ortodoxa kyrkans styrande organ, den Heliga synoden.


Marcus Birro:
Sverige behöver Gud

Han dog – men fick en ny chans


Why "Invent" the Palestinians?


Maria Schottenius:
Kyrkans livemusiker måste sluta vika ned sig


Prästen Annika Borg är inte antijudisk. Men genom att hon undertecknat uppropet mot omskärelse av pojkar har hon skrivit in sig i den kristna antijudiska traditionen. Det menar professor Anders Runesson.

Hur kan man som präst i Svenska kyrkan ställa sig bakom ett förbud som kriminaliserar judendom i Sverige? Frågan ställs av Magnus Zetterholm i en replik till Annika Borg i debatten om omskärelse.

Karin Hedner Zetterholm:
Omskärelsen fast förankrad i judisk tradition

Magnus Zetterholm:
Omskärelsefrågan och kyrkans mörka arv

Göran Rosenberg:
Frontalangrepp mot judendomen av Sturmark m.fl


Räknenissarnas julafton:
Det är dags för en ny kalender där alla datum alltid infaller på samma veckodag. Då skulle världsekonomin stiga mot nya höjder, menar två USA-professorer i ekonomi och fysik. Kanske något att ta upp för "Humanisterna".


2012 ska jag sluta titulera mig ateist


Lena Andersson:
Frågan om hur jag skulle agera i en diktatur besvaras av min anpasslighet i dag.


Marcus Birro:
Vägen tillbaka till medmänsklighet går via en rättvis, konsekvent, tydlig, dömande, men ändå alltid förlåtande Gud.


Ur drottning Elisabeths jultal:

Finding hope in adversity is one of the themes of Christmas. Jesus was born into a world full of fear. The angels came to frightened shepherds with hope in their voices: ‘Fear not’, they urged, ‘we bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the City of David a Saviour who is Christ the Lord.’

Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves – from our recklessness or our greed. God sent into the world a unique person – neither a philosopher nor a general (important though they are) – but a Saviour, with the power to forgive.

Forgiveness lies at the heart of the Christian faith. It can heal broken families, it can restore friendships and it can reconcile divided communities. It is in forgiveness that we feel the power of God’s love.

In the last verse of this beautiful carol, O Little Town of Bethlehem, there’s a prayer:
O Holy Child of Bethlehem Descend to us we pray Cast out our sin And enter in Be born in us today

It is my prayer that on this Christmas day we might all find room in our lives for the message of the angels and for the love of God through Christ our Lord.

Se här!


50 ortodoxa och 30 armeniska präster i slagsmål i Födelsekyrkan i Betlehem.
Skildes åt av palestinska polisen.
Se video!

Varför firar ortodoxa och armenier jul i januari?
Läs här!


Den som regelbundet går i kyrkan har lägre blodtryck, visar en hälsostudie i Norge. Ju oftare besök desto lägre tryck.


På herdarnas äng möter skolbyråkraten herdarna


Har Jesus funnits? - Frågan besvaras av professor Dick Harrisson


Så många kristna finns i hela världen


Svenske prester kan gjøre mye rart i skolegudstjenesten, men de kan ikke be, lese velsignelsen eller si trosbekjennelsen.


När kyrkan inte blir som tänkt
När den nya kyrkoordningen tillkom skapades inga spärrar mot risken att falla i rövarhänder. Det skriver Biörn Fjärstedt. Ett av hoten gäller regelverket för vad en församling är.


Vi kan inte och FÅR INTE göra annat än att titta på när fostret dör i våra armar
Jag försöker så gott jag kan ge trygghet till den lilla varelsen.
För ingen vet hur mycket de är medvetna....

Ett barn är fött
Kvinna strax under 50 år söker för kraftiga buksmärtor som startade på morgonen och som ökat under dagen...

Melinda Guido vägde 269 gram när hon kom till världen


Koskinen till KD:s partistyrelse


2011 års värsta antisemiter

 


NORDKOREA:

Har tidigare anklagat Sydkorea för att använda julträdet för att sprida det kristna budskapet till nordkoreanerna.
Nu varnar Nordkorea sin granne för att tända det igen.

SVERIGE:

Skolverket kan inte svara på frågan om man får läsa ur Matteusevangeliet på skolsamlingar i advent.
Men däremot är all form av religiös förkunnelse förbjuden.

Diskussionen om att skolor bör hålla sig undan från kyrkan har blivit alltför ensidig. Skolan är långt ifrån värdeneutral i andra sammanhang. När heliga kor i form av genusvetenskap, normkritik eller RFSU:s monopolställning på skolans sexualundervisning kritiseras, är det som att svära i kyrkan. När dessa ideologiska tabun bryts väntar sällan den politiska inkvisitionen med att rycka ut till försvar. Varför inte pluralism och mångfald inom dessa livsåskådningar? Eller har det blivit viktigare med en könsneutral Lucia än att faktiskt fira Lucia?

Göteborgs-Posten:
När till exempel förskolan i Bollebygd stoppar det traditionella studiebesöket i kyrkan för att titta på julkrubban gör de därför barnen en otjänst. Likadant gör de skolor och förskolor som väljer bort luciafirande av rädsla för att kränka någon. Att känna till berättelsen om barnet i krubban och de tre vise männen hör till allmänbildningen. Barn bör veta vad advent betyder och vem Lucia ursprungligen var. Med djupa kunskapsluckor om en kraft som haft enormt inflytande i formandet av vårt land skapar man ingen "god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet". Tvärtom ökar man avståndet mellan människor.

Bollebygd:
Hon prövade också att ringa till en av förskolecheferna för att höra hur de resonerat och fick till svar att eftersom det inte finns någon moské eller judiskt center i närheten blir det ensidigt om man bara skulle besöka kyrkan.....

Skolavslutningar och skollagen
För att kristna inslag i skolavslutningar och andra högtider ska tillåtas vill Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund ändra skollagen. Men skolminister Jan Björklund (FP) menar att dagens utformning är tillräcklig.
–Jag delar inte Göran Hägglunds slutsats att lagen behöver ändras. Det är redan tillåtet att hålla traditionella avslutningar i kyrkan med den lag vi har i dag, säger Jan Björklund.

Lovisa Bergdahl: 
Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad

Vad tror vi på, när firandet ser ut såhär? På underhållning, sex, alkohol och konsumtion? Det är i alla fall vad vi firar. Med anledning av Skolverkets direktiv behöver vi dock ställa oss frågan: hur allsidigt är detta och hur väl främjar det integrationen? Kan vi på allvar mena att alla elever självklart känner sig delaktiga i den gemenskap som här beskrivs? Jag menar, hur troligt är det att en katolsk elev bejublar gratis kondomer eller att en muslimsk elev med sjal känner sig bekväm under trycket av att gå med i skolans catwalk?

Prästerna får inte förkunna. Det har Skolverket slagit fast. Men då måste Skolverket förklara på vilket sätt de firanden som äger rum i en helt vanlig kommunal skola idag inte är förkunnande.

Elisabeth Sandlund:
Agenda för grundskolans adventsfirande i Knäckebrohults kyrka i nådens år 2011
Godkänd av Skolverket för spridning och efterföljd i rikets alla skolor.

Bert Stålhammar:
Från hybris till kollaps

Bitte Assarmo:
Kristofobin är hela samhällets problem

Voodoo på pastoralinstitutet

Dansk forskare:
EU skriver gravskrift med afvisning af kristen arv

Storbritanniens överrabbin hos påven:
"What will it profit Europe if it gains the world yet loses its soul?"


Kyrkokansliet i Uppsala växer så det knakar
Trots upprepade försök att rationalisera arbetet ligger antalet tjänster idag på över 300 personer

Folkkyrkans själ hotas av toppstyrd kanslikyrka

Kyrkomötesledamöter spelar sudoku, läser kvällstidningar, stickar, spelar spel på datorn, läser försvarspolitisk tidskrift, skickar sms


Danska biskopar oeniga med kyrkoministern


Troende socialdemokrater gör gemensam sak med religiös fanatiker

Den religiösa fanatikern, del 2…


Selektiv fundamentalism angående vigselrätten


Strukturutredningen
Fler av förslagen skapar problem som alstrar revirstrider och misstro mellan de olika nivåerna i Svenska kyrkan för lång tid framöver. Därför säger Solna församling nej.


Präster oftare sjukskrivna för stress


Sweden and the loss of trust
The rejection of God by Social Democrats and societal values by neoliberals has left a moral vacuum that will be difficult to fill


Vårdpersonal och hela sjukhus kan vägra utföra aborter, enligt en ny Europarådsresolution.
A
bortkritiker jublar. RFSU och Vårdförbundet skakar på huvudet.
- Vi slungas tillbaka till en mörkare tid, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.


Strid i Tyskland om kvinnliga diakoner


Klas Lundström:
Kyrkornas situation i Sverige 2011 (powerpointbilder)


SVT Korrespondenterna:
Förföljda kristna


Turbulent när M röstade om vigselrätt


Är kyrkan bara till för kvinnorna?
Ledningen för utarbetande av ny handbok för Svenska kyrkan består av hundra procent kvinnor!


Kvinna med Alzheimer dödad i Nederländerna


Archaeology's Rebel:
B
ible in One Hand, Spade in the Other Eilat Mazar is unafraid to claim archaeological finds of biblical proportions.

Se även Bibel och arkeologi!


Hur hanterar Svenska kyrkan att förväntningarna från en majoritet av medlemmarna är att den inte ska förkunna.
Att en majoritet inte tror på Kristus?
Hur undviker kyrkan att enbart bli en godhetsmyndighet?


STASI

Har professor Birgitta Almgren begått brott med publiceringen av sin högintressanta och kontroversiella bok om svenskar i Stasis tjänst, ”Inte bara spioner”?

Dag Sandahl:
STASI

Birgitta Almgren:
Sverige måste kräva att CIA lämnar ut alla Stasidokument

Almgren borde inte ägna sig åt häxjakt

Birgitta Almgren:
Jag tänker inte låta mig skrämmas

Anmälan mot Almgren syftar till att skrämma Stasiforskare

Om sekretessen för svenska Stasi-agenter:
"Der Justizkanzler soll den Unsinn einstellen"

Präst i Västerbotten utpekad som Stasi-agent


Dödens nätverk i riksdagen

Attack på motståndare till dödshjälp


Melodifestivalen

SR-chefen Mats Svegfors egendomliga försvar av antisemitism

SVT:s tidigare Mellanösternkorrespondent jämför Israel med Nazityskland

Gina Dirawi. programledare för Melodifestivalen 2012:
"Den israeliska regeringen gör samma sak som Hitler gjorde mot deras folk fast med andra medel. De är rasister, de förtrycker, och de mördar folk som inte är som dem!"

SVT om Gina Dirawis Israelkritik:
Åsikterna är ickedemokratiska

Den opolitiska melodifestivalen

Ship to Gaza?
Gaza opens first Olympic-size swimming pool


Færre indgår ægteskab, og det svækker den globale økonomi


Ingvar Laxvik:
Kyrkomötets hantering av vigselfrågan är besynnerlig, principiellt konstig och teologiskt mycket tveksam.


Få besökare - nu bommas kyrkorna igen

För ett år sedan såg det mörkt ut:
Predikade för Sangis kyrkas överlevnad

Men nu tar Sangisborna över sin kyrka


Kyrklig Samling:
En kyrka kan inte byggas med ”låtsasförsamlingar”, där inte regelbundna gudstjänster firas och den grundläggande uppgiften inte kan utföras eller med s.k. församlingar där de engagerade saknar reellt inflytande över verksamheten.


Gävles kyrkor tappar tusentals


Prästlöftet att hålla sig till Skriften och bekännelsen bör väl rimligen väga tyngre än kyrkans yttre ordning, anser Tord Nordblom.


Dansk kommentar om svensk kyrkoordning:
Dertil kommer, at den svenske kirke, selv i sin adskilthed fra staten, på mange måder virker mere ”statslig” i sin praksis end folkekirken i Danmark. For eksempel er valgene til de styrende organer på alle planer i Sverige præget meget af partipolitiske lister og hensyn, og kirkerådets og andre organers dagsordener er i betydelig grad præget af mere eller mindre politiske emner.


De första kristna mötte verkligen den uppståndne Kristus.
Det menar bibelforskare över hela världen, oavsett vad de tror i övrigt.


Präster ska ha rätt att avsäga sig uppdraget att förrätta vigslar, enligt en motion till kyrkomötet
- Här måste Svenska kyrkan sätta ned foten, säger Irene Gustafsson (S).

Kyrkomötesutskott går emot Kammarkollegiet - vill hindra präster från att avsäga sig vigselbehörigheten.

Den politiskt styrda delen av Svenska kyrkan är desperat, säger Tord Nordblom.


Folkpartiets landsmöte
tog nyligen ett beslut att abort ska ses som en mänsklig rättighet. Detta är orwellianskt nyspråk av värsta sorten.


Kvinnliga präster förändrar kyrkan

Knut Alfsvåg:
Skal kvinnene tie - en vurdering av kvinneprestdebattens klassiske argumenter (ljudfil)

Kvinnliga präster mest stressad


Var femte minut dödas en kristen för sin tro

Rädda egyptiska våren!

Kopter i Kairo:
"Vi har bara korset"

Kristna i Irak förföljs och fördrivs.
Idag har Sveriges handelsminister alla möjligheter att uppmärksamma att Iraks ursprungsbefolkning är utsatta för etnisk rensning när hon träffar företagare i och företrädare för Irak. Det skriver Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) tillsammans med Ninos Maraha, politiker i Södertälje (FP).


Göran Skytte:
Debattvänstern har bara bytt skällsord

Sten-Gunnar Hedin:
Det senaste utspelet från Helle Klein (Expressen sidan 4 den 4 okt 2011) där hon skriver att Mats Odell, genom att kandidera som efterträdare till Göran Hägglund (KD), "gör sig till härförare för det högerkristna lägret". Ju fler gånger jag läser artikeln desto mer häpnadsväckande ter sig hennes förklaring - jo skriver hon, så är det ju, för han är medlem i Vallentuna pingstförsamling (!) som inte accepterar Darwins evolutionsteori.


Henrik Widmark:
Kyrkornas framtid berör oss alla

H B Hammar:
Dags att riva kyrkor


Ambassadör Benny Dagan:
Vi vill förhandla – Palestina förhalar


Håkan Juholt besökte kyrkomötet


Att trossamfundet Svenska kyrkan befinner sig i en kris, förtroendemässigt, teologiskt/ideologiskt, organisatoriskt och ekonomiskt är uppenbart .....

Så kan andligt ledarskap stärkas i Svenska kyrkan


Ingen undgår kyrkans intolerans
Påvens resa till Tyskland aktualiserade åter frågan om den katolska kyrkan lever som den lär när det gäller mänskliga rättigheter. Det fanns protester mot besöket .....

Påven om reformationen

Pope Benedict:
Christian Churches in Germany walking side by side


"Happy Happy – en bok om skilsmässa" är en antologi som Maria Sveland och Katarina Wennstam sammanställt som en reaktion på något. Osäkert vad. En del av författarna har för några år sedan varit med om att bedyra hur viktigt giftermål och äktenskap är. Det var då det handlade om att samkönade par skulle kunna avge äktenskapslöften och visa varandra och omvärlden vad de betydde för varandra......
Mats Odell:
Glöm inte barnen när familjen splittras

Siewert Öhholm:
Hägglund har gjort en felaktig analys av samhället


Dag Sandahl (Bloggardag) byter till ny bloggadress

Anledningen till bytet finns här!


Kristus nämns aldrig av rädsla för att uppfattas exkluderande eller verklighetsfrämmande. Om det inte vore för prästkragen finns ingenting som säger om det är en präst eller psykolog som yttrar sig.


Docent Kati Niemelä vid finska kyrkans forskningscentral har gjort en undersökning om kvinnliga prästers inverkan på teologin, Female Clergy as Agents of Religious Change?

Hennes undersökning kan sammanfattas så här: Sedan kvinnopräster infördes 1988 i Finlands evangelisk lutherska kyrka har de kvinnliga prästerna liberaliserat kyrkan i snabb takt. Hon visar på förändring i inställning till kyrkans lära och uppgift bland kyrkans präster.

Utvecklingen är följande:
Minskar gör missionsarbete, evangelisation, bibelläsning (hon betonar spec. bland de unga kvinnliga prästerna), bibelundervisning (spec. bland unga kvinnopräster), bön, Kyrkans budskap som det enda som frälsar, rätt lära, arbete som en livsuppgift (kallelse), till vilket man hänger sig helt, arbetet som en uppgift given av Gud.

Ökar gör jämlikhet, rättvisa, minoriteters rättigheter, förverkliga sig själv, skapa karriär, tjäna mänskor och att hjälpa, kyrkan som en världslig institution.

Kati Niemela: Female Clergy as Agents of Religious Change?

Odd Sverre Hove:
Kvinneprestdebatten etter 50 år med snuoperasjoner


Lutherstiftelsen i Finland får svenskspråkig verksamhet


Bush och Obama stod för de kristna inslagen


Farligt stå upp för sin tro i kyrkan


Det är svårt att föra en diskussion om Svenska kyrkans identitet. Det uppfattas som kontroversiellt.


Annika Borg och Christer Sturemark:
Kyrkan och den sekulära humanismen måste gräva ned stridsyxorna och börja samverka – inte skapa schismer där det inte finns några.


Nasrin Sjögren:
Mediafeministerna kämpar för att kunna fortsätta döda ofödda av vilka skäl som helst. Med ett undantag: på grund av oönskat kön. Där blottar de sin inkonsekventa människosyn.


Pietismen
bidrog till att utveckla den moderna individualismen och det moderna samhället. Det säger historikern Per von Wachenfeldt, som disputerat i ämnet.


När blev den kristna identiteten provocerande?
Är kyrkan på väg att exkludera sina egna när avvikande åsikter fördöms och de som efterfrågar en tydligare identitet skräms till tystnad, frågar Helena Edlund i en fortsättning på de senaste veckornas debatt.


Inte ofarligt stämpla Breivik som kristen
Det är viktigt att förklara vad Breivik menar med "kristen" då han i diskussionen som följt på terrordåden kopplats samman med de kristna. Detta underblåser antikristna attityder i en värld där en kristen dödas var femte minut enbart på grund av sin religiösa identitet, skriver frilansskribenten Anna Ekström.

Dick Erixon:
Motgiftet finns i dygder som kräver att man ska göra rätt för sig, inte enbart kräva rätt av andra. Dygderna är särskilt viktigt för vilsna och rotlösa, som behöver moralisk vägledning och fasta principer. Jag har inte funnit någon bättre vägledning på detta område än den som förmedlas i de kristna värderingarna.

Moderaterna borde fortsätta delta i kyrkovalen
Moderaternas partistyrelse menar att det finns en frigörelse bakom förslaget att lämna de kyrkliga valen. Vi menar att det är en förlegad syn eftersom kyrkan i övrigt inte är skild från samhället eller svenska folket. Risken är stor att beslutet istället urholkar demokratin och att Moderaterna lämnar ett tomrum efter sig, skriver moderaterna Ulf Ulfvarson och Christina Schnackenburg.

Andreas Wejderstam:
Låt Svenska kyrkan få sköta sig själv


- Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam.
Så lät det nyligen i Sveriges Radio, då en imam från Rinkeby fick lägga ut texten om hur man skulle agera mot somalier som konverterar till kristendomen.

Urban Ahlin och Carin Jämtin
kräver på falska grunder att Sverige ska erkänna Palestina i FN:s generalförsamling. Uppgiften att Israel ensidigt vägrar att förhandla är felaktig. För att förstå vad man röstar för eller emot behöver man bland annat beakta att många aktörer, även palestinska sådana, ser tvåstatslösningen som ett steg mot Israels utplåning. Det skriver frilansskribenten Anna Ekström.

Fyra miljoner satsas för skydd vid synagogor


Skilsmässor skapar ett svagare samhälle


Vart har de vackra och löftesrika orden om kyrkan, kristendomen, kulturarvet och humanismen tagit vägen i Moderaternas praktiska politik?
Har de reducerats till oigenkännlighet eller helt glömts bort i ljuset av opinionsframgångarna?
Eller alltså fallit offer för Fredrik Reinfeldts ointresse för dem?

Gustaf Björck:
De nya Moderaterna och kyrkopolitiken

Västerbottens-Kuriren:
Kyrkovalet är inget för riksdagspartierna

Barometern:
M lämnar kyrkan åt medlemmarna

Borås Tidning:
Våga strunta i kyrkovalet!

Världen Idag:
Den politiserade kyrkan

Moderaterna ska inte ställa upp i nästa kyrkoval, som äger rum 2013.....
Det föreslår partistyrelsen, som vill klippa alla politiska band med Svenska kyrkan

..... men å andra sidan:
Partistyrelsen föreslår att en ny nomineringsgruppsbeteckning bildas.

Vad är detta för velande? Hur ska man ha det egentligen?


Vad ska man göra med alla tomma kyrkor?
Vi riskerar att fastna i en debatt som handlar om malpåse och rivning. Men kyrkan kan ha andra funktioner, skriver Gunnar Granberg.

Vi har nått en punkt då vi måste börja vänja oss vid tanken på att kyrkor kan avvecklas.
I teorin kan kyrkor rivas, säljas eller läggas i malpåse. Debatten de senaste åren visar emellertid att det finns ett starkt folkligt motstånd mot sådana tankar. I varje fall så länge Svenska kyrkans ekonomi förblir något så när intakt, säger Gunnar Granberg.


Så går biståndspengarna till terror mot Israel

Kristen konvertit torterad på asylmottagning

Kyrklig manifestation för moské

Varför krattar ett flertal av Svenska kyrkans tongivande företrädare manegen för en annan religion? Och varför just islam?

Hur kan vi under samma vecka dels stödja Pride-festivalen, dels stödja en religion som förespråkar dödsstraff för homosexuella?

Islam och svenskkyrklig härdsmälta

Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen
Youtube: Muslims4Jesus


Hans Wallmark:
Kyrkorna verkar sammanblanda stabilitet med trygghet. Med tanke på våldet i Syrien borde ärkebiskop Anders Wejryd, som kallat president al-Assad "imponerande", göra ett nytt uttalande.


Marcus Birro:
Vi skäms inte för att vi tror på Gud

Det som inte går att bevisa är en stor del av mitt liv

När är Stockholm och Sverige redo för ett religiöst Pride?
När ska alla vi troende komma ut ur våra garderober och stå för vår tro och allt gott den gör med oss? När ska ni andra, humanister, ateister och agnostiker, alla ni annars så saligt upplysta och korrekta människor ägna några timmar åt att vädra ut era fördomar om oss som tror på Gud?


Med ny, genetisk fosterdiagnostik där barnets DNA kan ses i mammans blod, redan mycket tidigt i graviditeten, står nu den största utsorteringen i historien för dörren.

Tronarvingar och cellklumpar

”Vi vill låta bilderna tala”
Många har reagerat på anti-abort-bilen som rullat i Stockholm

Marcus Birro:
Debatten i Sverige har länge kännetecknats av nedtystande och obekväma sanningar.Jag har själv hållit foster som dött i vecka 24 och i vecka 17 i mina händer


Enkät till förskolebarn kritiseras:
Drag av åsiktsregistrering
Treåringar fick frågor om sexualitet, nationalitet och tro


Bidragshärvan i Visby domkyrka

"Många häpnade till morgonkaffet en dag i våras när det stod i GT att en känd lokalpolitiker med falskt intyg lyckats få drygt en miljon i bidrag från Svenska kyrkan till Visby domkyrkoförsamling - men menade att ingen skada skett eftersom pengarna lämnats tillbaka....."


Kinas kommunistiska parti håller på att ömsa skinn och bli Kinas konfucianska parti


Om man fritt får välja vilken församling man vill tillhöra, då kan det bli som i Danmark


Prestene i Carissimi-nettverket i Stavanger bispedømme vil ikke etterkomme biskop Erling Pettersens krav om nattverdfellesskap.


De kristna i Algeriet har fått nytt hopp. Tidigare hårda restriktioner gentemot kyrkor och mission omprövas nu.


Dick Erixon:
Västerlandet har slutat att upprätthålla moralen bakom visheten i att det finns ting som är rätt och annat som är fel. Vänstervågen sedan 1968 har konsekvent undergrävt denna moral och istället hävdat relativismen: det som är fel för en person är rätt för en annan.


Varför skyddar regeringen svenska Stasi-agenter?


Norsk regeringsmedlem drömmer om att skicka raketer mot Israel

Bitte Assarmo:
När populistisk retorik tar över


Arkeologer har funnit aposteln Filippos grav


Kristendomens kraftiga tillväxt kan i sig anföras som argument för Bibelns trovärdighet. Men det är i ännu högre grad det sätt på vilket kristendomen vuxit som utgör ett starkt indicium.

Kommentar till en uppgift i denna artikel:
Antalet kristna i Kina beräknas till 70 miljoner. Läs här!


Från präst till prästinna


Omdop kyrkligt dilemma

Göran Hallbergs gårdskapell utanför Vingåker skapar oro hos biskopen


Gardell – kan han undervisa?

Opinionsundersökning i ”Palestina”:
73 % vill att judarna ska dödas


Johan Hakelius:
Jag ifrågasätter att vi ifrågasätter allting


”Människans värde är villkorslöst och absolut”
Barnneurologen Anne-Berit Ekström skräms över hur människovärdet degraderas


Karl-Erik Tysk:
Sanningen viktigare än statistiken

"Utifrån detta resonemang skulle man undra vem det är som ockuperar vem. Är det inte så att det är den förhärskande liberalteologin som ockuperar den kyrka var bekännelse faktiskt ser helt annorlunda ut."


Webb-TV:
Lämna Svenska kyrkan eller konvertera?

Kolla särskilt den katastrofala insatsen av Svenska kyrkans "chefsteolog"! Vadå "teolog"? Var är teologin? Hon undviker ju att tala om kristen tro! Det får i stället katoliken göra.


Schyman:
Präst är nästa kvinnliga låglöneyrke


En färsk SOM-undersökning visar att 45 procent av svenskarna tror på Gud.
Sett till de senaste 30 åren är det en ökning säger Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet.


- Inger Harlevi ska lämna sina uppdrag. Det tycker Åke G Sjöberg, som varit moderat kyrkopolitiker i 25 år. - Alla tre måste träda fram och personligen ta på sig skulden förbehållslöst. Sjöberg syftar på Inger Harlevi, (M), kyrkoantikvarie Joakim Hansson och domprosten Mats Hermansson.


Sven-Bernhard Fast:
Ett nytt enhetssamhälle, som förvisar religiösa symboler och religiös livstolkning och övertygelse till det privata eller till historien ligger i farans riktning, om debatten stannar vid nyhumanismens förenklade bild av religionen.


Sverige tiger om övergrepp i Sudan


3000 år gammalt hus funnet i Israel


I Juoksengi samlades drygt 2.000 besökare till sommarens stormöte för att träffas och lyssna till Guds ord.


Dag Sandahl:
Vattendelaren står klar:
Antingen bygga församling nerifrån och räkna med människor eller bygga en producentorganisation.


Dessa stöder Ship to Gaza:
Georg Andersson, fd kommunikationsminister och fd landshövding i Västerbotten Michael Azar, idéhistoriker Bengt Berg, riksdagsledamot (V) Eva Bergman, regissör Ulf Bjereld, professor i statskunskap Thomas Bodström, advokat, f d justitieminister Eva Brunne, biskop i Stockholm Haideh Daragahi, litteraturforskare Maud Edgren-Schori, socionom Gösta Ekman, skådespelare Gustaf Fridolin, språkrör (MP) Bo G Forsberg, generalsekreterare Diakonia Johan Galtung, fredsforskare Kajsa Grytt, artist KG Hammar, fd ärkebiskop Jan Hjärpe, islamolog Peter Hultqvist, riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson (S) Helle Klein, journalist och präst Ulrika Knutson, ordförande Publicistklubben Sven-Eric Liedman, professor emeritus idé- och lärdomshistoria Martin Lind, biskop emeritus Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V) Lars Lindgren, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet Henning Mankell, författare Fred Nilsson, kommunalråd i Härnösand Hans-Olof Nilsson, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet samt ordförande IUL, Internationalen för livsmedelsarbetare, lantarbetare och hotellanställda Suzanne Osten, regissör Veronika Palm, riksdagsledamot (S) Mårten Palme, professor i nationalekonomi Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet Janne Rudén, ordförande SEKO Arne Ruth, publicist Nawal El-Saadawi, författare Pierre Schori, diplomat Gudrun Schyman, samhällsdebattör, f d partiledare Stellan Skarsgård, skådespelare Maria Stenberg, riksdagsledamot (s) Joakim Thåström, artist Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet America Vera-Zavala, dramatiker Mikael Wiehe, artist Sven Wollter, skådespelare Ruben Östlund, filmregissör

Invånarna i Gaza enda förlorarna i årets Ship to Gaza-uppgörelse

StoppaBojkott.se

Annika Borg:
Svenska kyrkans kritik av Israel behöver sättas under lupp

Befria Gazas folk från Hamas förtryck

Nyttiga idioter

Hade vänstersvenskar 1944 startat Ship to Lübeck?

Nya lyxhotell byggs i misärens Gaza

Åk till Syrien i stället

När anordnar vänstern Prideparad i Gaza City?

TV- präst från Egypten är apostel i muslimvärlden
”Fader Zakaria är genom tiderna den första förkunnaren som offentligt vågat beröra Koranens och islams villoläror. Han är Guds utsända apostel till den islamska världen” säger många arabpastorer i Mellanösterns länder.
Läs intervju med honom här!

SVT reportage:
Ökat våld mot Egyptens kristna


Anna Sophia Bonde:
Är det självklart bättre att vi har liberala präster som saknar ett regelbundet böneliv än att vi får dras med några fromma kvinnoprästmotståndare?

Langinkoski församling i Kotka hade rätt att avskeda två ungdomsledare som inte deltog i gudstjänster ledda av kvinnliga präster.
Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ungdomsledarnas besvär.


Civilministern upprörd över Skolinspektionens kritik mot skolavslutning som innehöll kristna julsånger

Skolinspektionens kritik mot en skolavslutning i kyrkan upprör civilminister Stefan Attefall

Hässleholmsskola får kritik för psalmsång på skolavslutning

Stefan Olsson:
Ett tolerant land klarar skolavslutning i kyrkan

Marcus Birro:
Jag har själv hållit foster som dött i vecka 24 och i vecka 17 i mina händer

Tystnadsspiralen

Var är modet att diskutera?

Mikael Oscarsson, Ebba Busch m.fl.:
Något av det mest beklämmande i allt detta, är att se hur respekten för människovärdet har degraderas på ett ytterst stötande och oacceptabelt sätt i Sverige på bara några årtionden. När debatten om att införa fri abort i Sverige ägde rum, fanns fortfarande en bred uppfattning i Sverige om att även ofödda av arten Homo sapiens var just människor och därför hade en rätt till sitt eget liv.

Bitte Assarmo:
Göm inte sanningen!

Gianna Jessen överlevde att bli aborterad

Antiabortrörelsen i USA vinner nya segrar

Den nedtystade abortdebatten

Birros abortartikel stoppades av DN
En text av Marcus Birro skapade förvirring hos Dagens Nyheter på fredagen. Hans personligt färgade artikel om abortfrågan låg klar för publicering, då ansvariga utgivaren Gunilla Herlitz plötsligt plockade bort den.

Arne Munk, son till Kaj Munk, är död

Nyfødte babyer ligger og dør alene

Unga i USA blir mer negativa till aborter

Dr. Bernard N. Nathanson,
an obstetrician who oversaw the performance of about 75,000 abortions before becoming a leading pro-life advocate and a convert to the Catholic faith, died at his home in New York Feb. 21

The Silent Scream, dr. Nathanson legendariska film, finns här!


Sune Olofson:
Beröringsskräck styr KD i abortfrågan

Lars F Eklund:
KD har förlorat sin trovärdighet


Visby stift blir utan pengar till kyrkorenoveringar nästa år på grund av domprostens slarv

Domkyrkoförsamlingen kommer att polisanmälas


Bara 10 procent av Svenska kyrkans medlemmar anser sig ha en stark relation till kyrkan. Och bara 15 procent av dem tror på Jesus.

I veckan presenterades Svenska kyrkans stora medlemsundersökning. Resultatet bekräftar väl egentligen bara det alla visste, men är likväl tragiskt.....


170 dagar
tog det för Anders Wejryd att svara på brevet från Mekane Yesuskyrkan. Nu är det äntligen avsänt. Våra vänner i Afrika får veta att beslutet är fattat utifrån hur "Svenska kyrkan" [d v s dess politiska kyrkomöteskongress] förstår biblisk tro och luthersk tradition. Jojomän! Men våra afrikanska vänner kommer inte att skratta sig fördärvade. De kommer i stället att bli ännu mera bekymrade för Svenska kyrkans andliga hälsa.

Här är Kyrkans Tidnings sammandrag! Man kan också ladda ner dokumenten som filer från Svenska kyrkans hemsida.

"Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."
                                                                                                Upp. 3:17

Elisabeth Sandlund:
Svaret till Etiopien


Det strider inte mot Europa­konventionen att ha krucifix på väggarna i offentliga skolor.
Lars F Eklund kommenterar Europadomstolens dom.


Alternativ biskopstilsyn:
Norska Carissimi hoppas på dialog efter möte med biskopar


Skolverkets nej till bön och välsignelse får prästen på Smögen att backa från hela skolavslutningsceremonin.


Anders Gerdmar:
”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn

Stefan Attefall:
Sverige är på väg att förlamas av religiös beröringsskräck

Skolavslutning i Veberöd:
– Vi har inget emot kyrkan,--- bara de inte pratar om Gud och Jesus.


Håkan Sunnliden överklagar

Växjö domkapitels beslut angående Håkan Sunnlidens vigselbehörighet


Kjell O Lejon:
Växande kyrkor är mer konservativa


Nu har ett tusental anglikaner gått över till det romerska ordinariet


Nödrop från en samtalsgrupp i Svenska kyrkan


Nu börjar man blir orolig ute i stiften. Medlemstappet märks. Men vet man vad man skall göra? Hur långt sträcker sig insikten?


Menighetsfakulteten:
For ti år siden ble en MF-lærer fjernet fra etikkundervisning fordi han var homoliberal. Nå er nær halvparten på MF enige med ham.


10 bilder:
Världens äldsta kyrkor


Dag Sandahl:
Sveriges värsta journalister. Ett scoop!


”Föds foster levande är det som ett barn”
Professorns krav till socialminister Göran Hägglund:
Det behövs tydligare riktlinjer för perioden kring födelsen

Barnmorska:
Oftast lever de bara några minuter, men nån gång har vi haft fall där de levt längre än så - en gång en timme

Sjukvårdspersonal larmar hos Socialstyrelsen om att de mår dåligt av att det händer att foster lever efter aborter. Fostren andas och rör på sig sedan de kommit ut.

- Sveriges riksdag bekräftar en mörk tradition, säger biskop Anders Arborelius med anledning av att riksdagen vill stoppa samvetsfrihet inom vården. Läs pressmeddelandet här!

Vad säger Svenska kyrkans biskopar?


Sekulär skolavslutning i kyrkan? Glöm det! Nu sätter kyrkorådet i Ramnäs stopp för kommunens ensidiga nyttjande av kyrkan.


Göran Skytte:
Gammalmodigt att prästen ska vara kristen?


Stor artikelserie:
Här förföljs de kristna!


Dag Sandahl:
"Av 24 000 anställda var hur många i gudstjänsten? Präster och diakoner är drygt 3000. Många var i tjänst och därmed i gudstjänst - men hur många lediga prioriterade något annat? Kanslipersonal, vaktmästare, barnledare, församlingspedagoger m fl - hur var det där? Och har vi 50 000 förtroendevalda - många med familjer. Hur var det med dem? Är det så att "firman" drivs runt på kontorstid men vad som egentligen gäller, det är vi oense om?"


Präst försökte pådyvla brudpar feminism


I Svenska kyrkan försöker man utplåna minnet av biskop Bo Giertz - men i USA växer hans rykte. Här några exempel:
http://ohioanglican.blogspot.com/2010/07/bo-giertz.html
http://northprairiepastor.wordpress.com/2011/03/11/giertz-on-the-church/
http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/news/westmoreland/s_725630.html
http://lambonthealtar.blogspot.com/2011/03/christs-church-her-biblical-roots-her.html
http://vdma.wordpress.com/2009/07/18/to-live-with-christ-by-bo-giertz/
http://www.historiclectionary.com/2009/05/cantate-sunday-from-bo-giertz/
http://theradicalgospel.blogspot.com/2009/02/to-live-with-christ-by-bo-giertz.html
http://steadfastlutherans.org/?p=12592
http://books.livingsocial.com/books/100500001127-bo-giertz-the-hammer-of-god
http://www.crossings.org/thursday/2005/thur041405.shtml
http://www.bookideas.com/reviews/index.cfm?fuseaction=displayReview&id=136


Slut på den turkisk-armeniska dialogen?
Vänskapsmonumentet i Kars rivs ner efter uttalande av preminärminister Erdogan.

Men andra turkar visade sin sympati på minnesdagen för det armeniska folkmordet.


Christian Braw:
"Verklig ateism bör respekteras för att den är ärlig vilket möjliggör ett meningsfullt samtal. Bristande ärlighet är däremot problemet med föreningen Humanisterna."


"Revolutionsvågen i arabländerna är både en möjlighet och ett hot mot de kristna i området."
- Det konstaterar tv-chefen Terry Ascott i en Dagenintervju. Men varför talar ingen om religionsfrihet?

John Stott 90 år
”Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters”

Under svenska abortgränsen (22 veckor):
Bebis på 460 gram överlevde!


Chassidisk jude sköts av palestinsk polis vid Josefs grav
Prästen Ulla Karlsson i Aspeboda har väckt uppmärksamhet när hon förnekar Jesu Kristi offer för våra synder. Hon har blivit anmäld till Domkapitlet.

Ulla Karlsson:
”Nu vet jag vad som är tabu i kyrkan”

Dag Sandahl undrar vad Ulla Karlsson skall predika om i påsk

Biskop Thomas Söderberg om Ulla Karlsson.


Har du skrivit på Manhattandeklarationen?
Protesterna växer mot Bergs skolpolitikers beslut att inte längre tillåta skolavslutningar i kyrkan. I Myrviken protesterar både elever och den lokala skolstyrelsen.

Björn Ulvaeus:
"Jag är fortfarande medlem av Svenska kyrkan och känner mig därmed i någon ytterst liten mån företrädd av det svenska prästerskapet. Är det konstigt om man blir kränkt när ens företrädare viker sig hela tiden och så uppenbart intar en underdånig ställning inför sin muslimska kolleger."

Kristen f d mulla:
Att fritt och på egna villkor få möta kristendomen är en omvälvande upplevelse för många muslimer som kommer till Sverige. Hama Ali, tidigare mulla i Irak, förändrades i grunden, berättar hans familj.

"Svenska kyrkans förste imam invigs på Fryshuset"

Per Gudmundson:
Varför tar Islamiska förbundet inte avstånd från antisemitism?

Det främsta affischnamnet på Islamiska förbundets stora konferens i Stockholm under julhelgen 2010 hette Salah Sultan. Islamiska förbundet presenterade honom som ”känd islamisk lärd” med doktorsexamen från Kairouniversitetet och författare till över femtio böcker.

Här är några av hans åsikter:

Judar har egenheten att av religiösa skäl mörda kristna för att använda deras blod i brödbaket.

Judarna har som mål att ta kontroll över hela världen, vilket enligt Sultan framgår av Sions vises protokoll. Läs mer här!

DN:
Våldet mot kristna i Mellanöstern och Afrika tycks bara eskalera. Västvärlden är fortfarande alltför tyst om de systematiska övergreppen.

Muslimer försöker stoppa väckelsen i Etiopien

Det är tillåtet att ha krucifix på väggarna i offentliga skolor.
Det har Europadomstolen för mänskliga rättigheter fastlagit

Biskop Michael Nazir-Ali (med rötter i Pakistan):
Den misslyckade multikulturalismen har växt fram för att man förlorat den judisk-kristna diskursen i det offentliga samtalet. Den måste därför återvinnas.

Michael Nazir-Ali i BBC Hard Talk

Fler och fler muslimer i Danmark blir kristna
Det beror på integrationen, att muslimer fått bättre kontakt med kristna och deras värderingar. Läs mer!

Mer om Massoud Fouroozandeh!

Sarkozy:
Kristna i Mellanöstern offer för religiös rensning

I Storbritannien har Channel 4 med dolda mikrofoner granskat landets moskéer.
Där förekommer uppvigling till mord och kvinnomisshandel. Religiösa ledare hånar otrogna och agerar aktivt mot integration. När ska svenska moskéer granskas på samma sätt?


Vad är det för metallplattor som hittats i en grotta i Jordanien?


Kristne Francis Collins behandlar ateisten Christopher Hitchens cancer

Francis Collins, utforskaren av det mänskliga genomet, talar om sin väg från ateism till kristendom och om vetenskap och tro. Se och hör!

Recension av Francis Collins, The Language of God


Expressen:
Lägg ner det statliga stödet till trossamfunden!


SvD:
"Som en efterbörd av Gazakriget 2008–2009 tillsatte FN:s notoriskt Israelfientliga råd för mänskliga rättigheter en kommission under ledning av den sydafrikanske juristen Richard Goldstone. I Washington Post (1/4) tar han nu avstånd från sin egen rapport .....
"

Israelvänner välkomnar ny attityd
Socialdemokraterna kan inte diktera hur Israel och Palestina ska lösa sina problem. Den nystartade föreningen Socialdemokratiska Israelvänner vill uppmuntra kunskap om landet och återkopplingar över partigränserna för att kunna göra konstruktiva insatser för relationerna mellan Israel och Sverige, menar Bo Norberg, Umeå.

Göran Persson i synagogan

Utdrag ur ett uttalande av premiärminister Stephen Harper i Ottawa den 9 november 2010:

"l dagens debatter som påverkar det judiska hemlandets framtid finns tyvärr de som inte vill höra talas om gott och ont. De menar att situationen inte är svart-vit och att vi inte bör välja sida.

- Vårt svar på den återfödda moraliska ambivalensen i dessa frågor måste vara tydligt... [Vi har] ett heligt ansvar att bekämpa dessa hot.

Idag utsätts judar i stora delar av världen och i många olika sammanhang i ökande grad för vandalism, hot, förtal och alla de gamla vanliga lögnerna...

Vi känner så tydligt igen allt detta. Vi har sett det förut. Och vi har ingen rätt till självbelåtenhet. Det är faktiskt vår plikt att agera. Och för oss alla börjar den i hemmet...

Vi måste också bekämpa antisemitismen bortom våra egna gränser; den är ett vä­xande globalt fenomen. Och vi måste inse att även om dess innehåll är lika grovt som någonsin förr, är dess metoder idag mycket mera sofistikerade.

Man utnyttjar olika antisemitiska, antiamerikanska och antivästliga ideologier för att ge sig på det judiska folket genom att angripa det judiska hemlandet, Israel, som källan till världens orättvisor och konflikter, och använder sig i detta syfte, sjukt nog, av talet om mänskliga rättigheter...

När Israel, det enda land i världen vars själva existens ständigt ifrågasätts, oavbrutet och på iögonfallande sätt väljs ut till fördömande, anser jag att vi är moraliskt förplikti­gade att ta ställning. Demonisering, dubbla normer, delegitimering... de tre D:na; det är allas vårt ansvar att bekämpa dem...

Så länge som jag är premiärminister... kommer Kanada att föra den kampen, kosta vad det kosta vill...

Det är friheten som gör oss till människor. Huruvida den leder till hjältemod eller ondska beror på hur vi använder den...

Vi vet att idag finns de som, om de tilläts, skulle välja ondskans handlingar. Därför måste vi använda vår frihet nu och göra motstånd mot dem och deras antisemitism vid varje tillfälle...

Som jag sade vid 60-årsfirandet av staten Israels grundande, uppstod Israel som ett ljus i en värld som börjat resa sig ur det djupaste mörker. Detta ljus har, mot alla odds, inte kunnat släckas. Det brinner med klar låga, närd av alla civiliserade nationers univer­sella principer - frihet, demokrati och rättvisa."

(ur Hashivah nr 1/2011)


Christian post rapporterar att pastor Behrouz Sadegh-Khandjani, Mehdi Furutan, Mohammad Beliad, Parviz Khalaj och Nazly Beliad är beordrade att inställa sig vid den iranska domstolen om två veckor. Anledningen är att de greps i juni förra året anklagade för att ha hållit politiska möten, vilket anses som ett lagbrott i den mot islamiska lagen.

Biplob Marandi, en kristen bokförsäljare i Bangladesh, har dömts till ett års fängelse för att ha "skapa kaos" genom att distribuera kristna böcker i närheten av en större muslimsk samlingsplats norr om huvudstaden Dhaka.

Två kristna sköts till döds utanför en kyrka i Hyderabad i Pakistan förra måndagen. Ytterligare två personer skadades vid attentatet.

Mary Gardner från Skottland dödades vid bomexplosionen i Jerusalem den 23 mars. Hör henne berätta om sitt liv här!


Ekumeniska patriarkatet om Vassula Rydén


I nio nationer kan religionen snart vara helt utrotad. Detta enligt en ny amerikansk studie, som har undersökt läget i länderna.


Rysk-ortodox invit till katoliker om mer samarbete


Svenska kyrkans Internationella nämnd gör en pudel, åtminstone en halv, och avbryter processen med samprofilering med Act alliance.


Barometern:
Svenska kyrkan verkar vilsen


En katolsk kyrkoledare i Skottland anklagar David Cameron, som leder Storbritanniens koalitionsregering, för att driva en antikristen utrikespolitik genom att öka biståndet till Pakistan.


Efter mer än 20 år går Håkan Juholt tillbaka till kyrkan


Yngve Kalin kritiserar ny avhandling om samkönade äktenskap:
”Svenska kyrkan har anpassat sin teologi”


Katolsk "kvinnlig diakon" ångrar sin vigning
Den sydafrikanska dominikansystern Patricia Fresen, född 1940, blev 2003 prästvigd av tre av de kvinnor som 2002 själva under uppmärksammade former blivit prästvigda ombord på en båt i Donau av den förre detta katolske biskopen Rómulo Antonio Braschi. Denna händelse ledde till att hon blev exkommunicerad. Numera ingår hon i ledningen för Roman Catholic Women Priests International.

I juli 2007 vigde Fresen i sin tur Norma Jean Coon från San Diego, Kalifornien, till diakon. Vigningen var ur katolsk synpunkt naturligtvis illegitim, inte bara för att den förrättade av en exkommunicerad kvinna utan också för att diakonatet enligt katolsk uppfattning ingår i vigningens sakrament och därför endast kan tas emot av män (Katolska kyrkans katekes, p.1577).

Men den 8 februari i år meddelade Norma Jean Coon på sin hemsida att hon tar avstånd från sin diakonvigning. Hon säger att hon inte framträtt som diakon mer än vid en enda mässa. Två veckor efter vigningsceremonin insåg hon att det var ett misstag av henne att börja studera till präst. Hon ansluter sig numera till påven Johannes Paulus apostoliska brev Ordinatio Sacerdotalis och erkänner att Kristus instiftat ämbetet endast för män. De som hon förolämpat och skandaliserat genom sitt handlande ber hon om ursäkt. I en personligt hållen bön till Jesus och Maria ber hon om förlåtelse.

Se vidare: American "woman deacon" formally renounces her error ...


Elva teologer inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland meddelar att de avstår från sin kyrkas biskopar. Uttalandet publicerades i går [17 februari]. "Finlands kyrka förs målmedvetet mot Sodom. På den här vägen varken kan eller vill vi vara med, skriver de elva teologerna i ett uttalande offentligt uttalande i går. I uttalandet anklagar undertecknarna biskoparnas anvisningar om bönestunder för samkönade par för irrlära. "Genom att ge lov och förordna en bönestund för ett förhållande som entydigt strider mot Bibeln, uppmanar biskoparna prästerskapet att be om Guds välsignelse för synden." heter det i uttalandet.

De elva undetecknarna - nio präster, en lektor och en teologie magister - avstår från Finlands lutherska kyrkas biskopar med hänvisning till Augsburgska bekännelsen. Ingen av de elva är svenskspråkig. Däremot är fem av dem präster i Åbo ärkestift och åtminstone fyra tillhör Lutherstiftelsen. - Antagligen leder det här till att det finns anledning att diskutera lite och fråga att ursäkta, men vad menar ni riktigt, kommenterar Kaarlo Kalliala, biskop i Åbo ärkestift, till Kotimaa24. Han påpekar att ifall någon av prästerna var i tjänst, skulle det tarva snabbare reaktioner.

Ur Kyrkpressen den 18 februari


Vad är det som händer i hårdrockvärlden?
En efter en kommer rapporterna att etablerade stjärnor vänt om, gjort en ny start i livet och att de nu bekänner sig som Jesustroende.

Nina Hagens hemsida!


Svenska kyrkans hemsida:
"Vi misslyckas ibland och då förlorar vi lätt vår självkänsla och vårt människovärde."


Ännu en martyr
Shahbaz Bhatti, ett trosvittne, kristen minoritetsminister i Pakistan som bekämpade den s.k. blasfemilagen, blev mördad den 2 mars. Han var beredd att dö för sin uppfattning. För en tid sedan blev han intervjuad av Johan Candelin. Se och hör här!

Shahbaz Bhattis martyrdöd släcker hoppet för de kristna i Pakistan. Så kommenterar Johan Candelin nyheten om att minoritetsminister Shahbaz Bhatti mördats i Islamabad på onsdagmorgonen klockan nio lokal tid.


Expressen:
Kyrkans självmål

Maria Ludvigsson i Aftonbladet:
Svenska kyrkan är inte en folkrörel(s)e

Roland Poirier Martinsson:
Fundamentalism i kristen vänster

Kommentarer av
Johan Ingerö

Staffan Danielsson

Siewert Öholm


Ja till polyteism!
Lena Andersson om Svenska kyrkans nya trosbekännelse


De var instängda i 69 dagar. Nu är de chilenska gruvarbetarna på en pilgrimstur i Det heliga landet.


Nämnden för internationell diakoni och mission gör ett stort misstag genom att på nytt ändra namn för Svenska kyrkans internationella verksamhet......

Kommunikationen är en katastrof


De två senaste åren har personal på nationell nivå i Svenska kyrkan köpts ut med pensioner och avgångvederlag för 36 miljoner kronor. Det visar siffror som Kyrkans Tidning fått ut från kyrkokansliet i Uppsala.

Det vill säga lika mycket som julkampanjen gav.

Svenska kyrkans främste politiske företrädare Levi Bergström (S) är naturligtvis medietränad....

Elisabeth Sandlund:
De kostsamma utköpen av anställda i Svenska kyrkan är ett av symtomen på organisationens djupa kris

Det verkar som
man hoppas det går att tiga ihjäl det som hände och att folk ska glömma det som kostat minst 9,4 miljoner och ställa berättigade frågor om hur beslut fattas och hur det egentligen står till i Kyrkans Hus och kyrkan förvandlats till vilket företag som helst?

Friedner tjänar 50 000 i månaden på nytt jobb

Tillsätt en haverikommission
Om en person har misskött sig så till den milda grad att lagligt skäl för avsked föreligger ska vederbörande naturligtvis inte ha full lön framöver. Om skäl för avsked inte föreligger ska personen inte heller avskedas. Det får vara måtta på vilka fantasisummor kyrkomedlemmarna ska skjuta till för att somliga inte kan sköta sina personkemier.....


En Facebookgrupp med rubriken "Öppna Berget för prästvigda kvinnor" hotar med att bojkotta retreatgården


Stiftsjuristen Terese Landin Karlsson:
Varför ska präster dömas utan bevis?

Psykoterapeut svarar: Hur man trollar bort en kränkning?

Dag Sandahl kommenterar psykoterapeuten

Tidigare artikel Kritik mot prästbeslut finns här!

Information från Linköpings domkapitel finns här!

Ytterligare kommentarer finns här!


Marcus Birro:
Att älska är svårt


Göran Skytte:
Om prästen inte går i kyrkan varför ska andra göra det?


Kyrkoherde Stefan Svensson gick vinnande ur den segdragna konflikten i Tvååker. Arbetsdomstolen konstaterar att hans anställning ska bestå och han tillerkänns dessutom ett skadestånd.

Intervju i Västnytt

Arbetsdomstolens dom finns här!


En stycke av integrationsminister Erik Ullenhags tal på Förintelsens minnesdag plockades bort från regeringens hemsida. Orsak: Han talade om folkmordet i Turkiet 1915.


Dag Sandahl:
Jag har en spritt språngande galen kusin

Talibandomstol

Prästerna sågas i Norrköpings Tidningars TV-studio

Senilitet? - Läs Linköpings domkapitels beslut med bilagor! Finns här!

Jag förstår inte varför de tre prästerna på Vikbolandet över huvud taget åker till kontraktskonventen när de blir behandlade på detta sätt. Eftersom de är lokalanställda är de inte skyldiga att vara närvarande. Dessutom förstår jag inte varför man firar mässa (nattvard) vid dessa kontraktskonvent. Man firar ju mässa hemma i sin egen kyrka med sin egen församling.


Varför blir biskopar så klarsynta när de går i pension?

Svenska kyrkan befinner sig i kris. Men krisanalysen lyser med sin frånvaro. Det menar biskop Lennart Koskinen som hyser djup oro för kyrkans framtid........

Lennart Koskinen har drabbats av plötslig klarsyn inför pensioneringen som biskop i Svenska kyrkan.....

Wejryd svarar Koskinen
– Läget är allvarligt: färre människor finns med där personlig kristen tro uttrycks i församlingens gudstjänster. Samtidigt har kyrkan oerhört många bundsförvanter. Förr var tro mer ”ordning och reda” – det är en jätteomsvängning när tro blir något som man själv väljer. Trots de långsamt krympande medlemssiffrorna säger Anders Wejryd sig vara ”glatt överraskad” över dem: fortfarande tillhör en stor andel av befolkningen Svenska kyrkan.....

Men tänk om Anders Wejryd inte varit ärkebiskop utan i stället partiordförande för Socialdemokraterna i Sverige. Då hade intervjun med honom i veckans Kyrkans Tidning haft ett annat innehåll.....


Ta inte ifrån oss förlåtelsen!


De har bott ihop i 50 år.
Ändå är Kerstin Marelius och Kerstin Hägerström varken systrar eller gifta. Det handlar snarare om att det är trevligare, praktiskare och mer ekonomiskt att dela på hushållet. Dessutom är det lättare att be laudes när man är två.


Høringssvar viser, at Folkekirken er delt midt over i spørgsmålet om registreret partnerskab i kirken Fem biskopper siger ja, og fem siger nej.


Kyrkan i Laodicea hittad


”Det enda vi kunde göra var att be”
José Henriquez - en av de 33 instängda chilenska gruvarbetarna - reser runt och berättar om sina upplevelser i schaktet


Gud lever i aktuell forskning
Representanter från Humanisterna och andra sekularister upprepar envist sitt mantra att religionen har gjort sitt i samhället och att gudlöshet leder till befrielse. Men denna trosbekännelse går tvärs emot slutsatser från aktuell forskning. Det skriver bland andra debattörerna Christina Doctare och Ivar Gustafsson.


"Vi flytt int..."
I Hakkas kyrka har man startat ett opolitiskt verksamhetsråd, sedan kyrkorådet lades ner och församlingen blev utan egen präst.


Svårt nedkyld flicka överlevde:
Jag ser det som ett jättestarkt bönesvar


Brevet från Mekane Yesuskyrkan till ärkebiskop Wejryd är nu översatt!

Yngve Kalin:
Avgångsvederlag till Etiopien


Tre anglikanska biskopar är nu vigda i katolska kyrkan. Det särskilda "ordinariet" har trätt i funktion.

Dag Sandahl:
Jag var där!


Det är inte bara folket som sekulariseras i Sverige, utan också Svenska kyrkan. Det är ett mer akut problem, anser biskop emeritus Biörn Fjärstedt.


Här är den nya listan över länderna där kristna blir förföljda!


Varför är predikan i Svenska kyrkan bara tio minuter?


Påven opponerar sig mot icke-kristna namn


Gabrielle Giffords kan ha skjutits för att hon är judinna


Yngve Kalin:
Svenska kyrkan är - vad för nått?

Ledare i Kyrkans Tidning


Benedikt XVI :
Gud skapade genom ”big bang”

Men detta sade redan Pius XII när han 1951 höll ett anförande i den påvliga vetenskapsakademin, där han berörde frågan om universums uppkomst. "Det tycks", sade han, "som om dagens vetenskap med ett långt kliv tillbaka genom miljoner århundraden har lyckats med att bära fram vittnesbörd om det ursprungliga Fiat lux, som yttrades i det ögonblick då materien tillsammans med ljus och strålning bröt fram ur ingenting, medan partiklar av kemiska grundämnen sprängdes sönder och formade sig i miljontals galaxer. "

Pius XII fortsatte att lovorda vetenskapen "som nu med bindande bevisning har kunnat bestämma en början för universum, den tidpunkt då kosmos kom fram ur Skaparens händer. Följaktligen har skapelsen ägt rum i tiden. Därför finns det en skapare. Därför existerar Gud."


Irak har sakta tömts på kristna sedan Saddam Husseins fall 2003, då landet störtades i kaos. Efter senhöstens blodbad i en kyrka i Bagdad har utvandringen accelererat. Världen idag har besökt norra Irak, dit tusentals kristna har tagit sin tillflykt.

Fader Myassar direkt från Bagdad:
Vi är Guds ansikten för muslimerna

Open Doors:
Massmord på kristna i Irak

Kyrkan växer i Kina
En gammal kinesisk idé om att ta kristendomen tillbaka till Jerusalem har idag dammats av. SvD har träffat en ung kines som ingår i en grupp missionärer i Uzbekistan. De arbetar med att omvända muslimer.

Ny rapport:
Kristna diskrimineras i Europa


Lennart Koskinen:
Nu måste vi diskutera vår identitet som kyrka

Kommentar av Dag Sandahl


Den förste teologen i Danmark med muslimsk bakgrund

Flere muslimer end nogensinde fejrer julen

Mange af Danmarks muslimer har taget julen til sig, og i år vil rekordmange fejre den, mener en stribe personer, der befinder sig i krydsfeltet mellem islam og kristendom. De glæder sig over et stykke praktisk integration.

Terrorjakt är inte islamofobi

Jyllands-Posten:
Det er hellig krig mod vores værdier

TERRORFÖRSÖKET
mot Jyllands-Posten förhindrades. Vad skriver tidningarna idag? Man talar om tre svenskar och två danskar. Varför skriver man inte att det är fem muslimska terrorister och jihadister i avsikt att åstadkomma ett blodbad som i Mumbai?

Se vidare här!

Koptisk-ortodoxa kyrkan i Göteborg utsatt för bombhot och polisen vill att kyrkan stänger. Men prästen vägrar ge vika för hot.
- Vi ska inte låta extremism vinna, säger fader Shenouda.

Den koptiska församlingen i al-Qidiseen-kyrkan i Alexandria höll midnattsmässa då en grön Skoda enligt vittnesuppgifter körde fram till kyrkan. Flera män klev ur bilen och strax därefter skakade en kraftig explosion området......


En av de viktigaste böckerna under 2010!

En snabb förändring av den svenska mentaliteten har ägt rum. Den judisk-kristna traditionen, ur vilken demokratier och tanken på mänskliga rättgheter och tolerans har sprungit, har i sekulär, relativistisk och utvecklingsoptimistisk anda förklarats intolerant och - framför allt - icke längre önskvärd. Parallellt har en sorts "tyckandets tyranni" utvecklats, under toleransens täckmantel.

Detta debattinlägg ger en introduktion till toleransbegreppet och dess kopplingar till sanningsfrågan. Därefter visar författaren på några exempel på hur man i dagens svenska samhälle under sken av tolerans skapar intolerans i några kontroversiella samhällsfrågor. Författarens mål är att visa hur vi på ett meningsfullt sätt kan skapa förutsättningar för ett mer tolerant samhälle.

Författaren Kjell O Leijon är professor vid Linköpings universitet.

Beställ här!


Cordelia Edvardsson:
"Men mannen på korset i Birgittasystrarnas kapell ger orden en ny innebörd. Hans ansikte speglar ett slags ljuvhet, om ordet är tillåtet i sammanhanget. Ett anlete som utstrålar en frid över allt förstånd. En tröst, förtröstan och tillit. De utbredda, fastspikade armarna känns som ett erbjudande, en inbjudan."


Jul- och nyårshälsning från Jönköping

"Kristendomen förfalskas i vårt land. Jag har frågat präster, pastorer och andra ledare som ska stå för kristna värden. Det finns centralt medmänskliga ämnen som de inte vågar ta upp."

Läs mer här!


Ny undersökning:
Var nionde kyrkobesökare i Danmark är flykting eller invandrare

Only half of Britons say UK is a Christian country


Annika Östberg:
" Jag vill att människor ska veta att det finns en Gud som älskar oss alla, oavsett vad vi har gjort."


Jesus var ett flyktingbarn i Palestina


Migrationsverket får i uppdrag att redovisa hur verket kan bli bättre på att upprätthålla och stärka sin kompetens när det gäller att bedöma förhållanden för personer som tillhör religiösa minoriteter. Det beslutade regeringen i dag.

"Inga kristna återvänder till Bagdad frivilligt"

Samtal med Elisabeth Sandlund


2010 Top Ten Anti-Semitic Slurs


Kyrksilvret klarade sig i branden

Ubbhults kapell byggs upp igen

Stor uppslutning vid gudstjänst på brandplatsen

Ubbhults kapell i lågor

Film från Västnytt

På lördagen den 18 december brann Ubbhults kapell ner till grunden. På söndagen samlades 200 ortsbor till gudstjänst ute i det fria, intill resterna av kapellet.


Skolan:
- Inte OK att prästen ber i kyrkan

Kyrkoherden:
–Det är otänkbart att staten ska bestämma att jag inte får agera präst i min egen kyrka.

Rektorn:
–Jag har aldrig stött på det, det är en ny erfarenhet. Men jag respekterar hans inställning, som han sa till mig: ”Jag kan inte tala om hur ni ska bedriva skolan och då kan inte ni tala om hur jag ska göra i kyrkan.”

Jesus:
- Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste (Matt. 21:13).

Läs här!

Och här är kollegernas nålstick


SVENSKA KYRKAN SPARAR

Krönika ur Hallands Nyheter:
... jag vill förmedla min förvåning, för att inte säga bestörtning, över att Svenska kyrkan som organisation, när nu läget är som det är och behov av besparingar finns, väljer att göra dem på en av de verksamheter som av allt att döma ”går bäst” – nämligen utlandskyrkan.....
... att Svenska kyrkan också genomför nysatsningar och/eller förstärkningar, i Thailand och övriga Asien samt i Florida. Men detta bland annat med motivet att det i till exempel Thailand, dör en svensk varje vecka och att man behövs vid hemsändandet. Något som framstår som en alltför begränsad uppgift för en levande kyrka!

Men i Kyrkans hus rullar pengarna:
Över nio miljoner kronor. Så mycket kostar de tre toppchefer som lämnat kyrkokansliet i olika avtal om ersättningar.


VIGSELRÄTTEN

Tord Nordblom:
... det märkliga har också inträffat att vid samma tillfällen som Domkapitlet behandlat vårt vigselärende har man också behandlat ett annat vigselärende som även det innehållit brevväxling med Kammarkollegiet. En kyrkoherde i stiftet, med betydande uppdrag, både på stiftsnivå och på nationell nivå, har misskött sitt uppdrag så att han skilts från uppdraget att vara vigselförrättare.....
Läs vidare här!

Karl-Erik Tysk:
Domkapitlen har gjort sitt. Deras bedömningar handlar för mycket om det som i samhället anses tvivelaktigt, i stället för att handla om överträdelser mot det som är fundamentalt - kyrkans lärofrågor.....

I höst har fem präster i Svenska kyrkan blivit av med vigselrätten.
Kammarkollegiet har inte lämnat någon pardon vad gäller slarv.


”Hej! Jag är en tjej på 14 år och vill bli präst så otroligt mycket! Så undrar hur man blir det, om man går någon speciell kurs och så? Och så undrar jag även om man får ha piercing och sminka sig som präst?”

Frimodig kyrka:
Volontäråret kan räddas!


Simon Wiesenthal Center to Issue Travel Advisory for Sweden
Officials Confer With Swedish Justice Minister Beatrice Ask.
A contributing factor to this decision has been the outrageous remarks of Malmo mayor Ilmar Reepalu.


Kristna är i dag den mest förföljda religiösa gruppen i världen.
Det märker man inte mycket av i debatten.

IRAK

Irakiska kristna ledare har bett om förbön då våldet mot kristna i vissa delar av landet fortsätter. I Bagdad mördades ett äldre par i sitt hem söndagen den 5 december. Detta var den senaste i en serie attacker mot kristna i huvudstaden som pågått sedan den 31 oktober, då 58 personer, främst gudstjänstbesökare, mördades i den syrisk-katolska katedralen. I början av november dödades sammanlagt 13 kristna i olika bombattacker mot kristna hem i Bagdad och minst fyra andra mördades vid beskjutningar.

Minst tio kristna dödades i och omkring staden Mosul under senare hälften av november. Flera av dem sköts i sina hem, en togs tillfånga och sköts senare, medan andra dödades av en bilbomb. I ett fall överlevde de tilltänkta offren tack vare ett snabbt ingripande av deras grannar.

Städerna Bagdad och Mosul hör fortfarande till de mest instabila områdena. När organisationen ”Den islamiska staten Irak”, kopplad till al-Qaida, tog på sig ansvaret för kyrkomassakern i Bagdad den 31 oktober, hotade man samtidigt att hämnas mot kristna överallt i världen om inte den egyptiska koptiska kyrkan frisläpper sina påstådda fångar. Myten att koptiska konvertiter till islam hålls fångna i koptiska kyrkor (enligt uppgift tillsammans med mängder av israeliska vapen) har upprepats av egyptiska islamiska fundamentalister som vill uppegga till massakrer mot kopter.

Situation i Egypten är till denna del extremt instabil. Låt oss be att alla de som förlorat någon i höstens attacker får uppleva Jesu tröst och närhet. Be också för alla församlingsledare, att de blir ledda av Anden i sin församlingsverksamhet. Slutligen, låt oss be att våldet i Irak och i andra länder med starkt islamistiskt inflytande upphör.
(Från MKV)

Iransk pastor dömd till döden
Den förste sedan förra årets lag om dödsstraff för konvertering till kristendomen.


Utgrävd klosterruin i Abu Dhabi öppnas för allmänheten


Antje Jackelén:
- Barn förbjuds att se julkrubban i kyrkan samtidigt som de i skolan utsätts för ämnet livskunskap som närmast liknar psykologiskt kvacksalveri.

Vaclav Havel:
- Men vi lever också i den första ateistiska civilisationen, med andra ord en civilisation som har förlorat sitt samband med det oändliga och det eviga.


FRÅN FOLKKYRKANS FÄLT:

Stenberga kyrka stängs.
Byborna upprörda.

Den ena skolan har varje avslutning i kyrkan, medan den andra aldrig har det. Inför julavslutningen om två veckor väcker Hultaforsbon Paul Orrestrand liv i sin tidigare motion om att Örelundsskolans avslutningar borde vara i Olsfors kyrka.

Midvinterblot


Nu hemligstämplas i Kyrkans hus!

Inte bara "Svenska kyrkan" i fritt fall:
Anställda hos diskrimineringsombudsmannen, DO, får inga julklappar. De får en vinterpresent. Inte heller ordnar myndigheten någon julfest. De håller decemberfest.... Läs mer!

Det handlade om ärkebiskop eller generalsekreterare.
Hade inte Anders Wejryd fått stöd av arbetsutskottet mot Lars Friedner kunde han tvingats avgå som ärkebiskop.

Krisen i kyrkans hus
Med flera centrala vakanser är det ett gyllene tillfälle att förändra Svenska kyrkans framtid. Vi behöver ett ledarskap som vill gå i en annan riktning, skriver prästen Fredrik Olofsson.

Lars Friedner hade lovat personalchefen förtida pension

Över nio miljoner kronor. Så mycket kostar de tre toppchefer som lämnat kyrkokansliet i olika avtal om ersättningar.

Läs mera här!


Pope says ordaining women is not the church's choice to make


Tony Blair vs Christopher Hitchens
Debatterade om religioner

Dick Erixon:
- Nu väntar jag på att Mattias Gardell och Mehmet Kaplan ska kalla Saudiarabiens kung Abdullah för islamofob. Wikileaks avslöjar att han ser Irans fundamentalistiska regim som ett dödligt hot, och vill "hugga huvudet av ormen".

Den svenska regeringen har i stort sett samma utrikespolitik vad gäller Israel och Iran som Ryssland och Kina - med skillnaden att den svenska regeringen är relativt mer fientlig mot Israel och mer positiv mot Iran.


Magnus Eriksson:
- Med de metoder Elisabeth Gerle använder skulle hela den politiska debatten kunna trängas in under samma paraply. För egen del anser jag att både Humanisterna och Sverigedemokraterna är dumbommar. Men det motiverar inte att jag antar ytterligare likheter.

"Humanisterna" bör vara ärliga och byta namn


Afghaner hotas med avrättning efter att ha konverterat till kristendomen


Aktuellt:
" Anklagelser om sextrakasserier skakar svenska kyrkan"

"Kaos i ledningen", säger Aktuellt. Och vet inte hur rätt man har. Mark.3:24,25.

Aftonbladet:
" Sparkad vd fick rätt mot biskopen"

Friedner bekräftar konflikt med ärkebiskopen

Delar av kyrkostyrelsen visste inget om tumultet på kansliet

Fru Wejryd sparkar rektor


Många kvinnliga präster sjukskrivna


Thidevalls tjänst betalas av Växjö stift


Dag Sandahl får skarp kritik av domkapitlet i Växjö

Dag Sandahls kommentar

Underligt i Växjö domkapitel

Bakgrund till ärendet samt reflektioner kring demokratin i kyrkan


Kritik, men inga ytterligare sanktioner. Det blir följderna för de präster i Göteborgs stift som avsagt sig sin vigselbehörighet.

Tord Nordbloms kommentar:
”Jag är inte överraskad av beslutet att Domkapitlet riktar kritik mot mig. Domkapitlet förväntas nämligen försvara ett partipolitiskt styrt kyrkomötesbeslut. Opinionsbildningen kring det kristna äktenskapet deltar jag sedan länge i, och min ansökan om att stå utanför vigseluppdraget är ett led i detta och ett utnyttjande av de demokratiska fri-och rättigheter jag har. Jag tror det är en fråga om tid, hur länge trossamfunden får behålla vigselrätten.

När Svenska kyrkan fattar beslut som i sak innebär att synen på äktenskapet förändras, då riskerar man kritik om man vill hålla fast vid biblisk äktenskapssyn. För mig är dock solidariteten överordnad lojaliteten. Solidarisk med mina en gång givna prästlöften och med nästan alla andra kristna kyrkor förstår jag att en del anser det besvärande att jag inte fullt ut uppfattas vara lojal med Svenska kyrkans beslut. Men det är något som vi måste leva med. Jag har ju inte brutit mot något i kyrkoordningen”


Bohuslän:
Munkedals kapell skall säljas men kyrkan i Valbo-Ryr blir kvar

Många kyrkor i Tanums kommun kommer att hållas stängda i vinter. Uppvärmningen kostar för mycket.


Två av tre kyrkoherdar och ordförande i kyrkoråd/kyrkonämnder är positiva till kyrka-statreformen. Men allvarlig kritik framförs.


Så har kyrkomötet några dagar i slutet av oktober varit samlat till sin andra vecka.
En mycket intern historia; vare sig radio, TV eller tidningar - med något undantag - har uppmärksammat kyrkomötet. Nationalsången sjöngs aldrig under kyrkomötet. Annars sammanfattar raden "Du tronar på minnen från fornstora dar mina intryck. Man drömmer sig tillbaka till något som en gång varit.....


Catholic Church to welcome 50 Anglican clergy
The Catholic Church will announce this week that 50 Anglican clergy are defecting to Rome following the Church of England's moves to introduce women bishops.

Five Anglican bishops join Catholic Church

Statement from five bishops


Inkräktar den nya äktenskapslagen på rättigheterna för dem som redan är gifta?
Biskop Per Lønning för frågan till domstolen i Strasbourg.


Pekings ohyfsade påtryckningar


Många av de instängda gruvarbetarna blev kristna


Ystads Allehanda:
Crister Enander sitter i skuggan av Lunds Domkyrka och funderar över vilken roll kyrkan spelar i dagens samhälle.


Det blir ingen sammanslagning av nio församlingar i Göteborg till två.
Stiftsstyrelsen har beslutat säga nej till förslaget, uppger P4 Göteborg. Stiftets församlingsutskott ville att Högsbo, Carl Johan, Masthugg, Oscar Fredrik skulle bilda Majornas församling och att Haga, Annedal, Vasa och Johanneberg skulle ingå i Domkyrkoförsamlingen. Men nu är alltså frågan avförd från dagordningen.


Uttalande i en predikan om att det finns exempel på att Gud kan hela människor från HIV har skapat reaktioner och insändarinlägg i Göteborgs-Posten.

Denna predikan hölls av den etiopiske prästen Yosef Negassa i Johannebergskyrkan i Göteborg.

Reaktionen verkar bekant. Så reagerade somliga också för tvåtusen år sedan.

Här kan du läsa mer om Yosef Negassa!


”Gud samlar ihop sina barn just nu”
Paret Sue och Charles Whitehead tar inte åt sig äran själva för att de är motorer i det ekumeniska arbetet i England


Snart är det slut med gudstjänsterna i Näsby kyrka i Kristianstad.
Kyrkoförvaltningen vill nämligen göra om lokalen så den kan användas av alla, inte bara av kristna.


Ärkebiskop Anders Wejryd kommer den 3-15 november att besöka Kina.

Besöket är en del av utbytet med den protestantiska kyrkan i Kina. Syftet är att lära sig mer om kyrkans snabba utveckling i landet. Wejryd och hans delegation kommer bland annat att besöka teologiska institutioner i Shanghai och Nanjing, den protestantiska kyrkans ledning samt lokala församlingar, uppger Kyrkans Tidning.

Kanske får han då träffa kyrkans mångårige ledare, biskop Ding Guangxun, som så sent som i maj 2010 vid 95 års ålder avgick som president för Nanjing Union Theological Seminary. Ding är känd för sin extremt regimtrogna teologi. I den statliga tidningen "Peoples Political Consultative Committe Journal" den 1 mars 1999 hade han ett inlägg med titeln "Gammaldags teologi behöver förändras och förnyas", där han bl.a. skriver:

"Det finns många ställen i Bibeln som talar om kärlek, omsorg och välsignelse från Gud för hela mänskligheten, både för dem som tror på Kristus och de som inte tror. Detta är normal religiös tro. Men somliga inom kyrkan gör ett stort väsen av tron och betonar motsättningen mellan tro och otro. De säger att de som tror blir frälsta och efter döden kommer till himlen, men att de som inte tror inte blir räddade och efter döden kommer att gå förlorade. I enlighet med detta gör de allt för att övertyga människor att tro på evangeliet. Detta leder till att kristendomen blir en religion med ett starkt motsatsförhållande mellan dem som tror och dem som inte tror. Detta är inte förenligt med socialism. Kinesisk teologi får inte hävda detta motsatsförhållande mellan tro och otro eller inkludera teologiska ståndpunkter som splittrar enheten hos det kinesiska folket."

Biskoparna Ding och Wejryd har många anknytningspunkter. Båda är mästare i politisk korrekthet. De borde kunna finna varandra.

Verkar bekant på något sätt:
I Kina forfølger officielle kristne de illegale kristne

Bilder från underjordisk kyrka i Kina

Hur många kristna finns det i Kina? - Här är siffrorna, provins för provins!


Äktenskapet ogiltigt - efter kyrkans misstag!


Kyrkans budskap i tunnelbanan

"Annonser brukar vilja oss någonting. Kom och köp! Pröva i en vecka utan kostnad! Jag stirrar på den blodröda halvsidan i DN. Det är Stockholms stift som anropar. ”Nej till rasism”, står det. ”Vi tror på en Gud som älskar alla människor.” Och så ett hjärta.

Vad vill mig den annonsen? Skall jag jubla? Sätta upp den på kylskåpet? Föra det glada budskapet vidare? Jag kunde ringa Reuter: Hallo, jag har en nyhet. Svenska kyrkan säger nej till rasism. Ja, ni hörde rätt. Kyrkan säger nej och är beredd att betala priset. 755 508 kronor, inklusive moms. Så mycket kostar kampanjen..." skriver Maciej Zaremba i DN 27/10 2010

Läs mera här!


Drömmer du om ett udda boende? Nu har du chansen – kyrkan i Viskafors är åter till salu.


Kyrkbränder allt vanligare på Java


Per Stobæus får pris på Gotland


Intolerans präglar Humanisterna
Förbundet Humanisterna finns ett ohöljt förakt för troende människor, och särskilt ett förakt riktat mot muslimer. Humanisterna har stängt in och begränsat humanismen så till den grad att jag efter 14 år i förbundet inte längre känner igen mig och därför lämnar det, skriver Malin Jonason.

Björn Fyrlund:
”Utan vin blir det ingen riktig nattvard”


Gyeong Ju Son från Nordkorea var tolv år när hon lämnades till ett kinesiskt pastorspar - senare arkebuserades hennes pappa offentligt


Vaclav Havel:
”Den första ateistiska civilisationen är på väg mot en katastrof”


Kylslaget mellan kyrkor i Finland
”Man talar om mångfalden och att alla får tänka fritt. Men mångfalden och toleransen stöter på en gräns när den ska praktiseras”

Bögfrågan splittrar den finska kyrkan


Susan Boyle skulle inte få leva

Vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet
Europarådets parlament slår nu fast rätten att slippa tvingas utföra ingrepp som går emot den egna övertygelsen. När ska vi i Sverige formulera en samvetsfrihet värd namnet? skriver de tre läkarna Christina Doctare, Bengt Malmgren och Tomas Seidal.

Eva Johnsson:
Vårdpersonal ska inte tvingas utföra abort

Mats Tunehag:
Kampen för diktatur

Varför tiger kyrkan i abortfrågan?
Jag är en av de kvinnor som sitter i kyrkbänken och bär på en hemlig sorg. När jag var ung genomgick jag två aborter....


Per Kristiansson:
Nu måste statskyrkan befrias
Det alla missar i debatten om biskopens predikan i Storkyrkan är att statskyrkosystemet inte är avskaffat.


Elise Claeson:
Det gamla har blivit det nya

Johan Ingerö:
Kristendomen självklar utgångspunkt i svensk undervisning

Dick Erixon:
Förneka inte vårt kristna kulturarv

Kristendomen ska även i fortsättningen ha en särställning i grundskolans religionsundervisning.
Det blev ett av den nytillträdda regeringens första beslut. Därmed kör utbildningsminister Jan Björklund över Skolverket.


I skuggan av riksdagsvalet samlades också det nyvalda kyrkomötet 2010-2013 i slutet av september till en första session. Den nyvalde ledamoten Kjell Petersson redovisar nedan sina intryck.


Nu behövs inga "Ship to Gaza".
Nu smugglas det från Gaza till Egypten.

Men hur kommer detta sig? Är de inte brist på förnödenheter i Gaza?

Här är nyheter som du behöver känna till som t.ex.
att det är överflöd på varor i Gaza
att det var den "moderate" Mahmout Abbas som finansierade massakern i München 1972

Läs ur Hashivah nr 3/2010!

Vänsterns orwellianska tänkande om Israel


Göran Skytte:
Bara viss politik anses vara okej

Dick Erixon:
När biskopen hyllar det politiska våldet

Staffan Danielsson:
Misstag att utgå från vänsterarrangemang

Andreas Johansson Heinö:
Principdebatten saknas efter Brunnes predikan

Eva Brunnes predikan diskuteras av Göran Skytte och Christina Grenholm


Folkekirken skal have plads til alle - også til præster, der ikke vil vie homoseksuelle eller trykke kvindelige kolleger i hånden. Det slår kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) fast med et lovforslag.


Vesten har alt for villigt accepteret islamisters fortælling om undertrykkelse, lyder det fra tidligere premierminister Tony Blair.

Islamiske ekstremister har haft alt for let spil med deres historie om vestlig undertrykkelse og dominans.

Valnyheten media missade:
Shariaförespråkare i riksdagen

Han är 17 år, jude och kristdemokrat.
Överfölls och misshandlades mitt i Malmö - för sin religion och sina åsikter.

Bengt Wadensjö:
Vi bygger ihop kyrka och moské


Göran Hägg talar om sin bok "Gud i Sverige"


Ärkebiskop Benjamin Atas predikade i pingstkyrkan i Södertälje:
- Som företrädare för en gammal kyrka är jag glad över att vara i Pingstkyrkan. Vi känner oss hemma här.


Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
väljer att samarbeta med motsvarande allianspartier i Svenska kyrkan i valet till kyrkostyrelsen. Detta kritiseras av Frimodig kyrka.


”En osolidarisk provokation”
Biskop Persenius kritiserar präster som avsagt sig vigselbehörigheten.

Ogiltig vigsel för Hälsingepar
– Det här tycker vi alls inte om. Det vållar osäkerhet i allmänhet, och härifrån är steget inte långt till att man inför en generell borgerlig vigsel, med bara en kyrklig välsignelse, säger Anders Sandström vid domkapitlet i Uppsala.

Komminister Tord Nordblom har hos Kammarkollegiet ansökt om att få sin vigselbehörighet återkallad.

Kammarkollegiet har beslutat enligt hans önskemål - trots att "Svenska kyrkan" motsatt sig detta! Kyrkoledningen är överkörd av staten!

Se beslutet här och här!

Präster avsäger sig vigselbehörigheten

Kyrklig vigselrätt får allt mindre stöd


Svenska kyrkans pressade ekonomi
står högt på dagordningen under kyrkomötet som under onsdagen pågår i Uppsala. Kyrkan räknar med ett tapp på 800 miljoner kronor under de närmaste tre åren.


EXPRESSEN:
Befria kyrkan från partierna


Christer Sturmark:
SD och Humanisterna varandras motsats

Christer Sturmark:
"Surrealistiskt" samtal om Gerles bok

CHRISTER STURMARK:
Svenska kyrkans påhopp på mig och Humanisterna är direkt oanständigt


Motion till kyrkomötet:
Kyrkan behöver en kriskommission


Moskvapatriarkatet om kvinnliga biskopar och Svenska kyrkan


Biörn Fjärstedt:
Det finns livskraft i marginalerna


Jag ska ha tillbaka min tjänst!
Det säger prästen, som fick rätt i AD. Kyrkan gjorde fel som avskedade honom och åkte på rekordskadestånd. Men först när Mats Jonsson är tillbaka på sin arbetsplats tycker han att han har fått upprättelse.


Biskopsval i Linköping - nattvardstvång på Vikbolandet

"Biskop Lind bytte åsikt i frågan om kvinnliga präster strax innan han fyllde 30. Jag brevväxlade med honom för jag ville ju pröva mina egna argument. Hans svar gav mig inte anledning till omprövning. När Martin bytte åsikt, var Lundborg student - och 1977 krävde och fick han särvigning. Prästvigning utan kvinnliga präster, alltså."

Nattvardstvånget tillbaka

Att bli dömda innan ens utredningen börjat...

Corren:
Präster nekar till utfrysning

Kyrkomötets regler måste följas

Gamla makstrukturer bakom motståndet


Smålandsposten:
När en kravprofil upprättades för biskopen i Växjö stift var nivån hög: Den nye biskopen skulle var en andlig ledare, en visionär och inspiratör. Läs mer!


Andemakternas kamp:
En hindu-extremist som konverterat till kristendomen har mördats i den indiska delstaten Orissa.


Var finns visionerna?


Hitler hade "judiskt blod"

Judehets på svenska:


Ny luthersk kyrka bildas i USA


Hur PK är kyrkan?


Elisabeth Sandlund:
Kyrkornas inre sekularisering är lika viktig att analysera som den som sker i samhället


Maud Olofsson vill ha kvar politiken i kyrkan


Turkiet:
Första mässan i Sumela på 88 år


Indonesisk bön om stopp för våld mot kyrkor


TT:s grävande journalistik

TT piskar upp hat mot Israel

Video:
Arabs Faking Graves to Grab Jerusalem Land

DN:
" Israel förstörde muslimska gravar"

Mats Tunehag:
Cameron, Bildt och Obama har alla bugat och bockat för premiärminister Erdogan och hans islamska agenda och antiisraeliska hållning. Det är minst sagt beklagligt.
Var finns de verkliga statsmännen?


Utrikesminister Carl Bildt
har inte bara blivit en belastning för den svenska regeringen utan för hela EU, efter hans märkliga uttalanden om Iran, stöd för Hamaskramare och inblandning i Lundin Petroleum, som anklagas för folkmord i Dafur, skriver Richard Conricus.

Hyckleri, herr Erdogan
Turkiets premiärminister Erdogan tog till stororden i samband med Ship to Gaza och krävde att Israel skulle lyda budordet om att inte döda.

Israel har rätt - likt alla andra länder - att försvara sig mot terrorister. Ship to Gaza var delvis arrangerat av en turkisk organisation med terroristanknytningar till förmån för Hamas. Hamas är en terroristorganisation vars mål är att utrota judar och utplåna staten Israel.

Turkiet förvägrar Israel rätten att försvara sig och vägrar dessutom att medge att Hamas är en terroristorganisation. Erdogan kallar dem för vänner.

Nu har Erdogan talat igen, åter med stora ord: Han ska utplåna och döda alla kurder kopplade till PKK. Hur var det nu med budordet?

Och varför får Turkiet försvara sig mot en terrororganisation, medan Israel inte ska få göra det?
(Mats Tunehag i Världen Idag 2010-06-21)

Läs också Vilken ohelig treenighet!

Turkiet:
Caritas Turkietchef mördad

Hot, attacker och mord på kristna


Dag Sandahl behörighetsförklarad
Svårt hitta tron på Svenska kyrkans sajt

Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn:
Religionsfriheten är också en rätt att slippa rätta sig efter religiösa påbud. Sven-Bernhard Fast, Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn (DN Debatt 23/7) vill uppenbarligen att samhället ska tvingas anpassa sig till religiösa normer och krav.


Pride är Pravda

Göran Skytte:
Gärna lite tolerans – även för andra

Pridefestivalen som värdegrund

När särintresset blir norm

När anordnar vänstern Prideparad i Gaza City?

Med sinne för väsentligheter
Socialdemokraterna Carin Jämtin och Dag Larsson passar på att under Pride-festivalen lansera antal förslag för att - med utgångspunkt i det alltid lika vällovliga arbetet för homo-, bi- och transsexuella - kunna gå in och politiskt styra ett antal verksamheter.

Brev till systerkyrkorna i äktenskapsfrågan
Svenska kyrkan har i Borgåöverenskommelsen förpliktigat sig till konsultationer med medlemskyrkorna innan ett beslut av avgörande betydelse fattas.

Detta ägde inte rum inför beslutet i äktenskapsfrågan då Svenska kyrkan omformulerade äktenskapsbegreppet.

Med anledning av detta tillskrev Kyrklig samling samtliga kyrkor inom Borgågemenskapen samt ett antal andra systerkyrkor efter beslutet

Styrelsen har beslutat att nu offentliggöra Kyrklig samlings brev och de officiella svar från kyrkor som kommit in.

Jon Kvalbein:
Framtidens äktenskapslag?

Bitte Assarmo:
Svenska kyrkan böjer sig för Pride

Åke Bonnier diskuterade polyamorositet på Pridefestivalen

Mats Tunehag:
Karin Boye och Pridefestivalen


Nyamko Sabuni:
- Men kort därefter undrar man om de kristna samfunden försöker återta förlorad makt och flytta fram positionerna med det mångreligiösa samhället som förevändning?
- Det måste samtidigt vara möjligt att kritisera islam utan att det tolkas som kritik av muslimer. I debatten om toleransen och dess gränser är det viktigt att vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Läs debattartikeln Finn fem fel!


Oas och EFS har samma drömmar

EFS-bok:
Fler nya skott från gamla rötter


Biörn Fjärstedt:
Tradition och pingstvind kyrkans hopp
Den odelade kyrkans tradition i orientaliskt, ortodoxt och romersk katolskt kristenliv och den nyvitala pingströrelsen världen över är vårt hopp i dag.


I dag är mellan 30 och 40 afghaner frälsta och med i församlingen Göingekyrkan i Hässleholm. Nu har pastor Daniel Oscarsson startat ett företag för att ge dem jobb.


"Historiskt sett finns det ingen motsättning mellan humanism och religiös tro. Humanism är ett utskott av kristendomen."
Humanister vill bli humanister


Kristendomens geografiska tyngdpunkt har flyttat från Europa. Här ett exempel:
Pilgrimsrekord i Israel - tack vare kristna indier

Frälsningsarmén hyllas för motdrag till Gudrun Schyman


Magnus Brogren om Victoria och Daniels äktenskapsförord


Nordiskt biskopsmöte i Århus:
I betragtning af udsigten til den nye reformation, bør det nordiske bispemøde give anledning til – om ikke tårer, så dog alvorlig besindelse på, hvad der til alle tider og i alle lande er en luthersk kirkes væsen.

Mats Tunehag:
Dags att avreglera Svenska kyrkan

Maud Olofsson:
”Vi vill inte att kyrkan ska ledas av präster”

Manifest för samvetsfrihet


Katolsk väckelse i Sydkorea Sydkoreas katoliker är nu för första gången över tio procent av landets befolkning.

Sju års fängelse för upplopp mot kristna i Orissa


Kauft nicht bei Juden!
Svenska Hamnarbetarförbundets beslut om en veckolång blockad av all lastning och lossning av israeliska fartyg i svenska hamnar är kontraproduktiv och stöder istället islamistisk fundamentalism.

Jag kommer att starta tredje världskriget!
Åtminstone enligt en av hemsidans läsare som inte gillar att jag kritiserar det Hamassympatiserande Hamnarbetarförbundets bojkott. Snacka om "hat och intolerans"!
Tydligen har jag träffat mitt i prick med den brunfärgade rubriken "Kauft nicht bei Juden (köp inte hos judar)!"!

Så här skriver hemsidebesökaren:

Kära Anders. Nu har du defenitivt gått över gränsen. Vilken smaklös formulering, har du själv kommit på den? Att anspela på Förintelsen som du gör, hur långt är du som kristen beredd att gå när det gäller att smutskasta händelser som sker i vår infekterade värld? Jag ser just nu på Svt en serie som heter Vi är alla Abrahams barn. En god kristen (katolik) reser runt och pratar med olika människor med olika religiösa bakgrunder. Där finns faktiskt judar, muslimer och kristna som vill leva i fred med varandra. Tyvärr så är du ingen av dom, istället så är du som kristna, judiska och musliska fundamentalister. Du och dom är så fördömmande, allt är i vitt eller svart. Ledsamt att behöva säga det, men såna människor som du och dom är troligen dom som startar 3 världskriget. Cornelius Wreeswijk sa nån gång att kriget bryter ut i Jerusalem meden knapptryckning. Hur orkar du hålla på att sprida ditt hat och intolerans? Du göder ju bara fundamentalister bland andra religiösa fanatiker. Flytta till Jerusalem och predika ditt hat, inte här i lugna Sverige. Än en gång, denna gång så tappa jag all respekt för dig.

Här är mitt svar:

Hamnarbetarförbundet, som står utanför LO och har sina rötter i kommunistiska sekter från 68-rörelsen, vill hindra oss från att köpa israeliska varor. Israel är en huvudsakligen judisk stat. Av alla världens stater väljer man endast att bojkotta denna stat. Det är samma anda som i 30-talets judehets: "Kauft nicht bei Juden." Min mor, som bodde i Tyskland 1936, brukade berätta om hur hon smög in i judiska affärer försedda med anslaget "Kauft nicht bei Juden!" På gatan tågade SA förbi och sjöng sina marschvisor. Tiderna förändras men antisemitismen tycks bestå.

Hamas rånade bank


Äldsta apostlabilderna hittade i en katakomb i Rom

Fundamentalismens faror:
Fra overbevist kristen til ateistisk bannerfører


Undervisningen i judaistik i Lund upphör


Hur är det med etiken? - Kyrkokansliet som arbetsgivare kringgår LAS.


Den lutherske kirke i Danmark skal vælge, om vi, ligesom den svenske lutherske kirke, vil tilhøre en lille, isoleret og hastigt uddøende relativistisk sekt i Nordeuropa, eller om vi fortsat vil tilhøre det brede kristne fællesskab."
Claus Thomas Nielsen om hur man missuppfattar Luthers syn på äktenskapet

Kyrkan i Tanzania om enkönade äktenskap


Ny kyrkohandbok på gång
Här några synpunkter


Birger Schlaug:
"Tidningen Dagen har vägrat ta in en annons för en sommarsammankomst för HBTQ-personer. Det gör man förbaskat rätt i."


Förändringens vindar ger Kinas kristna nytt hopp


Yngve Kalin:
Kristen tro sprids inte via evenemang


Det blir en skolavslutning i kyrkan i Knäred i södra Halland. Men utan präst. När skolan krävde att alla religiösa inslag skulle tas bort beslutade kyrkoherde Carl Sixten Block att ta semester.

Det ökända P1-programmet Kaliber granskar den kristna ungdomsrörelsen Ny Generation. Vad är det?

Elever har rätt att starta förening

Kristifobin ökar
Nu är Jesus ett hot mot skolungdomar
Kristen ungdomsrörelse missionerar på skolorna. Delar ut biblar och kanelbullar.
Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket, är bekymrad:
– Det oroande är naturligtvis om man kommer att använda skolan som en plats för att försöka att frälsa andra elever och ha det som en plattform för en väckelseverksamhet, en missionerande verksamhet. Det är naturligtvis inte acceptabelt om det skulle bli på det sättet.
Läs vidare här!


Intervju med Masaaki Suzuki, ledare för Bach Collegium Japan (som gjort de bästa Bachinspelningarna).
Lyssna, se och förundras!


Thomas Österberg:
Lyssna på kyrkan, Victoria!
Brudöverlämning i kyrkan eller inte handlar om att respektera den kristna teologin i vigselgudstjänsten.

Botfärdigt SJ efter vinterns snökaos:
Religiösa tåg från Älmhult!
Rubrik i Smålänningen den 20 maj 2010


Jesus Alcala:
Humanisterna säger sig vara en rörelse som står för ”förnuft” och ”en vetenskaplig syn”. Vad menar de egentligen med detta? Med tanke på deras rasbiologiska rötter borde de vara tydliga med sin grundsyn och förklara vart de menar att den fria forskningen ska leda oss.

Christina Jutterström:
”Tron har gjort mig eftertänksam”


Israel har rätt till Gaza och Västbanken Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga.


Klosterruiner funna i Halland


Caroli kyrka blir köptempel


Nu är det dags för mission i Sverige


Troende lever et langt sundere og længere liv end andre.
Det viser ny international forskning baseret på 2500 undersøgelser om emnet.


Livets Ord attackeras av HBT-demonstranter

Intoleransens marsch

"Göteborgs stift" uppmanade på sin hemsida prästerna att delta i denna HBT-festival!


Annika Östberg vittnade om sin tro


Anders Jarlert m fl om den svenska ekumeniken
Nu har arbetsmiljön på stiftskansliet i Växjö blivit kartlagd.
Läs utredningen här!

Östlæstadianer överlägger med Missionsprovinsen

Biskop Stiglund beklagar

Hans Stiglund prästvigdes 1980 i Göteborg av biskop Gärtner - för att slippa kvinnliga präster. Men nu har han tänkt om. Lyssna på och meditera över denna radiointervju!


Ulf Ekman:
"Har jag ändrat mig? Ja, det har jag!"


President Obama borde stå upp för förföljda kristna, säger en exmuslim som tvingas leva under polisskydd i Europa.


Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt. De senaste tio åren har mer än en halv miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan. Endast en procent av Sveriges befolkning deltar i söndagens gudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang.

Svenska kyrkans beskrivning av sig själv som "folkkyrka" blir allt mer problematisk. Den är en alltmer marginaliserad och krympande företeelse i vårt samhälle. Den period i Sveriges historia då alla kunde förutsättas vara döpta kristna varade i åttahundra år (1150-1950). Missionsuppgiften i Sverige är nu större än den varit sedan 1100-talet. Sverige är idag åter ett missionsland.

I hela Västerlandet är "religionens återkomst" ett faktum som det skrivs förundrade artiklar och böcker om. Och det gäller även Sverige, där kulturliv och samhällsdebatt öppnat för frimodig kristen närvaro - och mothugg till den! Nu är det dags för vår Svenska kyrka att vakna upp och svara ja när Gud kallar oss till mission i vårt eget land!

Läs en appell för mission i Sverige!


Templetonpristagare:
Evolutionen en gåva till religionen. Löser ondskans problem.


Malmö förskräcker

Ockupationen av Gaza måste upphöra

Att tiga om folkmordet kostar röster


Egyptens plågor berodde på klimatförändringar?


Annika Borg:
Brudöverlämning – som Victoria och Daniel planerar – har sina rötter i en omodern syn på jämställdhet.


Ex-ateisten Anthony Flew är död


Prästgårdar
Mötesplats för entusiaster


Prästämbetet som blivit ett kvinnoyrke


Dick Erixon:
Har ateismen någon egen etik?


Wolfhart Pannenberg:
Should We Support Gay Marriage?
from Good News Magazine


"Svenska kyrkan verkar ibland så angelägen att passa in i tiden att hon förminskar sig själv och skäms över vem hon är. Vart ska den gå som längtar efter henne och söker henne, som vill höra Guds ord, om hon bara ger precis det som finns i varje vardag och varje kvällstidning?"
Maria Ludvigsson:
De egna idealen eller andras?

Qi gong ska locka nya kyrkobesökare
Matteus evangelium 21:13


Chrys Caragounis, Hans Stiglund, Tuve Skånberg:
Jesus – historiens största sanning


Bent Jensen är professor i historia. Han har ofta varit en i Danmark kontroversiell person. Hans forskning har särskilt rört sig om Sovjet och dansk feghet under det kalla kriget.

Han skriver:
Man bliver bestemt ikke et bedre menneske af at være troende. Det er snarere sådan, at man fordi man ved, at man er slem, har behov for tro og håb om tilgivelse. Jeg er ikke from, kun gudfrygtig.

En af følgerne af islamiseringen er en vulgær og ubegavet kritik af enhver form for religion - ikke mindst kristendommen.

Alt er sagt med Fadervor


Per Dahl, Barometern:
Därför ska vi i dag ta tillfället i akt att stanna upp och vara i denna dag som nu är, och inte vare sig ta ut morgondagens budskap i förskott, eller, som de så kallade humanisterna, förneka det innan det finns något i berättelsen att förneka.
Läs Förstaledare, Påskafton


Biörn Fjärstedt:
Vi måste rensa bland teologins fraser


John Lennox besöker Stockholm:
”Vetenskapen är ett redskap som Gud har gett oss”


Kina har världens största kristna väckelse


Dick Harrison:
Under första världskriget befarade turkarna att de kristna armenierna skulle bryta sig loss i en egen stat. Turkiets vilja att skapa en etniskt homogen nationalstat var bakgrunden till deportationer och massavrättningar. Att påstå att detta inte var ett folkmord är att ljuga.


Bengt Holmberg:
Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn
(ur Svensk Pastoraltidskrift)
Del 1             Del 2


Yngve Kalin:
Ansvarstagande för en kyrka i sammanbrott

Karl-Erik Tysk:
Det är bra att Luther är bortglömd


Ryska och armeniska kyrkorna stärker sina relationer


Marcus Birro:
Gardells ståuppshow av Gud är flottigt egocentrisk och högst medelmåttig


Per Dahl:
En god svensk måste inte vara ateist


Den turkiska identiteten är helt knuten till islam
Två läsvärda bakgrundsartiklar:
Del 1           Del 2


"Kirken är en del av samfundet"
Debatten - Skal bøsser og lesbiske kunne blive gift i kirken? Skal homoseksuelle kunne blive gift i kirken? Principielt ja, siger Statsministeren - og iøvrigt næsten hele folketinget. Se debatten mellem biskop Kjeld Holm, biskop Karsten Nissen og sognepræst Poul Joachim Stender i DR NETTV:


NRK Nett-TV:
Flytter fra økende jødehat i Sverige

– Jeg ser en unnfallenhet både fra etnisk norske og innvandrermiljøene som er veldig farlig, sier en norsk jødisk mor om økende jødehat i Norge.


DR:
Når sognekirken bliver for rummelig

Vad händer i Kina, Iran, Burma?
Läs veckobrevet från Martyrkyrkans vänner!


Göran Skytte:
Svensk fattigdom har många ansikten


Biörn Fjärstedt:
Bibeln och kristenhetens äldsta flöde
När protestantismen lyfte ut och avskilde skrifterna som enda giltig norm, föll den på eget grepp. Den miste helheten i flödet. Trender i tiden tog i stället överhand, först rationalismen och evolutionismen, småningom andra.

Elisabet Sandlund:
Synen på Bibeln spelar stor roll för framtiden både För svensk kristenhet och för varje enskild kristen.


Masskonvertering kan följa efter erbjudande från katolska kyrkan
Anglikaner lockas med att behålla en del av sin tradition vid konvertering.


Ateistisk kyrkopolitiker i syltburken
Annika Sandström, head of its governing board, says she doesn't believe in God and took the post "on the one condition that no one expects me to go each Sunday."
Läs mer i Wall Street Journal!

Och hon tar bra betalt
Läs i Realtid.se!


Vad sade Reepalu?
- Här är bandet!

Efter 7:20 säger han:
Självklart accepterar vi varken sionism eller antisemitism!

Skånska Dagbladets samlingssida om Reepalu

Tystnad duger inte, Sahlin!
Debatten kring Ilmar Reepalu och antisemitiska hatbrott kräver tydlighet i fråga om judefientliga tendenser

Reepalu:
Man möts av väldigt många som man kanske kan kalla den israeliska lobbyn, som inte är intresserade av vad jag säger och vad jag tycker, men som tillskriver mig massor utav uppfattningar.

Se inslag i dansk TV!


Voodoopräster vänder om
Folket reser sig
Fasta och lovsång i Haiti


Anna Sophia Bonde:
Dopet befriar oss från ockupationsmakten


De kristna trakasseras i Egypten.
Se TV-inslag!


Ulf Jonsson, religionsfilosof, jesuitpräst och redaktör för Signum svarar på fem frågor om tro och vetande


Här raderar Lars Ohly Israel


Hamasledares son blev kristen och agent för Israel
Har räddat hundratals liv

(Svensk sammanfattning hos Dick Haas 2010-02-25)


År 2050:
Kristendomen den största religionen - ateisterna en krympande skara


Blunda inte för antisemitismen i Malmö

Och i Stockholm:
Israel nekas medverkan på seminarium om Gaza

Reepalu slingrar sig

Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på

Ilmar Reepalu borde lämna sin post

Jews leave Swedish city after sharp rise in anti-Semitic hate crimes

Fler artiklar om judarna i Malmö finns här!


Per Schlingmann:
När vi på partistämman beslutade att verka för könsneutrala äktenskap var vi också tydliga med att om det skulle gå att genomföra i praktiken krävdes att vi följde upp det både i Sveriges riksdag men också i kyrkomötet.


Låt idrottsrörelsen ta över Svenska kyrkan!


Sekten Svenska kyrkan


Protester mot ändringar i religionsämnet
Jan Björklund:
Kristendomen är en fundamental del i hela vår kultur och historia, det som har byggt vårt samhälle.

Dick Erixon:
Ett intellektuellt misslyckande


Egyptens kristna vill se handling mot våldet
Nu ökar protesterna mot regimens försök att tona ner attackerna mot den kristna delen av befolkningen


Genus-Hitler och Genusväldets undergång

Han, hon eller hen — välj mellan tre kön!
Sedan i höstas ska den som söker jobb på det kyrkliga (var annars?) studieförbundet Sensus uppge ett av tre genus: han, hon eller hen.

"Idag har feminismen ungefär samma ställning som rasbiologin hade för hundra år sedan. En populär ideologi som vilar på rätt svajig vetenskaplig grund men som harmonierar med samhällsutvecklingen i stort och med vissa inflytelserika klassers behov och världsbild."

Johan Lundberg i Axess 1/2010


Nyckeln till Sverige heter återigen rättrogenhet. Positionerna har skiftat, men den hunsade och strykrädda uppslutningen kring de rådande budorden är prima 1800-tal. Några exempel på galenskaper som går igen - ställda på sitt huvud:
- - - Ett profant ord om Jesus renderade syndaren åtal och bannlysning. Idag går biskopar och präster gladeligen med på att kalla Jesus för bög eller revolutionär för att behaga konvenansen. För ett praktexempel, se tidningen Metro, 3/1-10, under rubriken "Teolog: Jesus var bög!". Den förvirrade artikeln innehåller inga bevis alls - det finns ju inga - men ett par skräckslagna teologer, inklusive ärkebiskopen, försöker vara till lags: "Jo, det kan mycket väl ha varit så!"

Nathan Shachar i Axess nr 1/2010


Många europeiska kyrkogemenskaper lever fortfarande i tron att det är de som håller på att leda världen in i framtiden. Denna uppfattning är inte bara arrogant - den är också felaktig. Kyrkans framtid ligger utanför Europa, både numerärt och teologiskt. Det kanske viktigaste bidraget som kyrkorna i Europa ännu förmår att ge är att inta en ödmjukare och mera lyssnande attityd mot kyrkor som väljer en annan väg. Europeiska kyrkors benägenhet att framställa sig som spjutspets för den teologiska utvecklingen leder i förlängningen bara till växande religiös fundamentalism. Istället för att undervisa borde man vänja sig vid att lyssna lite mera.

Philip Geister i Signum 1/2010


USA räddar liv, EU käbblar, arabvärlden likgiltig


Judehatet får dem att lämna Malmö

Sverige accepterar antisemitism

Här är en osannolik intervju med Ilmar Reepalu!

Reepalu hycklar om judehatarna

Varför flörtar Ilmar Reepalu med antisemitiska krafter?

Reepalus kommentarer om sionismen är beklämmande

Tar Sahlin avstånd från Reepalus uttalanden?


Präster måste lära sig utnyttja internet smart och sätta mediet i Ordets tjänst, säger påven


Visst krismedvetande finns nu äntligen i kyrkokansliet
(även om siffrorna verkar vara tilltagna i överkant). Men ändå kan man inte avhålla sig från avslutande luftslottsbyggande. "Vi skulle kunna vända trenden på tio år." - Men hurdå?

Denna analys verkar mera realistisk:
Mindre kullar och färre dop börjar snart märkas


Inga Pagréus håller dörren till S:ta Clara öppen för hemlösa och utslagna


Håkan Sjömar kritiserar regeringen


Annelie Enochson, Yvonne Maria Werner, Eva Johnsson:
Inför en samvetsklausul snarast!


Dick Erixon:
Tiger Woods, Fox News, buddhism och kristendom


Risk att kristna utrotas i Turkiet

Sammandrabbningar mellan kristna och muslimer i Nigeria

Motsättningarna ökar mellan den muslimska majoriteten och den kristna minoriteten i Malaysia

Fem dödade utanför kyrka i Egypten

Religion åter på modet i Europa

Blodig jul för Iraks kristna
December blev blodig för Iraks kristna

Patriarken Bartholomeos:
Vi föredrar att stanna här i Turkiet, även om vi blir korsfästa ibland


Thomas Steinfeld:
Modernismens ockulta rötter
Modernismen har en bakgrund inom teosofin. Förståeligt nog talar dess anhängare idag inte gärna om detta.


Helge Fossmo berättar om vad som hände i Knutby


Karin Yngman:
Det gamla namnet "kyrka" är så exkluderande...


Lättnad efter reträtt från homovigslar
Många i Svenska missionskyrkan drar en lättnadens suck efter kyrkostyrelsens reträtt i frågan om samkönade vigslar.

Svenska Missionskyrkan backar i äktenskapsfrågan

Carl-Erik Sahlberg, Christian Braw, Bengt Holmberg:
Den lokala ekumeniken krackelerar

Evangeliska kyrkan i Bratislava i Slovakien upprörs över kyrkomötets beslut att tillåta homosexuella par att gifta sig i Svenska kyrkan

Pingströrelsen slår i ett nyantaget dokument fast att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna

Uppror i Missionskyrkan mot beslut om vigslar

Biörn Fjärstedt:
Ärkebiskopen borde avgå

Karl-Erik Tysk:
Helomvändning behövs i kyrkan

Syrisk-ortodoxa kyrkan:
"Ny vigselordning innebär framtida konsekvenser"


Danska Folkekirken ansluter till Borgågemenskapen


Archbishop of Canterbury:
'Labour treats us like oddballs’
The Archbishop of Canterbury has accused the Government of treating all religious believers as “oddities” and “eccentric”.


Lars F Eklund om 1400-talets minaretdebatt:
Att lära av historien

Adiba skulle mördas för att hon konverterat
Knivskars av en okänd man utanför sin kyrka

Lotta Edholm:
Vi kommer att överklaga om DO vill tillåta niqab i skolan

Pernilla Ouis, Anne Sofie Roald:
"Nu kommer en reaktion på islamiseringsvågen, det innebär att folk tar av sig slöjorna"

Irans utrikesminister förespråkar religiös tolerans!!!
"Värden som tolerans, dialog och respekt för varandras religion ska aldrig ställas inför en folkomröstning"

Kristna systrar frisläppta ur ökänt iranskt fängelse

Konvertit:
Så bryter vi fördomar mellan kristna och muslimer


Anna Sophia Bonde:
Önsketänkandets teologi ger varken sanning eller tröst


Äntligen episkopalt krismedvetande!!!
Gudstjänstlivet är på vissa håll på väg att kollapsa säger biskopen i Strängnäs.


Vänstervridningen i Svenska kyrkan:
Ärkebiskopen får skarp kritik för att medel från Johan Meijers fond inte går till ”sann kristendoms förkovran”

I stället gick pengar till bl.a:
Slaskrock: Musikförening. Har engagerat sig för gömda flyktingar.
Sveriges Lantbruksuniversitet: Årets SLU-student.
Tankesmedjan Agora (numera Arena idé): Vill "erbjuda ett alternativ till tankesmedjorna på högerkanten" och "vill vrida opinionsbildningen i en mer radikal riktning".
Nätverket ingen människa är illegal: Hjälper gömda flyktingar.
ISM (International Solidarity Movement): Internationella aktivister som kämpar för palestiniernas rättigheter.
Kristna Fredsrörelsen: En icke-våldsrörelse som verkar för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.

Läs mera här!

Ärkebiskopen svarar på bankens kritik


Kvinnlig biskop hinder för ekumenisk dialog


Turkisk militär planerade attentat mot kristna
Planens huvudlinjer:
- Kristna kartläggs
- Kända och rika kristna affärsman kidnappas
- Systematiska bränder och plundring av kristnas affärer
- Den armeniska tidningen AGOS skall utsättas för flera sprängattentat
- Mordpatruller verkställer attentat mot utvalda personer
- Kristnas begravningsplatser sprängs
- Kyrkor och institutioner som tillhör de kristna skulle sprängas
- Lägga skulden på påhittade militanta organisationer

Läs mer här!


Siewert Öholm:
Vad håller Missionskyrkans styrelse på med?


Stefan Nilsson:
Församlingarna känner sig överkörda
Församlingarna blir sällan tillfrågade. Det leder till brister i den demokratiska förankringsprocessen

Osunt samtalsklimat inom Svenska kyrkan


Antalet medlemmar som begär utträde ur Svenska kyrkan har blivit fler

Rekordstort medlemsras för Svenska kyrkan. Omkring 70 000 personer har begärt utträde det senaste året

Kommentar av Dag Sandahl:
Kyrkoherdar och informatörer svarar journalister


Mona Sahlin:
Vi behöver många kyrkor...!!!


Estnisk kyrka oroas över Svenska kyrkans beslut


Lars B Stenström:
Inte längre röd präst


Dag Sandahl:
De använder Svenska kyrkan, förbrukar mer än de producerar.


Johan Lundberg om kulturradikalismen
Hans slutsatser går också att tillämpa på tongivande strömningar inom Svenska kyrkan.
Här är Johan Lundbergs föredrag!


Medlemmarna sviker - kyrkor ska säljas
Ett 30-tal församlingar planerar att stänga eller sälja kyrkor de närmaste åren.
Se videoklippet!

SKTF-tidningen:
Mer än hälften av landets församlingar tvingas till nedskärningar för att klara budgeten 2010. Var tionde församling drar ned på personal. Men det är först 2011 och 2012 som den ekonomiska krisen slår mot Svenska kyrkan med full kraft.

Kyrkans Tidning:
Församlingar kan tvingas stänga kyrkor

Är det dags för kommunerna att ta över de kyrkor som församlingarna inte orkar underhålla? Läs om framtiden för
Vårt gemensamma kulturarv


Grekisk-ortodoxa kyrkan på Cypern stämmer Turkiet
Anklagar Turkiet för att hindra kristna från att förrätta bön i kyrkobyggnader i turkiska delen av ön


Församling bekostar shoppingresa till London för tre präster


Svenska kyrkans situation är prekär och vi går en mycket svår tid till mötes. Det blir allt svårare att finna gudstjänster där Guds ord rent och klart förkunnas och sakramenten rätt förvaltas, och det kommer att innebära många umbäranden och uppoffringar och kanske okonventionella lösningar.
Läs mer i brev från Kyrklig Samling!


We are Orthodox, Catholic, and evangelical Christians who have united at this hour to reaffirm fundamental truths about justice and the common good, and to call upon our fellow citizens, believers and non-believers alike, to join us in defending them.

These truths are:
1. the sanctity of human life
2. the dignity of marriage as the conjugal union of husband and wife
3. the rights of conscience and religious liberty.

Sign the Manhattan Declaration!


Glada kristna barn i ateistisk reklam


In Sweden lesbian bishop is not a 'hot issue', in Africa, church fumes!

Uttalande från lutherska kyrkan i Kenya


Markus Hagberg:
Lägg ner pastoralinstituten!


Johan Thelin:
Vigselrätt, nej tack!

Tomas Österberg:
Svenska kyrkan går före - Herren?

Endast var femte präst i Göteborg vägrar att viga enkönade par
Skrämmande! Beror det på dålig bibelkunskap? Eller oljig konformism?
Så långt har det alltså gått med sekulariseringen inom kyrkan. Så litet betyder prästernas löfte att "stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift". Läs här!

Karl-Erik Tysk:
Koskinen och äktenskapet

Göran Skytte:
Jag stannar tills de kastar ut mig


Gunnar Weman och Björn Fjärstedt:
Ett kyrkomöte som så tydligt följt de dominerande politiska partiledarnas uttalanden och därefter riksdagsmajoritetens beslut betraktar vi inte som rimligt legitimt i kyrkligt avseende. Läs här!

Cecilia Brinkck (m):
Vill vi verkligen lämna över inflytandet över Svenska kyrkan till socialdemokraterna? De har nämligen inga som helst planer på att någonsin kliva åt sidan och släppa det kyrkopolitiska engagemanget. Läs här!


Nu är synkretismen här!


Anglikanska kyrkan och andra kyrkor bojkottar Svenska kyrkans biskopsvigning


Inga krucifix i skolor säger Europadomstolen


Hon väntade sig ett dött barn med vattenskalle Läkarna varnade Paulina för att fostret var skadat - men det visade sig att Ben var frisk. Läs här!

Friska foster aborterade av misstag
Feltolkade ultraljud gör att gravida med helt friska foster riskerar att göra abort av misstag. Läs här!


Eva Brunne tänker tydligen inte respektera rätten att avstå från att viga enkönat. Hör i slutet av denna diskussion!

S-politiker menar att det i Skriften visst finns stöd för giftermål mellan par av samma kön!

Paradigmskifte i Svenska kyrkan

Johan Lundberg:
Därför söker sig folk till Islam

Genom sitt beslut att införa homovigslar riskerar Svenska kyrkan att uppfattas som lomhörd och direkt ignorant. Utvecklingen bekymrar ärkebiskop Rowan Williams.

Uttalande av Kyrklig samlings styrelse efter kyrkomötet 2009

Humanistbloggen:
Svenska kyrkan ignorerar Jesus egna ord

Douglas Brommesson, universitetslektor i statsvetenskap:
Insinuant om homovigslar

Bitte Assarmo:
Frånvändandets och sorgens dag

Kyrkomötesledamot:
" Det äktenskapet som finns i bibeln vill vi verkligen inte ha idag."
Men ärkebiskop Jukka Paarma säger att han inte tror att Finland under en överskådlig framtid följer Svenska kyrkans beslut att börja viga samkönade par.
Läs ytterligare kommentarer i Borgå stifts tidning Kyrkpressen!

Guardian:
Swedish church not so gay-friendly

Sekulariseringen innen vestlige kirkesamfunn gjør at mange av dem etterhvert setter seg utenfor kristenheten, mener Bernt Oftestad.
Fra 1 november vier Svenska Kyrkan likekjønnede.

ReligiousIntelligence.com.
Sweden church allows gay weddings

Ulf Ekman:
Kyrkomötet, maktens lakejer?

Elisabet Sandlund:
Kyrkomötets beslut i äktenskapsfrågan blir början på en svår tid för Svenska kyrkan

Sju biskopar i gemensamt brev:
Beslutet äventyrar enheten

Sorg och bestörtning i övriga kyrkor över beslutet

NWT:
Svenska kyrkan går sin egen väg

Kyrkomötets beslut om enkönade äktenskap:

Kyrkomötet har redan tidigare gett sig in på det sluttande planet. I beslutet om välsignelse av parnerskap har man redan 2006 satt sig över vad som klart och tydligt står i Rom 1:24-28, 1 Kor 6:9-11 och 1 Tim 1:9-10. Man har visat att det som står i inledningen till kyrkoordningens 1:a kapitel, att "Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära --- är grundad i Guds heliga ord", inte betyder något.

Kyrkomötet är därmed inte trovärdigt. Det är en institution som har kommit i strid med sig själv. Vad ett sådant kyrkomöte beslutar skall man inte bry sig om. Dess beslut saknar legitimitet. "Man måste lyda Gud mer än människor." (Apg. 5:29)


Anglokatoliker bönhörda: Historiskt beslut öppnar nya vägar


Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK): Ståndpunkt angående enkönade äktenskap


Birger Schlaug:
En politiskt korrekt gud är inte Gud


Bitte Assarmo:
Mer frimodig kyrka, tack!


Bananrepublik?
Byråkratins seger över demokratin
Kan man ta bort listor i kyrkovalet utan att det händer något?
Stiftkansliet lät bli att registrera två nomineringsgrupper
Mer än hälften av rösterna i Skrea ogiltiga

Stiftsjuristen: Ett djupt beklagligt förbiseende!


Dag Sandahl:
Politikerrösterna minskar kraftigt

Dick Erixon:
Partierna borde lämna kyrkan i fred

Mona Sahlin festar med kändisar på Mallorca i stället för att hålla ställningarna inför kyrkovalet på hemmaplan. Hon kritiseras nu från de egna leden.


Kyrkomötets ordförande förolämpar biskop Thomas Söderberg


Per Dahl, Barometern:
För ett levande församlingsliv behövs de frivilliga


Göran Hägglund:
Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten


Inför kyrkovalet har Svenska Evangeliska Alliansen ställt åtta frågor till toppkandidaterna för varje nomineringsgrupp i samtliga tretton stift.
Resultatet av undersökningen finns här!

Per Beskow, Signums hemsida:
Kyrkoval och partipolitik

Ulf Ekman - Sten-Gunnar Hedin:
Tre skäl för att rösta i kyrkovalet

Lars B Stenström, tidigare redaktör för Kyrkans Tidning:
Bryt partipolitikens makt över kyrkan!

Lars Ryding, SvD:
Kyrkan saknar de andligt stridande

DN:
Riksdagspartiernas grepp om Svenska kyrkan gagnar ingen part

Ur Sydnytt:
I Asarum betalar man ungdomar om de röstar i kyrkovalet


Läronämndens desperata yttrande om "Vigsel och äktenskap" med fyra reservationer!!!

Uppmuntransbrev till några biskopar

Läronämndens yttrande kommenteras av Bertil Gärtner

Dag Sandahl:
De små passliga lögnerna

Varför skall läronämnden behöva besvära sig med detta låtsasutredande? Fredrik, Mona och Maud har ju redan bestämt hur deras underlydande skall rösta.

Det vore mer praktiskt om M, S och C utsåg varsin jourhavande voterare med fullmakter från de andra ledamöterna, som då kunde stanna hemma och göra något nyttigare. Då skulle det inte behöva bli sådan irritation som när en kyrkomötesledamot en gång hördes säga: "Kan de inte sluta prata nu så vi får votera i stället!"

Årets skämt
Ärkebiskop Anders Wejryd anser att den nya vigselordningen är väl utredd inom Svenska kyrkan och att det därför inte är några problem att fatta beslut på höstens kyrkomöte.

"Vad som helst kunde vara sant. De så kallade naturlagarna var nonsens. Gravitationslagen var nonsens. ----- Han ställde upp antaganden för sig själv – ”partiet anser att jorden är platt”, ”partiet anser att is är tyngre än vatten” – och tränade sig i att inte märka eller förstå argument som motsade dem. Det var ingen lätt sak. Det krävde stor resonemangs- och improvisationsförmåga. Till exempel de aritmetiska problemen som uppkom genom ett påstående som ”två plus två är fem” låg utom hans intellektuella fattningsförmåga. Det krävdes också ett slags tankeatletik, en förmåga att i ena stunden bruka den mest finslipade logik och i nästa stund vara omedveten om de grövsta logiska misstag. Stupiditet var lika nödvändig som intelligens, och lika svår att uppnå."

Ur 1984 av George Orwell, övers. Thomas Warburton:

Trots den formella skilsmässan från staten är Svenska Kyrkan fortfarande i hög grad politiserad. Det framstår med all önskvärd tydlighet när S-ledaren Mona Sahlin. som inte ens är medlem, uttalar sig inför kyrkovalet, skriver Nya Wermlandstidningen.


Maryam och Marzieh fängslades för sin tro. De två iranska kvinnorna sitter i det ökända Evin-fängelset och nu hotas de av dödsstraff.


Angrepp mot huskyrkor i Beijing


Fortfarande är 4000 kristna på flykt i Orissa


Antisemiten och islamisten Mohamed Omar intervjuad i nationaldemokraternas tidning!!!

För mig som har betraktat det utifrån är det fortfarande svårt att förstå hur du har kunnat ro i land med ditt bedrägliga projekt under så lång tid.
Det berodde på deras blåögdhet, tror jag, och på att jag var muslim. Hade jag varit kristen, hade det aldrig gått. Det fanns en vilja, en längtan efter en sådan kulturell muslim, jag låg helt rätt i tiden. Att jag var svensk och hade konverterat till islam, det pratade man inte om.

Du tog på dig rollen som P1-muslimen, Kurt Olsson-muslimen?
Precis så. När medierna behövde en ”snäll muslim”, då trädde jag in. Kristna som kanske hade haft en tiondel så kontroversiella åsikter som jag har, skulle inte komma i närheten av att vara med på radio. En kristen som tror på det som står i Bibeln får inte prata i radio.

Och du ledde ändå morgonandakter i Sveriges Radio P1.
Ja. Men det var svårt att skriva morgonandakter, svårt att vara så intetsägande. Att skriva något som inte betydde någonting, texter som inte hade någon udd, det var uppgiften. Ingen tanke, ingen substans fick det ha. Först skrev jag det som jag tror på, sedan tog jag bort allt meningsfullt, slätade ut det totalt. Om det inte är intetsägande, passerar det inte censuren. Då sitter en redaktör som säger: ”Nej, det här är för meningsfullt, det är för tydligt vad du tänker.” ”Men här känns det att du tvivlar, det ska vi ha.”

Ingen skulle ringa in och ha synpunkter med andra ord?
Nej. ”Hälsan tiger still”, det sa de till mig på radion. När ingen ringer och säger något, det såg de som en lyckad morgonandakt. Så fort det var någon som ringde eller mejlade, blev de oroliga. Radion bryr sig verkligen om det där.


”Sätt tron och Jesus i centrum”
Om en församling ska överleva måste den ha ett centralt budskap, enligt statsvetaren Magnus Hagevi


Professor Bengt Hägglund:
Svenska kyrkan och vigseln


Film från Læstadianmöte i Esse/Ähtävä i Österbotten 10-12 juli 2009


Sverker Tronêt:
Svenska kyrkans identitet hotad

Antje Jackelén:
Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas

Jackeléns inlägg kommenteras av Dag Sandahl

Sverker Tronêt: Slutreplik


"Välkommen till kyrkokansliet: En broschyr för dig som vill veta mer om Svenska kyrkans kansli."
När kyrkokansliet, vår ärkebiskops arbetsplats, på första uppslaget ska presentera Svenska kyrkan finner man följande centrala och identitetsförklarande formulering: "Svenska kyrkan är en idéburen organisation som arbetar nationellt och internationellt utifrån kristna värderingar." Någonstans mellan romerska arenor och svenska byråkrater har något gått snett i Svenska kyrkan när man på detta sätt beskriver kyrkans grundläggande identitet.....
Läs mer här!


Intervju med Joakim Svensson, förtroendevald


Trots systematiskt våld mot icke-muslimer i Irak tvångsutvisar Sverige kristna irakier. Ekot har följt 25 kristna assyrier som i år utvisats till Bagdad. Alla utom en har flytt från Irak igen. 30-åriga Jabil gömmer sig i Mosul.
1 500 kristna assyriska familjer flydde från Mosul efter att ha fått meddelanden om att alla kristna skulle dödas.

Han flydde från Irak för sin kristna tros skull. Bashar var engagerad i den presbyterianska kyrkan i Bagdad, och drev också en kristen webb-sida som bland annat inriktade sig på missionsverksamhet.
- Migrationsverket säger att det inte är någon fara för de kristna i Irak. Men nyligen sprängdes sju kyrkor där, säger Bashar Faried om de senaste stora terrordåden mot Iraks kristna.
Han säger att vissa muslimska grupper hotat honom, och att de inte vill att några kristna ska finnas kvar i Irak. Behöver bevis-Migrationsverket säger att jag behöver något bevis på att jag är hotad.
Men det är ingen som skriver ett dokument att de tänker komma hem och hota oss med vapen, säger Bashar om hotbilden mot honom som kristen i Irak.


Bertil Gärtner:
Ett otroligt tidsperspektiv
Herren är nära


Per Dahl:
Heta ord om vänsterintellektuella


Per Johansson, fil dr i humanekologi:
Troende - men ändå utanför
Vanekristna i olika kyrkor kan faktiskt inte föreställa sig hur det är att växa upp och leva helt utanför deras umgänge och sedan, ändå, bli varse vår Herre och vad han har gjort för oss.


Religionskravaller eller massaker?
Kristna mördas i Pakistan


DN-skribent:
Axel Hägerström gjorde svenskarna till narcissister


Positiv psykologi

Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits. Dit hör exempelvis stabila familjeband, långvariga äktenskap och andra typer av varaktiga förhållanden.

Det visar sig att de gamla så kallade kardinaldygderna – rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfullhet samt tro, hopp och kärlek – är lika viktiga för människan idag som någonsin. Dessa dygder, som tar sig uttryck i goda personliga egenskaper, är vad som rustar oss för livet och hjälper oss mot det inre mörker som i värsta fall kan slå över i depression och andra psykiska sjukdomar.

Läs ledare i SvD!


Adopterades rätt ignoreras av staten


Göran Skytte:
Pride börjar likna avgrundsvänstern


Nathan Shachar:
På Västbanken spirar hoppet igen


Södertälje - Sveriges nya Jerusalem
Synen på synd hotar ekumeniken i Södertälje
Arbetarstaden som blev huvudstad


Svenska kyrkans hedergäst vid senaste kyrkomötet:
Individuell frälsning är en heresi


Ecumenical News International Daily News Service


Laestadianer bryter med Svenska kyrkan


Kristna avrättas i Nordkorea


Ulf Ekman på Oas-mötet, intervjuas i Radio Sjuhärad


Det svåra valet:
Vecka 22 och den juridiska gränsen för livet

Harriet Hasselhun arbetar på avdelning C14 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Här tar hon emot de kvinnor som gör väldigt sena aborter. Aborter som kräver socialstyrelsens godkännande och som kan göras fram till vecka 22.

Några hundra meter bort arbetar Ann Edner. Hon är den som försöker rädda barn som föds för tidigt, i vissa fall så tidigt som vecka 22, bara några dagar efter den yttersta abortgränsen.

När abortlagstiftningen infördes i Sverige 1975 var marginalen stor mellan de foster som kunde aborteras och de barn man kunde rädda. Men den medicinska utvecklingen har minskat den gränsen och idag skiljer bara några dagar.

Lyssna här!


Ledare i Expressen:
Lämna Gud ifred, Mona!


Därför synar inte medierna Mohamed Omars bluff

Mohamed Omar snart i en tv-soffa nära dig

Mer om Mohamed Omar (i högerspalten)


Johan Hakelius:
Missionärerna är inga trista fjantar

Staffan Heimerson:
Hjältarna från mitt Röda Kors saknas i dag
Prinsessan blev miljonär på sin tid i Röda Korset


Käre ärkebiskop Anders!
Vad är det ni sysslar med?
----- Om vi förstått situationen i Svenska kyrkan rätt så innebär det som nu föreslås en grundläggande omdefiniering av den kristna läran om äktenskap och kristen människosyn. ----- Denna inställning går på tvärs mot den bibliska undervisningen om innebörden av Guds skapelse av människan som man och kvinna så som den mottagits av den engelska kyrkan och av den allmänkyrkliga traditionen. -----

Så står det bl a i det brev från The Church of England, Archbishop`s Council som skickats som svar på ett brev från ärkebiskop Anders Wejryd.
Läs hela brevet från England här! (pdf-fil)

Här är Wejryds brev! (pdf-fil)

HELEN TÖRNQVIST kandidat till kyrkomötet (C):
Präster ska inte kunna säga nej till att viga homosexuella par

Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson, Frimodig kyrka:
Svenska kyrkan riskerar bli isolerad

Elisabeth Sandlund:
Chans till besinning

Biskop Sven Thidevall:
Allvarlig kritik från Engelska kyrkan

Svenska kyrkan kan isoleras
Två tidigare ärkebiskopar bekymrade för de framtida relationerna med andra kyrkor

Följ utvecklingen på Dag Sandahls blogg!


Daniel Braw:
Gud spelar en allt större roll på världsscenen

Politikere taler mere og mere om religion
Europæiske politikeres brug af religion tyder på, at religion har fået mere plads i det offentlige rum


Fellowship of Confessing Anglicans, FCA, bildat i Storbritannien


Fredrik Sidenvall:
Isolerad, hyperluthersk och nationalistisk kyrka går sin egen väg


Roland Poirier Martinsson uppmanar Göran Hägglund:
Rikta in partiet på en hemlös konservativ väljargrupp. Sju av tio svenskar värnar familjen och är för lag och ordning och att man ska försörja sig på arbete. Men det rör sig om en tolerant konservatism. De flesta har inget emot invandrare eller minoriteter och är inte principiella motståndare till välfärdsstaten, visar en ny undersökning av Demoskop. Dessa människor saknar ett parti att rösta på. Om Göran Hägglund och KD tar dessa väljare på allvar kan man med råge bli det tredje största partiet.

Dick Erixon:
Nihilismens 100 år av hegemoni är över


Culture Wars :
SWEDEN:
Orthodox Swedes Condemn Churcn of Sweden over Same-Sex Marriage Rites


Dick Erixon:
Synden lär oss självkritik


Benfragment efter aposteln Paulus hittade i Rom

Bibelns Gilgal upptäckt


Kyrklig samling om förslaget till en ny vigselordning för Svenska kyrkan

Äktenskapet som en profetisk provokation i postmodern tid


Anglikanska kyrkan i Nordamerika, ACNA, har hållit sitt första konvent och valt sin första ärkebiskop.
Pastor Rick Warren var en av dem som bad för kyrkan som bildats av forna episkopaler.


Koskinen spikar upp miljöteser i Visby


Är detta Svenska kyrkans framtid- från stelbent religionsförvaltning till levande församling?
Vänförening tar över i S:ta Clara


Sturmarks kampanj:

Lars F Eklund:
Nämn saker vid dess rätta namn

Göran Rosenberg:
"Är Humanisternas tro värd en mångmiljonkampanj?"

Symboliken i humanisternas kampanj djupare än vi tror

Ateismen är också en tro

Därför lämnade jag Humanisterna


Jan Björklund - Tobias Krantz:
Fira skolavslutning i kyrkan


Carl Jan Granqvist om sitt kyrkliga engagemang


Biskop Bertil tillbaka efter operationen


"Svenska kyrkan torde vara den enda organisationen i landet, ja i världen som ständigt utgår från att andras bild alltid är den rätta och att den egna självbilden alltid är fel" skriver kyrkoherde Stefan Nilsson i detta debattinlägg.


Elisabeth Sandlund:
Att väva en ekumenisk väv som inte går att slita sönder


Lars F Eklund:
Hedra din fader och moder – om du vet vilka det är!


Överklagandenämnd stoppar sammanslagningen av pastoraten på Orust


En präst i tiden
Lise-Lott Wikholm, f d pingstvän, ny kyrkoherde i Kiruna


Episkopalkyrkan i Kalifornien har 61 präster och diakoner tvingats avgå på grund av att de följt den förre biskopen John David Schofield, som sparkades i mars förra året. Läs här!


Biskopskräklan stulen från Lunds domkyrka
Beklagligt ur kulturhistorisk synpunkt. Men det som kräklan symboliserade var redan tidigare stulet.


Ulf Ekman:
Brunne biskop i Stockholm


GÖTEBORGS BIBELSÄLLSKAP
Äntligen är saken avgjord.
Regeringsrätten avvisar det nya bibelsällskapets överklagande.
Ladda ner beslutet här!

Men vem skall betala det nya bibelsällskapets advokatskostnader, enligt uppgift c:a 75 000 kronor, pengar som tills vidare är lånade av stiftet?


Hur blir det med det nya bibelsällskapets fortsatta verksamhet? Eller har detta plötsligt uppflammande bibelintresse bara varit ett oblygt försök från modernistiska kretsar att tillskansa sig pengar som skänkts av de gammalkyrkliga medlemmarna?

Tidigare artiklar om egendomligheter inför regeringsrättens behandling:

Frågetecken hopar sig kring Gärtner-ärendet

Ansvarsnämnden fick plötsligt bråttom

Det handlar om ren personförföljelse

Bakgrundsmaterial:
Pressmeddelande från Göteborgs stift 2004-05-07


"Risken är nämligen att [Svenska] kyrkan hamnar inte endast i döda kommuners sällskap – utan också i döda kyrkors sällskap. Och det vore riktigt illa", skriver Sten Hidal i Signum.


Uppsala universitet har bestämt sig för att bränna hela upplagan av en bok som riktar skarp kritik mot Eva Lundgrens forskning om ritualmord på barn.


Anne-Marie Pålsson, M:
"Meningslöst att vara riksdagsledamot i moderaterna"

Gäller det möjligen även för ledamöter i kyrkomötet?


Göteborgs stift hade stiftsfest med biskopen....


Kyrkoherdetjänster kan tidsbegränsas


Riksdagsledamöter från alliansen i brett upprop:
Sverige måste stödja Israel i kampen mot den iranska bomben


Jesus främsta förebilden för gymnasister på västkusten


Yngve Kalin:
Vad som kan vänta - eller vad vi väntar på
Hur står Svenska kyrkan rustad om de politiska partierna drar sig tillbaka från kyrkopolitiken?
Det är den 23 maj 2012, socialdemokraternas partiledare kallar till presskonferens i riksdagshuset efter ett sammanträde med verkställande utskottet....


Ny syrisk-ortodox katedral i Södertälje


Elisabeth Sandlund:
Andlighet är inte nog
Att ge folket vad folket vill ha är en dålig lösning på kyrkornas framtidsproblem


Karin Perers på centerstämman:
"Ni är väl medvetna om att en prästerskapets och biskoparnas kyrka vore en farlig kyrka? --- vi politiker behövs i kyrkan. Vigselfrågan är faktiskt inte en lärofråga. Det är en praktisk organisationsfråga med starkt folkligt stöd."
Men stämman beslöt att "ge partistyrelsen i uppdrag att göra en översyn beträffande Centerpartiets engagemang i kommande kyrkoval".


Peter Stenumgaard:
Jesus blottar vetenskapens dilemma


Ruben Agnarsson:
Kris i befolkningsfråga


I Katarina kyrka i Stockholm bekräftades gemenskapen mellan vitt skilda delar av kristenheten, då påvens predikant Raniero Cantalamessa gästade Oasrörelsens andra Stockholmsmöte tillsammans med både svenskkyrkliga och frikyrkliga förkunnare.


För några veckor sedan bildades en kristen arbetsgrupp i EU-parlamentet. Den vill lyfta in människovärdet och människan som Guds skapelse i den politiska debatten.


Vart går Europa?
Varför fascineras "de intellektuella" av totalitära krafter?
Den franske filosof Robert Redeke er endnu et navn på islamisternes dødsliste.


NRK-dokumentär om väckelsepredikanten Hans Nielsen Hauge


Undrens tid är inte förbi...
Kristet vittnesbörd i tv-soffan


Svenska kyrkan tappar intäkter på 1 miljard


Nej, påven är fortfarande inte folkpartist!
Varför tappar somliga politiker omdömet då ett val närmar sig?
Varför är liberalismen ofta så intolerant?
Hur står det till med ekumeniken?
Lever vi fortfarande på 1600-talet?
Är Margareta Winberg inte längre ensam om att fiska i katolikskräckens grumliga vatten?
Är Desmond Tutu verligen katolik?
Är det en sådan här okunnig representant vi vill ha i EU-parlamentet?
Ett bottennapp av Cecilia Wikström, fp:
Vi måste stå emot de katolska krafterna i Europa


Mohamed Omar:
Mikael Mogren ljuger

Omar hånar det svenska kulturetablissemanget

Överdos av islamism
Mohamed Omar har fått en otrevlig bloggsvans

Så här skrev Omar den 9/11 2008, innan han kom ut som islamist:
Islamistisk sekt hjärntvättar barn

Mogren bryter med Omar

Recension av Mogren-Omar, Vem är du?


Ruben Agnarsson:
När teologi blir parodi


Elise Claesson:
Oväntat mycket tal om barn och familjSnabb äktenskapshantering får kritik
För snabbt och teologiskt för dåligt underbyggt. Det betyget ger flera av stiften när det gäller Svenska kyrkans hantering hittills av frågan om samkönade äktenskap.

Kyrklig Samlings teologiska råd om förslaget till ny vigselordning

Beslut om homovigslar skapar spricka i kyrkan
Flera av Svenska kyrkans stift är starkt kritiska och menar att kyrkans syn på den nya äktenskapslagen forceras fram


Kd-politiker:
Reinfeldt sänkte kristdemokraterna


Stockholms katoliker blir fler


Göran Skytte:
Både avkristning och påkristning
För att vara död verkar Jesus vara ovanligt levande i Sverige just nu. Hade jag varit ateist hade jag blivit galen. Men det är jag inte, så för min del är allting helt OK.


Wejryd är inte svarslös. Han reser sig alltid.
Adaktusson gör en kraftansträngning för att se samlad ut under Wejryds anlopp av frejdigt tokstolleri. Men det håller på att brista för honom när Wejryd glatt förkunnar: Ja, "vi" utvidgar det! Lyssna här! 


DN:
Ofullbordad skilsmässa
Staten bör inte ställa särskilda krav på eller ge privilegier till Svenska kyrkan. Men staten borde ta ett större ansvar för det kulturarv som kyrkobyggnaderna utgör.


Ateisten Lena Andersson:
Hellre bokstavstroende kristna än förljugna nytolkningar av bibeln

Alf Svensson om sin kristna tro:
Därför vågar allt fler intellektuella närma sig tron

Francis Collins,
utforskaren av det mänskliga genomet, talar om sin väg från ateism till kristendom och om vetenskap och tro.
Se och hör!


Biskop Esbjörn Hagberg säger nej till kyrkovigsel

Men hans kyrkoherde Stefan Dalevi i Filipstad har annan uppfattning:
"Det står mycket i Bibeln! Det står så i Moseböckerna, men det står mycket annat också. Jag vill inte ge mig in i teologiska diskussioner, för mig är inte äktenskap en teologisk fråga, utan en ordningsfråga, för samhället för att skydda familjer. Att dra en massa poänger av gamla Bibelverser och göra en tolkning i dag av hur samhället ser ut är väldigt svårt."


Sveriges första helgon har återvänt till Sverige


Arne Ruth - Dilsa Demirbag Sten:
Kritik av religion får inte förbjudas


Roland Poirier Martinsson:
Då var vi något annat än människor


Äktenskapslagen blir en parentes

Sturmarks aprilskämt

Riksdagens aprilskämt:
Könsneutralt äktenskap

Beslut den 1 april 2009

Dock kommer dessa "äktenskap" att vara garanterat sterila. Värre är att 35 000 små oskyldiga barn i Sverige varje år dödas genom fosterfördrivning. Vart fjärde barn.

Arvet från Rousseau och Foucault har, med hjälp av RFSL:s lobbyverksamhet, genomsyrat de politiska partierna och därmed "Svenska kyrkan", alltså dess politiska ledning. All kärlek är lika mycket värd... eller kanske ändå inte:
Stockholms domkapitel dömer över prästers kärlek
(Stockholms domkapitel tillåter också Sofiamässor och regnbågsmässor men förbjuder Marias förbön och smörjande med olja
)

Nu återstår för "Svenska kyrkan" att ta fram ett nytt "vigselritual". Visserligen finns det några bibelord som handlar om homosexuell kärlek, Romarebrevet 1:26-28, 1 Korintierbrevet 6:9-11, 1 Timoteusbrevet 1:8-11. Men det skulle nog förstöra bröllopsstämningen om man läser dem. Pinsamt blir det också om man läser Matteusevangeliet 19:4-6.


Helle Klein sitter snärjd i LO-Wanjas miljonfallskärm

Helle Klein bevisade att hon kan bli präst. Sedan återgick hon till mer lönande verksamhet.

Rörelsens toppar mer intresserade av Luther än av rättvisa


"Den sociala ingenjörskosten omfattade inte hur vi skall komma åt familjelivets sårbarhet. Det är inte på dagis eller i skolan som barn får sina djupaste sår. Det är om man inte har en ordentlig socio-emotionell förankring i familjen", säger Lars Dencik i Svenska Dagbladet:
Därför ligger Sverige i må-dåligt toppen

Ruben Agnarsson:
Reinfeldts pyrrhusseger

Kontroversiellt?
Socialminister Göran Hägglund har hamnat i blåsväder sedan han i torsdagen Nyhetsmorgon i TV4 sade att det är bäst för barnen att växa upp med sin mamma och pappa.


Förre kyrkoherden i Vetlanda Bengt Lindwall polisanmäler kyrkonämnden i Bäckseda-Korsberga pastorat. Han menar att ledamöterna mobbat och trakasserat den nyligen bortgångne prästen i Näshult, Ulf Söderström.


En 15-årig iransk flicka, som konverterat till kristendomen, har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.


Amerikansk blogg om "Stengrunden"


Bo Brander blir studentpräst i Uppsala


Även den norska kyrkan slits sönder av postmodern "vranglære"
De tre biskopene som leverte utredningen "Kirkens enhet og troens fundamenter" hevdet at "å likestille homofilt samliv med det heterofile ekteskapet er kirkesplittende vranglære." På liknede måte ga mange av våre biskoper uttrykk for alvoret i situasjonen da de tok til ordet for alternativt tilsyn...

Carissimi kaller Den norske kirke
Carissimi kaller - handlingsprogram
Oppropet ”For enhetens skyld” og basisdokumentet ”Carissimi”


Påven om fallet Williamson
" - - - Att leda människorna till Gud, till den Gud som talar till människorna i Bibeln, det är den allra främsta och mest grundläggande angelägenhet som kyrkan och Petri efterträdare har i vår tid. Av detta uppdrag följer sedan, liksom av sig självt, att vi måste ägna stor kraft åt de troendes enhet. Ty om de troende strider, om de invecklar sig i motsägelser, då betyder detta att trovärdigheten i deras vittnesbörd om Gud ifrågasätts. Därför hör de ansträngningar som syftar till en gemensam vittnesbörd om tro för alla de kristna – vi kallar det för ekumenik – till de frågor som är av allra högsta prioritet. - - -"
Läs hela brevet här!


Patrik Lindenfors, evolutionsbiolog:
Har Svenska kyrkan inga som helst medlemskrav?


Amerikaner vänder kristendomen ryggen

Här är bilder från ett Atheist Convention


Det finns ett starkt samband mellan frikyrka och företagsamhet.
Församlingarnas betoning av flit och ansvarstagande men också deras öppenhet och nätverksbyggande har skapat goda affärsmiljöer.


Radikalt eller konservativt parti?
Moderaternas nya kyrkovalprogram klart


Är detta framtiden i Svenska kyrkan?
EFS-förening kan ta över S:ta Claras verksamhet


Egypten - en arabisk demokrati
Så hette en bok som Per Gahrton gav ut 1987.
Så här står det till med Egyptens "demokrati" idag:
Åklagare i Egypten kräver dödsstraff för kristen konvertit


Debatt om abortturismen:
Norskor gör abort i Sverige - om de väntar en flicka!

Göran Hägglund:
Jag reagerar väldigt starkt

Mats Selander:
Stödet för fri abort är lika ologiskt som Hägglunds reaktion mot könsaborter

Torbjörn Tännsjö:
Hägglund har fel!

"Om samhället uppsätter regler för vilka egenskaper vi får välja bort och vilka vi inte får röra vid, är vi inne på en farlig väg. Den leder oss tillbaka till förra seklets eugenik och tvångsåtgärder riktade mot den mänskliga reproduktionen."


Ingen ekonomisk succé att slå ihop församlingar


" Men handen på hjärtat, är det verkligen mindre och inte mer moderlighet vår värld behöver?"
Ebba Witt-Brattström om Historiska museets Mariautställning

Utställningen är sponsrad av "Svenska kyrkan" i samförstånd med “Humanisterna”! Jo, faktiskt!

Biskopar:
Håll juridiken utanför kyrkan!

Diskriminering ersätts av diskriminering
Principlöst om vigselrätten
Debattinlägg av Eva Johnsson - Alf Svensson

Politiska kommissarier läxar upp olydiga biskopar
"De nio biskoparna utnyttjar sin auktoritet som höga ämbetsbärare för att påverka en sak för staten, inte för kyrkan."

Än lever statskyrkan
"Biskoparna påstår felaktigt att Svenska kyrkan är en från staten fri kyrka och därför inte längre skall ha med myndighetsutövande att göra."

Göran Skytte:
Befria biskoparna från politikerna

Så här skrev Anders Wejryd för två år sedan:
- Svenska kyrkan har inte sysslat så mycket med äktenskapsteologi. Traditionen vilar på Luthers åsikt om att det är ett rättsligt förbund mellan man och kvinna. Om staten utplånar partnerskapet för homosexuella krävs en djup omtolkning av äktenskapet som en kulturell och kyrklig tradition.
Publicerad 1 april 2007

Biskoparnas majoritet förordar civiläktenskap:
"Kyrkans rätt att viga måste nu avskaffas"

Olle Burell, socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet:
- Jag är förvånad över att nio biskopar utan förvarning går ut så hårt i den allmänpolitiska debatten och presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen.

Biskopsminoriteten rasar:
"Biskopskolleger förordar kyrklig diskriminering"

Men Wejryd finner sig snabbt:
Jag hoppas på fortsatt debatt!"

Bertil Gärtner:
Vigsel enligt liberala idéer

Ärkebiskopen har talat i radio:
Kommentar av Dag Sandahl:
"Vore det inte bättre att kräva att ärkebiskopen ska få utnyttja sina politiska talanger och få en statssekreterarpost? Han kunde få många tillfällen att engagerat lägga ut exportkrediter och bistånd. Statssekreterare har vi för den sortens sysslor. Ärkebiskopar har vi för att tala teologi, ge andliga instruktioner och rädda det kyrkliga livet från totalt sönderfall. Men, tänker jag, hör till det bilden av Svenska kyrkan att ärkebiskopen talar exportkredit när det är riktigt allvarligt i Svenska kyrkan? För inte vill han väl tala kyrkostatistik eller systematiskt teologiska frågor om vad äktenskapet är?"

Här talar Wejryd i radio

Mera radio:
"En politiker, naturligtvis!"


Anna Unsgaard:
En ärkebiskop som irrat sig ut i politiken
Föreställ er den politiker som skall väljas in i kommunfullmäktige eller riksdag som inte vill redogöra för vad han står för eller vad han vill åstadkomma. Och fortfarande undrar jag vad ärkebiskopen har för vision. I det översekulariserade Sverige är det nästan lite genant att tala om en djup övertygelse, om att Gud finns. Det är dock synd om inte ens ärkebiskopen vill ta tydligare ställning för Gud.

En hednisk häxa i domkyrkan

Religionskännare om Wejryds interreligiösa ceremoni:
De multireligiösa inslagen är uppseendeväckande

Nu får det vara slut på pinsamheterna:
Avgå, Wejryd!

Wejryd trasslar in sig i "stolleprovet":
"Oklarhet i minnesbilder"

"Jag hörde ärken Wejryd prata om allt detta i radions P1 i går - han är sannerligen snömosets, feghetens och undfallenhetens moderne apostel - han är definitivt rätt man för vår tid. Hela karln är ett rävagryt - det finns åtta olika utgångar i allt han säger."
Ärkebiskopen talar som ur ett rävagryt

Ärkebiskop Jansson - nu är verkligheten ifatt! Här är Ringaren!


Nya Wermlands-Tidningen:
Omdefinition av äktenskap
Äktenskapet är en förening av man och kvinna till samhällets bestånd, för att låna uttryck från den gamla vigselordning som Svenska Kyrkan är i färd med att avskaffa. Och så har det varit länge och det av goda orsaker – samhällets bestånd, omsorgen om barnen. Det är förutom en rent juridisk konstruktion också en institution med djupt religiös innebörd för många, inte minst förstås för de religiösa samfunden (men tydligen inte för Svenska Kyrkan, som i sann statskyrkoanda är på väg att gå politikerna till mötes). Därför är det respektlöst att på egen hand ge sig på att ändra och definiera om något som är så grundläggande.

Över 800 präster skrev i slutet av 2005 under det så kallade prästuppropet mot kyrklig välsignelse för homosexuella. En av dem var nytillträdda kontraktsprosten Pamela Garpefors i Rödeby.
Men nu viger hon gärna homosexuella


Stanley Sjöberg om biskopsvalet i
Stockholm:
Riskera inte ekumeniken med liberal biskop!


Klassisk kultiverad antisemitism
KG Hammar drog sig ur förintelsens minnesdag


Anders Björnsson:
Prelaternas abdikation


Bertil Gärtner:
Jesus har fått rött kort


Barack Obama:
Källan till vår tillförsikt är vetskapen att Gud anmodar oss att forma vårt öde


Stanley Sjöberg:
Kristen gemenskap med katoliker och ortodoxa viktig

Lewi Pethrus möten med andedöpta katoliker:
Han kände hopp om ny andlig enhet


Något att tänka på för "Svenska kyrkans internationella arbete" :
- - - Whenever we entered a territory worked by missionaries, we had to acknowledge that something changed in the faces of the people we passed and spoke to: something in their eyes, the way they approached you direct, man-to-man, without looking down or away.
- - - Removing Christian evangelism from the African equation may leave the continent at the mercy of a malign fusion of Nike, the witch doctor, the mobile phone and the machete.
Ateisten som anser att Afrika behöver kristen mission!


Kjell O Lejon - Rolf Åbjörnsson:
Intolerans skapas i toleransens namn


Titta in i påvens observatorium!


Religiös intolerans ökar i Turkiet

Karin Olsson:
Den svenska kyrkan är full av simpla plankare


Roland Poirier Martinsson:
Här är det vetenskapliga beviset för Guds existens!


Bertil Gärtner m fl:
Vi kan ha tilltro till julevangeliet


Marie Söderqvist:
Konstigt att ingen kollar vad påven sa

Påvens tal till kardinalerna:
Attackerna mot påven

Kan vi lita på medierna?
Lögnaktig mediaattack mot påven

Påven talar till Sveriges sändebud
Talet som påve Benedikt XVI höll den 18 december när han i audiens tog emot Ulla Birgitta Gudmundson, Sveriges nya sändebud vid den Heliga Stolen, finns här

Påven förklarar Luthers lära om rättfärdiggörelsen

Maria Hasselgren:
"Nunnor och kvinnor med slöja blir utfrysta"

Hur många medlemmar har Svenska kyrkan år 2012?
- Statistikern Thomas Holgersson har räknat ut det. Läs här! [PDF-fil]

En sekulariserad agenda för kyrkan
(övers. fr. The Washington Times)

Swedes Adrift The Plight of Conservatives in the Church of Sweden

by William J. Tighe,
Associate Professor of History, Muhlenberg College

Muslimer blir kristna i Etiopien. Intervju med Yosef Negassa.

Julstämning

En kuslig profetia av Lars Levi Læstadius

Avsked från Istorp

Det är inte bara Israel som bygger en barriär. Indien bygger 400 mil mot Bangladesh för att skydda sig mot islamiska terrorister:
India builds a 2,500-mile barrier!
Men var är protesterna från Svenska Opportunistkyrkan?


Den Korsfäste bidar tiden ovanför myskuddarna
Skratta eller gråta - det är frågan!


Historien har hunnit ifatt den politiskt korrekte biskop Káldy
Läs om säkerhetspolisens agent som blev president för Lutherska världsförbundet!


Svenska kyrkan – en isolerad kyrka!


Svenska kyrkans rikedomar!
Ulf Ekman intervjuar Bo Brander


Göran Skytte hos Livets Ord berättar om sin väg till Gud

Recension av Göran Skyttes bok "Omvänd"

Ingela Agardh död den 17/6 2008. Samma dag visades hennes sista program i SVT. Se det här!Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs den märkliga historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Folkkyrklighet = okyrklighet?
Recension av ny del av Karlstads stifts herdaminne


Från protestantisk hjälte till jude i sin tid
Magnus Zetterholm om modern Paulusforskning


Ateism på retur?
Om några aktuella böcker


En församlingsbyggare ser tillbaka
Recension av Håkan Starkes minnen


Kristna villebråd i Mellanöstern
ETISKA RÅDETS BISKOPAR TIGER


Och då kan det ju hända att någon påverkan kommer att äga rum, att någon läser julevangeliet eller något annat stycke ur ”böckernas bok”. Det kan väl inte ens ärkebiskopen vara emot, skriver Alf Svensson i SvD:
Dumhetens apostlar griper in


Turkiska intellektuella ber armenierna om ursäkt


Helgmålsbön med Göran Skytte


Borde läkare ha avkortat våra liv?
Vi har båda legat som vårdpaket och känt dödsångest och dödslängtan. Men vi har också sett solen och hört musiken. Idag är vi glada för att inga klåfingriga doktorer förde samtal med våra anhöriga om ”läkarassisterat livsslut”, skriver Martin Engqvist och Claes Hultling, båda svårt ryggmärgsskadade och förlamade.

Biskop Arborelius artikel finns här!


Tord Nordblom - Rolf Pettersson:
Vi vill inte ha vigselrätt
Riksdagen kommer inom en snar framtid fatta beslut angående könsneutral äktenskapslagstiftning. 2009 träder lagen i kraft, precis 200 år efter Charles Darwins födelse och exakt 150 år efter publiceringen av "Om arternas ursprung". Ett anmärkningsvärt faktum eftersom det alltsedan dess räknats som en självklarhet att ta biologiska fakta på allvar. Men med äktenskapet blir det nu annorlunda.


Då har jag bevisat att jag kan bli präst!
Pastor Helle tackar för sig


Lotta Gröning:
Skilj kyrkan från politrukerna!

Yngve Kalin:
Svenska kyrkan som partipolitisk arena


Stanley Sjöberg orolig för Jesusmanifestationen
Bonniers stöd till vanhedrande Jesusbild ett problem, menar han

Mer om Hakon Långström här!


Luxemburg skakas av konstitutionell kris
Storhertig Henri vägrar godkänna en lag om dödshjälp. Hertigen är katolik och hans tro väger i detta avseende tyngre än plikten att underteckna lagförslag.


Ur Axess Magasin:
En kyrka som skäms för Bibelns budskap

Amos 8:11-12:
Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord.
Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.


"Jag vet att samfunden ska bestämma"
Fredrik Reinfeldt om kritiken för sina uttalande i äktenskapsfrågan


Religionsdialog?
Hälsade på president Shimon Peres vidreligionskonferens - måste be om ursäkt! Men det var inte i Uppsala utan i Kairo.
"Jag kände inte igen honom!"

Det börjar med judarna och slutar med Dig


Studio Ett om kyrka och äktenskap Intervju med komminister Yngve Kalin och biskop Tomas Söderberg (c). Biskopen får oss att tänka på en sång som skolbarnen i DDR på sin tid tvingades sjunga: "Die Partei hat immer recht..."


Rolf Pettersson:
Svenska kyrkans kropp och själ - några tankar om Svenska kyrkan


TV-krönika i SvD:
Sturmark vill bara ha sina primitiva fördomar bekräftade.
Det är han som sveper in tron i en trygghetens filt.


Drottning Margrethe:
Uden Gud går det ikke


Inspelningar från Frimodig kyrkas möte i Stockholm 15-16 november 2008 finns att lyssna på här!


Han utförde 35 aborter om dagen utan betänkligheter - tills Thomas av Aquino besökte honom i en dröm.
Läs den märkliga historien om Stojan Adasevic, serbisk läkare som bytte sida i kampen för alla dem som skapas men ej får födas. Till artikeln!


När fan blir gammal...??
Darwins rottweilers husse gifte sig kyrkligt i Göteborg!
Läs om Simonyis roll för den moderna ateismen, i andra delen av den artikel du hittar här!


Biskop Anders Arborelius:
NEJ TILL LÄKARASSISTERAT SJÄLVMORD


Dag Sandahl:
Det lustiga året 2008


Forskarna allt säkrare på att ha funnit Herodes grav


Vad vill partierna i kyrkovalet?
Frågorna:
1) Vilken är den viktigaste frågan inför valet?
2) Varför behövs ni i Svenska kyrkan?


Ett av kristenhetens äldsta kloster riskerar att bli konfiskerat


Sofia om sin cancer och sitt oplanerade barn:
Jag tror inte på gud, men det känns magiskt på något sätt.


Fay Weldon:
Men så en söndag valde jag att läsa med i hela trosbekännelsen
Tar man inte hela paketet kan man fråga sig om det inte bara handlar om estetiken i ett vackert rum och om behagliga känslor.


Anglican Church lacks leadership, say bishops
The Archbishop of Canterbury has failed to provide leadership in the Anglican Church's war over homosexuality, according to two of his bishops.


"Du gav mig en folkkyrka, här står jag med en sekt!"
Rapport från stiftshistoriskt symposium i Västerås

Stiftshistoriskt symposium i Linköping


Erling Ivarsson
1950-2003


Carl Gustaf Stenbäck
1933- 2005

Carl Gustafs sista artikel, i nyhetsbrevet "Towards Jerusalem Council II Communique".

Klicka här!

Minnesord här!Kardinal Jean Marie Lustiger har avlidit. Ett oväntat möte med honom har betytt mycket för mig. Må han vila i frid till uppståndelsens morgon!


Rickard Dahl
5/8 1933 — 8/8 2007

Höjdhoppslegenden Richard Dahl har avlidit. Ingen som satt framför TV-apparaten under EM-finalen på Stockholms stadion den 24 augusti 1958 glömmer ögonblicket då den okände reserven för skadade Benke Nilsson med dallringssnudd gled över ribban på 2.12 och avgjorde tävlingen. En av de mest oväntade idrottsbragderna genom tiderna!

I SvD berättar Sune Sylvén att Richard Dahl ofta skildrade ett oväntat möte med sin gamla lärarinna timmarna före finalen. Hon förstod att Richard var orolig inför tävlingen och förklarade att han kunde vara lugn: "Jag skall be för dig i kyrkan." Stärkt i sinnet gick Richard sedan in på Stadion och gjorde sitt livs tävling.


Efter en karriär i näringslivet blev Hakon Långström präst. Arbetade med smittande entusiasm - tills han mötte något obehagligt. Taket i Svenska kyrkan blev allt lägre. Därför måste han skriva denna bok.

Långström om Caroline Krook:
"Det är farligt att hamna i onåd hos henne och det här är rädslans kultur"


Ulf Ekman:
Att bråka med katoliker
För min egen del har jag upplevt både starka tilltal från Herren angående fördjupad enhet med hela Kristi kropp och en utmaning att ändra mig när det gäller slentrianuppfattningar jag burit på. En hel del av dessa uppfattningar visade sig vara inte speciellt väl grundade utan sådant jag övertagit från de andliga sammanhang jag vuxit upp i.


Kardinal Newmans jordiska kvarlevor försvunna
Arkæologer fandt intet andet end tekstiler og metal, da de for nylig åbnede den helgenaktuelle engelske kardinal, John Newmans grav


Cordelia Edvardson:
En bibelläsare kan väcka kristofoberna
Såväl den frikyrklige rektor Eriksson som hans vedersakare torde, i den intellektuella och religiösa ärlighetens namn, kunna instämma i Galileos ord: ”Den Helige Ande har inte lärt oss hur himlavalvet är byggt, utan hur man kan komma till himlen.” Med andra ord: de naturvetenskapliga lagarnas verkan får vi, med trägen forskning, själva ta reda på. Den som har några religiösa behov kan lämpligen läsa Bibeln på kvällarna. Och vem vet, med den Helige Andes hjälp, kan den andlige sanningssökaren, som av en slump, finna sin sanning – det kallas visst för Nåden.

Lunds universitets nye rektor:
Stå upp för din tro och övertygelse!


 

Samkönat:

Nya Wermlands-Tidningen:
Överkörda om äktenskapet
Reinfeldt har inte bara kört över kd utan också sin egen riksdagsgrupp. Det här är skandalöst hanterat men än är det inte för sent för regeringen att tänka om. Annars får man hoppas på att tillräckligt många stödjer en motion om civilregistrering i riksdagen.

Bengt Ingvar Ekman:
Så stel och så lealös
Fredrik Reinfeldt behöver inte tillhöra organisationen Svenska kyrkan för att våga tala på dess vägnar. Dess förmåga till anpassning till makten, och särskilt till opinionen, är nämligen gränslös, begåvningen att vara på en gång så stel och så lealös upphör inte att överraska.

Jan Ericson (m):
Jag har exempelvis svårt att se varför man inte ska lyssna på vissa personer bara för att de har starka religiösa uppfattningar i frågan. Väger inte deras åsikter precis lika tungt som de minst lika känslomässigt grundade argumenten från HBT-rörelsen?

Gustaf Björck:
Fel kan bli rätt

Staffan Danielsson (c):
Giftermål för alla – men reservera äktenskap för man och kvinna

Helle Klein:
Varken präster/pastorer eller borgerliga vigselförrättare ska kunna neka till samkönad vigsel.

Ohly vill tvinga präster att viga

Enligt vad Dagen erfar är det betydligt fler som stöder kristdemokraterna än de nio som i helgen skrev en debattartikel tillsammans.

Christina Doctare:
Civiläktenskap rätt lösning

Härskarteknik
Samtal utanför TV-studion mellan Ann-Louise Eriksson och Elisabeth Sandlund
Lägg märke till den iskalla härskartekniken när Ann-Louise Eriksson försöker skuldbelägga Elisabet Sandlund: "Du sitter ju och hotar. Det är bara att följa regelverket. --- Det är ni som väljer. Jag flaggar inte upp för strid. --- Kyrkan kommer att ta beslut om en viss ordning och som i alla andra frågor är det då den ordningen som kommer att gälla."
Studera också kroppsspråken!
Se här!

Nio (m)-ledamöter går emot partiledningen i äktenskapsfrågan:
Ännu finns tid för en vettig lösning

Nu börjar det röra på sig inom (s):
LO-tidningen förespråkar civiläktenskap

"Hägglund fick ultimatum - låt riksdagen rösta om könsneutral äktenskapslag eller lämna regeringen

Maktspråk så att klockorna stannar

Elisabeth Sandlund:
Kd bör överväga att lämna regeringen

Skarp kd-kritik mot regeringen "Det ser inte vackert ut att man kör över ett parti i en fyrpartiregering"

Homoäktenskap blir fall för konstitutionsutskottet

Odell skärper tonen i äktenskapsfrågan

Stor besvikelse i kd

Folkomröstning i Kalifornien:
Förbud mot samkönade äktenskap

Ledarkommentarer som är konsekventa i sin syn på religionsfrihet:
Smålandsposten:
Alla fel om äktenskapet
Nya Wermlandstidningen:
Ingen kompromissvilja
Sydsvenska Dagbladet:
Giftas kan bli skiljas

Barometern:
Världslig maktutövning
Skånska Dagbladet:
Splittrat om äktenskapslag
Norrköpings Tidningar:
Resonemangsäktenskap
Uppsala Nya Tidning:
Det är Hägglund som (nästan) har lösningen
Dagens Nyheter:
Den givna lösningen
Eskilstuna-Kuriren:
Samvetsfråga till riksdagen
Sundsvalls Tidning:
Civila äktenskap
Borås Tidning:
Skilsmässa löser inget
Svenska Dagbladet:
Misslyckat bröllop, men ingen begravning

Dagen:
Reinfeldts hugg i ryggen

Den nya alliansen Reinfeldt - RFSL

Kd-ledaren med ryggen mot avgrunden
Nöjd med att få regera
”Jag hoppas vi kan samarbeta väl”

Christer Sturmark, Anders Arborelius m fl:
Civilrättsligt bra för alla parter

Vigselrätten innebär problem för muslimer:
"Det paradoxala med trossamfundens vigselrätt blir då att den legitimerar dessa giftermål i det svenska samhället samtidigt som det islamiska eller judiska giftermålet inte infriar de rättigheter som garanteras av ett svenskt giftermål. Vigselrätten skickar därmed dubbla signaler främst till den växande muslimska gruppen i Sverige. Genom att tillåta att delar av familjerätten läggs inom församlingarna kan det lätt uppstå en falsk föreställning om att hela den islamiska familjerätten sanktioneras inom det svenska systemet." - Läs här!

Somliga drömmer sig tillbaka till statskyrkan:
Äktenskapet ska omfatta alla!

Oloph Bexell:
Signatur räcker för äktenskap

Dagen:
Släpp vigselrätten, Wejryd!


Stiftshistoriskt symposium 2007 i Växjö

Stiftshistoriska dagen 2007 i Adrian Petersons fotspår

Anders Brogren:
Christian Günther räddade tusentals judar

Anders Brogren:
Ulf Ekman kallar till enhet

Anders Brogren:
Hemkänslans stad framför andra

170-årig liberalteologisk myt punkterad!
Läs Mysteriet med den försvunna och återfunna skattskrivningen!

Christian Braw:
Hur blir man biskop?

Christian Braw:
Humanism handlar inte om ateism

Här granskas den politiska ateismen!

Anders Björnsson:
Rädda humanismen från Humanisterna!

Recensioner:

Missionstidens herdaminne

Bronssoldatens hämnd.
Bok om Baltikum av Arne Bengtsson.

Ateism på retur?
Recension av
Peder Thalén: Ateismens fall och Richard Dawkins: Illusionen om Gud.

En erfaren församlingsbyggare ser tillbaka.
Recension av Håkan Starke, Från Asmunds källa till Brunnsbo.

Ulf Ekman kallar till enhet
Recension av En helig kallelse

Istanbul tar emot påven
Recension av Orhan Pamuks Istanbul

Jesus i Beijing:
"Den tid kan komma då den kinesiska draken tämjs av det kristna lammet!"
Recension av aktuell Kinabok

Vilse i pannkakan
Recension av Lena Einhorn, Vad hände på vägen till Damaskus?

Blekingepräster
Lunds stifts herdaminne fullbordat

Kyrkan har lagt grunden för vår civilisation
Recension av Thomas E. Woods Jr.: How the Catholic Church built Western civilization

Bibeln på jämtländska
Recension av Nagur Bibelteksta på jamtska

Till syföreningarnas lov
Recension av Cecilia Dahlbäck: På vidsträckta fält

Trodde Stalin på Gud?
Recension av Simon Sebag Montefiore: Stalin – den röde tsaren och hans hov

Turkiets snötäckta historia Recension av Snö av Orhan Pamuk

Europas galna historia
Recension av Svante Nordin: Nittonhudratalet
Patrik Ouredník: Europeana

Kuben och Katedralen
Recension: George Weigel om Europa, Amerika och politik utan Gud.


Menneskeverd i fritt fall
Det finnes et mønster i nyhetene som avspeiler et langt mer alvorlig og ugjenkallelig fall enn det som for tiden utspiller seg på finansmarkedet....


Korsfobi i Röda Korset
Annons var för kristen!
Men Svenska kyrkans tidning Existera fick lov att annonsera: "Den inte är lika tydlig i sin profil."
Denna försenade rötmånadshistoria kan du läsa här!


Arkeologer har hittat kung Salomos koppargruvor


VästerviksTidningen:
Vem blir glad av biskopar?


Peter Englund:
Starka andliga upplevelser förde mig till tro


Läs Allan Emréns hemsida om skapelse och naturvetenskap!


DO Katri Linna:
Religionen måste få mer utrymme i samhällsdebatten


Anders Reinholdsson:
Substansförlusten - något om dess rötter


Björn Fyrlund:
Prästorganisationens kollaps


Spår av skaparen
Världen väntar nu med stor spänning på de första testresultaten från den väldiga partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) vid forskningsinstitutet CERN i Genève.

Präster och lekmän i stiftet Pittsburgh i har med stor majoritet röstat för att bryta med den liberala episkopalkyrkan.
Fler stift väntas följa efter.


Katolsk väckelse i Kosovo
Gömda kristna kliver fram


10 Darwincitat om tro och vetenskap


Hinduextremister fortsätter begå övergrepp på kristna


Dag Sandahl:
Den dysfunktionella kyrkoordningen

Svenska kyrkan - en episkopal kyrka?
Lyssna till kyrkomötets ordförande (m) när han 2008-09-25 öppnar kyrkomötet och förolämpar (c)-politikern som degraderats till biskop!
Publiken skrattar! Hör själv!

Här lite kyrkostatistik:
Lördagens sedan månader aviserade festgudstjänst i rikshelgedomen i Uppsala till minne av beslutet 27/9 1958 om kvinnliga präster samlade 185 deltagare, av vilka 138 deltog i nattvarden. Alltså inte så många fler än som kommer till Horreds kyrka (en av mina gamla församlingar) en vanlig söndag. Det måste man väl ändå kalla för fiasko. Var finns entusiasmen?

Dag Sandahl skriver på sin blogg:
"När Stiglund vann provvalet till biskop i Luleå stift [2002] tillhörde han Svenska kyrkans Fria Synod."

Men, för att citera slutorden ur George Orwells 1984 "kampen var över. Han hade vunnit segern över sig själv. Han älskade storebror" .
Numera skriver Stiglund så här!


Elisabeth Sandlund:
"När 50-årsminnet av beslutet om kvinnliga präster firas bör lärdomar dras för framtiden."


Skapelsen - tanke eller naturlag?
Nio artiklar om evolution och skapelse


Norges justitieminister angriper Oslobiskopen Kvarme ...

... men Kvarme lägger sig inte. Läs hans svar till justitieministern!


Ny lag i Iran:
Dödsstraff för alla som lämnar islam

Snaran dras åt för Irans kristna
Många nyomvända förs bort och misshandlas av polisen
Straffet för att konvertera kan bli döden


Påven besöker Sarkozy
De är på samma våglängd

 


Monica Papazu väcker frågan varför de brott som begåtts i kommunismens namn inte har behandlats i processer likt den i Nürnberg.

Hennes svar:
En sådan process skulle komma att involvera hela det ”moderna projektet”:

Brott och mörkläggning
Det europæiske selvmord
I Guds klara solsken


Detta är viktigast för socialdemokraterna inför nästa kyrkoval


Ann Heberlein:
"Allt oftare ersätts predikan av allmänetiskt dravel om att vi ska vara ”snälla mot varandra och borde kramas lite mer”. Det är ”låga-tröskel-gudstjänster” och ”dansbandsmässor” och film och dans och sagoläsning och saft och bullar och Gud vet allt (bara inte det, framför allt just inte det: Gud, alltså). ---
Varför är inte vi som faktiskt definierar oss som kristna intressanta för Svenska Kyrkan?"


Dödahavsrullarna blir digitala


Henrik Berggren:
Men sen kommer tyvärr prästen


Kardinal Brady:
"Utan respekt för kristna minnet och andan, tror jag att vi kan vänta oss fortsatta svårigheter när det gäller det europeiska projektet."
Därför röstade Irland nej!

Respect the Irish Vote:
Aftershock in European Parliament


Den rikstäckande folkkyrkan

Sankt Olovs kyrka i Uppsala faller för grävskopan. Kyrkan ska nu ersättas av bostäder.

Kyrkorådet i Torps församling, Härnösands stift, vill sälja en av församlingens tre kyrkor.

Klartecken för moskébygge i Umeå


Johan Lundborg:
Hedenius 100 år
Idag är Svenska kyrkan skild från staten sedan snart tio år. Få känner till namnen på våra biskopar som aldrig skulle uttala sig på annat vis än att den stora allmänheten kan rycka på axlarna och hålla med. En folkhemskristendom med i huvudsak humanistiskt innehåll har kommit att dominera. Från en position mitt i byn har kyrkan förflyttats till periferin och söker sitt existensberättigande vid stora katastrofer såväl nationella som personliga. När svaren inte kan ges i logiska och rationella termer bjuds prästerna in till tv:s morgonsoffor, men endast då. Svensken har blivit myndig i så måtto att hon väljer själv i religiösa frågor. Institutionen kyrkan har förlorat i dragningskraft. Sökandet religiöst och existentiellt har blivit vars och ens individuella ansvar – kyrkoreligiositet har förbytts till privatreligiositet. ”Tro och vetande” skulle idag knappast ha blivit den succé den blev då den starke motståndaren som skulle förgöras saknas.

Läs här!


Richard Holmgren, som upptäckte Sodom, gör nya utgrävningar


Marcus Birro:
"Inga av alla de krystade skäl jag hört för att förklara det där livet för ett icke-liv, för att förenkla aborter, håller. Jag är ledsen. Jag vill egentligen inte. Men allting skriker till mig att det där är ett liv i sin egen rätt och ett liv i sin egen rätt tar man inte av daga."


Ann Heberlein:
Kyrkan är alltför mån om att stryka medhårs


Per Beskow:
Anglikanska kyrkan vid skiljeväg
Protestantiska bedömare har länge betraktat den anglikanska kyrkan som en inspirerande förebild ifråga om enhet i mångfald men måste nu inse svagheten i dess konstruktion. Vad som inom kristenheten brukade ses som en tillgång har visat sig vara ett ekumenikens problembarn.

Läs här!


Inget kors på Lids kyrkogård
Kommunjuristen: – Korset är ett kristet tecken som gör att andra samfund kanske inte kan nyttja kyrkogården. Begravningsväsendet ska vara sekulärt.

Ledamot av sockenrådet: - Utan att vara alltför kyrklig blev jag väldigt bestört när jag fick reda på att vi inte skulle få använda korset. Jag skulle inte kräva ett kors om jag var i till exempel ett muslimskt land. Jag förstår det inte.

Kyrkoherden: - Det finns ingen anledning att ta strid för korset. Det är framför allt inflyttade från storstaden som kämpar hårdast för träkorset.

Hovpredikant: - I dag befinner sig kyrkan i en helt ny värld. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det handlar mycket om att skapa möten mellan religioner. Träkorset i Lid är en känslig sak: korset är inte längre allenarådande, samtidigt som vi har en kristen tradition i Sverige. Jag citerar kungen: För Sverige i tiden.

Körsångare: - Prästerna har inte så ofta något intressant att säga. Det är ont om goda predikanter som förmedlar ett budskap som gör att människor lyssnar.

Kyrkvärd och professor: – Kyrkan är ett levande arv och kan inte bara vara ett museum. Samtidigt tycker jag att Svenska kyrkan har fel koncept genom att man försöker locka till sig så många besökare som möjligt. Det är inte Gud som tjänar oss utan vi som tjänar Gud.

Läs här!


Astrobiologer på spaning efter livets gåta

"Allt detta går att föra tillbaka till en lämplig energikälla som har förmågan att styra kemiska reaktioner för att DNA-molekylen ska kunna bygga upp proteiner och tillverka nya celler. Att detta skulle ha uppstått fix och färdigt genom slumpen avfärdar forskarna numera. Det vore som om vi skulle smälta ner ett gammaldags urverk, låta smältan stela och upprepa proceduren tills urverket återuppstod ur den stelnade smältan."

"Kanske kan astrobiologin överbrygga klyftan mellan naturvetenskapen och humaniora. Det påstår åtminstone Steven Dick, Nasa, i ”Planets and Life”. Han tillhör den växande skara vetenskapsmän som tycker sig se att det finns en meningsskapande kraft i naturlagarna, och inte, som en del andra forskare anser, att livet på jorden bara är resultatet av en otrolig (och kanske unik) slump."

Läs här!


Tony Blair vittnar om hur tron har format hans politik


"Svenska kyrkan" bekostar ny mutresa till Västbanken


Arkeologiskt fynd bekräftar mordförsök
Stormän ville döda profeten Jeremia för 2500 år sedan


Hamasledarens son har blivit kristen
Masab Yousef, tidigare aktivist i den extrema islamistgruppen, säger nu att han "ser Gud genom Jesus". Han berättar om sin omvändelse i en sensationell intervju i en israelisk tidning.


Lämnade livet som homosexuell
Under Pridefestivalens avslutningshelg besöktes Stockholm av Richard Oostrum. Efter många år av homosexuella relationer mötte han Gud och upplevde sig befriad. - Jag planerade det inte, Jesus bara ramlade in i mitt liv och förändrade det.

"Svenska kyrkan bör avsäga sig vigselrätten"
Caroline Krook anser att ett riksdags-ja till homoäktenskap riskerar sammanhållningen i kyrkan - men alla instämmer inte


Ungdomligt engagemang på sommarläger hos Hamas i Gaza


Antal giftermål ökar kraftigt. Men intresset för partnerskap minimalt och dessutom minskande

Få partnerskap gör förrättare sysslolösa


Svårt med folk som röstar fel. Men processen måste gå vidare.
Margot Wallström on Newsnight om Irlands folkomröstning


Lars Adaktusson:
Det mest försummade kan vara det viktigaste


Bush ger Israel "gult ljus" för anfall mot Iran


Web-TV:
Väldiga väckelser ute i världen
Invandrarkyrkor kan rädda kyrkan i Sverige

Seminarium med Stanley Sjöberg
Ljud och bild är inte så bra men informationen är mycket intressant!


Yngve Kalin:
"Folkhemskyrkans" dagar räknade!
Stora underskott väntar inom de närmaste åren.
Siffrorna finns att läsa i Kyrkans hus.
Läs här!


Anglo-katoliker beredda att gå in under Roms överhöghet

Anglikanskt nätverk bildat i protest mot liberala krafter

Mer än hälften av världens anglikaner i ny kyrka

Anglikaner bildar "kyrka i kyrkan"


Jesus var analfabet!
- Åtminstone är det vad teol. dr. Jonas Gardell påstod i samband med att han tog emot sin doktorshatt i Lund.
Men Gardell har läst på dåligt. Eller kanske har han förväxlat Jesus med Muhammed, som bevisligen var analfabet.

Läs artikeln "Var Jesus analfabet?"


Hundratals biskopar, präster och ledare håller krismöte i Jerusalem för att diskutera om de har en framtid i The Anglican Communion


Elise Claeson:
Folkrörelsen som växer i det tysta


Ökad förföljelse av kristna i Kina inför OS


TIME Magazine om Blairs kristna vision:
Tony Blair's Leap of Faith


Världens första kyrka kan ha hittats


Folkmordsexperter:
Förneka inte folkmordet på kristna 1915


Li Changqing tackade Jesus
Kinesiske guldpennevinnaren har varit kristen i 16 år
Men DN censurerade den delen av hans tal


Islamistisk extremist välkomnas av Palmecentret


Kan Europa kristnes?
Europa står foran et avgjørende valg mellom å gjenoppdage sine kristne røtter eller å bli erobret av noe annet, mener Patrick Reardon.


Katolska kyrkan utreder om Johannes Paulus II ska saligförklaras


Biolog:
Gud havde en finger med i evolutionen


Thomas Gür:
"Äktenskap är en god affär"

F d jämställdhetsexpert:
"När vi prioriterar barnen och familjelivet framför en matematisk jämställd heltidsarbetslinje förebyggs många sociala problem.
Sluta tjata om kärnfamiljens död!"


Kristna irakier har inget hopp

Kristna irakier demonstrerade i Stockholm


Al-Durah-falsariet

Varför tiger medierna om Al Dura-fallet?


Här saknas religionsfrihet!
Förteckning över de tio värsta länderna

Sverige började bli kristet redan på 500-talet!

Sverige började bli kristet redan på 500-talet, alltså nästan 500 år tidigare än forskningen hittills trott.
Det visar ny forskning som gjorts vid Högskolan i Kalmar och som utmanar etablerade sanningar inom arkeologin.


Israel 60 år

Bibelns profetior går efter hand i uppfyllelse, även om det ofta tar lång tid. Men nu, efter många århundranden, har Herren hämtat sitt folk Israel ur deras gravar, ur deras koncentrationsläger, ur deras ghetton, ur deras förnedring, till Israels land (Hesekiel 37:12)."Från öster för jag hem dina barn, från väster samlar jag dem alla. Till norden säger jag: Ge mig dem! och till södern: släpp dem!" (Jesaja 43:5-6).

Inte ens ateister, muslimer eller vänstermänniskor kan förneka att Israels folk har kommit tillbaka Israels land.

Men liksom på Gamla testamentets tid angrips Israels folk när det bygger upp sitt land: " De som byggde på muren och de som lassade på och buro bördor gjorde sitt arbete med den ena handen, och med den andra höllo de vapnet." (Nehemja 4:17).

Nu väntar vi på andeutgjutelsen över Israels folk (Hesekiel 37:14).


Kyrkdöden på norra Cypern 500 kyrkor har blivit en efter 34 års turkisk ockupation


Indonesiens kristna utsatta och förföljda
Doktor Jason Lase vädjar om hjälp från Sveriges regering


Nästan som på konventikelplakatets tid
Läs om kampen för evangelisk frihet och kyrkoetablissemangets pinsamma roll i historiken om Stigens kyrka!


"Bara Jesus kunde rädda min karma"
Nu vill kändispolitikern rädda fler hinduer


Kina bliver bibel-supermagt
Kina ventes i 2009 at producere en fjerdedel af alle bibler i verden. Nyt gigantisk trykkeri indvies om 10 dage


Inga utländska OS-präster i Beijing


Eva Johnsson:
Varför är Björn Ulvaeus så arg?


Alf Svensson - Mikael Oscarsson på DN Debatt:
"Regeringen blundar för folkets syn på familjen"


Nordkorea:
Säkerhetsagenter spelar kristna för att infiltrera bönemöten


Kina ändrar långsamt sin syn på kristna
David Aikman - tidigare korrespondent för Time Magazine - tror att den kinesiska kyrkan fortsätter sin enorma tillväxt


Ingen klager over kønsdiskrimination
Trods måneders fokus på modstandere af kvindelige præster har hverken Arbejdstilsynet eller folkekirken modtaget klager over kønsdiskrimination i kirken

Engelsk kirke overvejer kønsopdelte stifter
For at bevare enheden i Den engelske kirke og skabe et fristed for modstandere af kvindelige biskopper, overvejer kirken at oprette stifter baseret på køn frem for geografi


Messianska judar vann framgång i Israels HD


S:ta Clara kyrka
i Stockholms domkyrkoförsamling har genom kollekt och sponsorer så god ekonomi att viljan väckts att bilda egen församling.


Politikere advarer mod kvindekirke


Våld mot kristna i Irak


Reinfeldt har inte tid för religiösa ledare
Men de tre föregående statsministrarna träffade samfunden


Kirken vil gøre borgerlig vielse obligatorisk
Norges kristne råd støtter et lovforslag om at lade vielser blive statens ansvar


Charlotte Levay:
Sedan aborten släpptes fri i Sverige i mitten av sjuttiotalet har över en miljon foster aborterats.
Över 1 000 000 personer.


Kyrkogårdsarbetare slipper gudstjänst på arbetstid


Lissabontraktaten skyddar kyrkan mot politikerna


Den nydöpte Majdi Cristiano Allam berättar om sin tro

Påven döpte muslimsk journalist

Ekspert:
Wilders-film er holdbar
Se filmen här!

Muammar Kadaffi:
De kristna har förfalskat bibeln - de har strukit Muhammed!

Muslims For Jesus: En sida som innehåller många filmer och länkar


"Nej" till första kyrkan i Saudiarabien


Nystart för israeliske presidentens bibelcirkel


Präster i Göteborgs stift utbildas om sexuella trakasserier


Ann Heberlein:
Svensk massflykt från ansvar
Sverige har blivit ett land där människorna skyller alla sina tillkortakommanden och misslyckanden på andra. Det menar etikforskaren Ann Heberlein som i vredesmod har skrivit boken ”Det var inte mitt fel” där hon gör upp med folket som är på väg att rationalisera bort skulden – en känsla som i realiteten är viktig och konstruktiv.


SvD Brännpunkt:
Avliva inte begreppet äktenskap


Det är i kyrkan de viktiga händelserna i livet; dop, bröllop och begravning, sker. Det anser åtta av tio svenskar enligt en färsk undersökning som Svenska kyrkan gjort i samarbete med SCB. Undersökningen visar på ett starkt stöd för kyrkobyggnaden, även hos icke-medlemmar.


Väckelseprästen Koivisto lämnar finska lutherska kyrkan


Tal vid öppningsmötet med centralkommittén i Kyrkornas världsråd, Geneve den 13 febr 2008 av biskop Hilarion Alfeyev, ryska ortodoxa kyrkan


Fredrik Sidenvall:
Femtio år utan kvinnliga präster – en kontrafaktisk samtidsbild

 


Gorbatjov är fortfarande ateist

Kristen svensk i Israels armé

Präst och fysiker får Templetonpris


Sture Hallbjörner:

Svenska kyrkans mission (SKM) in memoriam

arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse om Svenska kyrkans mission

Daniel Wärn:
SKM är avvecklat

”Stämmer inte att missionen fortsätter som vanligt”
Allt fler uttrycker sin oro för att missionen försvunnit inom Svenska kyrkan. Prästen Göran Wiking är en av dem – Kyrkan har helt öppet markerat att man blygs för evangelium, säger han till Världen idag.

”Budskapet om Jesus har dött”
Prosten, före detta missionären och Afrikasekreteraren vid Svenska kyrkans mission, Sture Hallbjörner är mycket upprörd över den totala förändringen inom missionsarbetet som skett i Svenska kyrkan, en långsam utplåning som han menar varit medveten.


Paven: – Martin Luther var en ålreit fyr

Galilei får staty i Vatikanen

Ann Lång:
Feministteologer förtrycker kvinnor

World Wide Weichbrodt
Oas-inspiratören möter katoliker, pingstvänner och lutheraner på olika kontinenter


"Gör abort, barnet kommer ändå att dö"
Becky och Kriss fick beskedet att deras ofödda barn skulle födas gravt handikappat och antagligen inte överleva mer än några timmar. Men när deras son föddes var han fullständigt frisk och helt utan handikapp.

Abortmodstandere opruster i Europa
Retssager og politianmeldelser benyttes i stigende grad af abortmodstandere for at rette fokus mod de mest ekstreme resultater af abortlovgivningen i de europæiske lande. Läs här!


Elizabeth Kendal är
forskare och författare för World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission. I sin analys "Religionsfrihetstrender 2007-2008" fokuserar hon på två globala trender, denna vecka på
apostasi, apostafobi och postmodernism.
Läs denna ytterst intressanta analys här!


Carin Stenström:
Lägg ner, Aurelius!

Gärtner och ansvarsnämnden:
Frågetecken hopar sig kring Gärtner-ärendet

Ansvarsnämnden fick plötsligt bråttom

Det handlar om ren personförföljelse


Wilgot Fritzon:
Se upp för urvattnad mission!
Ledare ur "Ljus i Öster" 2/2008.

Intressant intervju med patriark Alexej II av Moskva och hela Ryssland.
Han talar om den rysk-ortodoxa kyrkans renässans efter den sovjetiska eran, förhållandet till president Putin, återföreningen med exilkyrkan, de sociala problemen samt relationerna till den katolska kyrkan. Läs här!


Sten Edgar Staxäng recenserar "Omvänd" av Göran Skytte

Intervju med Göran Skytte:
Omvänd och omsluten av Guds närvaro


Som kernefysiker og præst skal Poul Martinsen hele tiden balancere mellem naturvidenskab og tro. Men i stedet for at opleve det som en konflikt, bliver troen stærkere, når man forsker i universets skabelse, mener han. Läs vidare här!

Roland Poirer Martinsson:
Överdriven rädsla för kristna kandidater

Roger Scruton:
Gud bidar sin tid...
Se även Roger Scuton i web-TV!

Moder Teresas efterträdare vill ha bort aborter

Hon är prästen som blev en riktig häxa

Vitrysk kyrka byggdes med svensk hjälp

Ur "Kyrkpressen":
Provocerande dop i finska kyrkan

Per Dahl:
" Nej, Nyamko Sabuni, du har fel i din strävan efter det goda!"

Ett märkligt levnadsöde:
Padre Pio

Erika Cyrillus:
"Kanske vore det dags att stoppa folkkyrkotanken, en ganska grumlig teologisk konstruktion, i historiens skräpkammare."

Elisabet Frithiof:
Hur vill vi ha det – får alla vara med?

”Kyrkan bättre än vi trodde

Göran Skytte:
Nära döden ger kärlek till livet

Hägglund har rätt om vad ett äktenskap är


Doktorshattkuppen
Efter det att Werner Jeanrond i höstas efter stora motsättningar avgick som dekan vid den teologiska institutionen i Lund (CTR) blev Fredrik Lindström, utan att vara vald av "fakultetens" lärare, av universitets rektor tillsatt som t.f. dekan.

Vid ett sammanträde med "fakultetskollegiet" föreslog ledamoten KG Hammar, enligt Skånska Dagbladet, att den kontroversielle Jonas Gardell skulle kallas till hedersdoktor. Enligt regelverket skall enighet skall råda när någon kallas till hedersdoktor, men några av ledamöterna ville inte acceptera att Gardell kallades. Det rådde alltså uppenbar oenighet. Ärendet diskuterades och ordföranden Lindström ansåg att man då borde ändra på reglerna. Sammanträdet avbröts efter en stund eftersom ordföranden skulle gå på en fest.

Efter några dagar kallade Lindström, med ovanligt kort varsel, till ett nytt sammanträde. Ärendet var att ändra reglerna för att kalla hedersdoktorer. Lindströms förslag till nya regler klubbades igenom. Två ledamöter anmälde att de ville inkomma med skriftliga reservationer.

Sedan föreslog Lindström vid sittande sammanträde att man nu skulle ta upp ärendet med att kalla hedersdoktorer, trots att denna fråga inte fanns med på föredragningslistan. De två ledamöterna yrkade på bordläggning eftersom paragrafen inte kunde vara omedelbart justerad då ledamöterna ännu ej inkommit med sina reservationer. Lindström struntade i att bordlägga frågan och drev i stället igenom att Jonas Gardell skulle kallas till hedersdoktor.

Gardells främsta teologiska merit är boken "Om Gud" (2003). Bokens fackgranskare är - Fredrik Lindström!

Affären stinker. Lundafakultetens rykte har blivit solkat, dels av dekanens förakt mot demokratins spelregler, dels av att räddhågade fakultetskolleger faller undan för auktoritära fasoner.

Dekan:
Homofobi bakom kritik mot Gardell

Ulf Ekman:
Gardell som hedersdoktor

"Utnämningen av Gardell till hedersdoktor regelvidrig


Tony Blair har konverterat

Tony Blair:
Mention God and you're a 'nutter'

Blair höll tyst om sin tro

Jan Björklund:
Skolan får gärna ha julavslutning i kyrkan

Karin Yngman:
Vi behöver nog en också krävande Gud

Göran Hägglund - Stefan Attefall:
Äktenskapet samhällets grund

Gustaf Björck:
Gör Uppsala domkyrka till statligt museum!

Ruben Agnarsson:
Högertrafik är inte diskriminering


Domare vill göra månggifte lagligt.
Justitierådet Stefan Lindskog vill riva upp äktenskapsbalken

Benedikt XVI:
"Homoäktenskap hotar freden"

Nej till könsneutralt äktenskap - ja till gemensam samlevnadslag Svenska kyrkan säger nej till att använda begreppet äktenskap för homosexuella. Det är beslutade kyrkostyrelsen vid sitt möte på onsdagen. Däremot säger man ja till en gemensam äktenskaps- och partnerskapslag. Läs mera här!

Elisabeth Sandlund:
Ärkebiskopens "fromma förhoppningar"

Erwin Bischofberger - Sture Gustafson:
Människan har rätt att födas

Stift lämnar episkopalkyrkan i USA

Tord Nordblom:
Biskopsbrev tiger om trohet

Bill Hybels:
" We made a mistake!"
A Shocking “Confession” from Willow Creek Community Church

Inte bättre i Finland.
Läs Henrik Perrets blogg!

Jari Rankinen blev avstängd från prästämbetet av Åbo domkapitel. Hans tankar om domen finns här!

Ärkebiskopens bibelkunskaper

Stockholms domkapitlet kritiserar Olaisson och Bonnier efter omdebatterad artikel

"Nu kan kvinnor ta färjan åt andra hållet!"

Sju kd-politiker:
”Våra samveten säger nej

Yngve Kalin på Brännpunkt i SvD:
Parodi med politiker i kyrkan


Replik till Yngve Kalin:
Snudd på kränkning av invalda kyrkopolitiker

Lars B Stenström:
Partier låter sig knappast styras av Guds ord

Du som behöver uppdatera församlingsinstruktionen hittar många bra tips här!

Skall 400 000 anglikaner bli katoliker?

Ulf Jonsson:
Aggressiv ateistisk offensiv mot religionen

Marie Söderqvist:
Märklig debatt om äktenskap

Jan Myrdal:
”Kalla mig gärna heteronormativ”

Äktenskapskampanj i tunnelbanan kränkande?

Karin Arnell:
Skilj vigseln från kyrkan

Intressant citat!
".....och människor står med händerna uppåt och sjunger Halleluja. Det förekommer inte i Svenska kyrkan och vi gör inte på det sättet."
Säger en förfärad kyrkorådsledamot i Skövde intervjuad i Skaraborgs Allehanda 070725.
   
Vilket påminner mig om en gammal sjöman som min svärfar träffade på Sturkö. Medan fartyget låg i hamn vid Medelhavet hade mannen gått in i en katolsk kyrka. Där fick han se en kvinna komma in och falla på knä, viket han skildrade så här:
   "Da stöp hun. Men så gör vi inte här på Sturrrkö. Här glour vi i hatten och sier ett, två, tre!"

Världsledande kemiprofessor:
Jag tror Richard Dawkins vet att Gud finns

Gert Gelotte:
Fundamentalisten Sturmark och humanismen som knölpåk

Visste du detta om Svenska kyrkans årsredovisning?

Dag Sandahl har börjat blogga

Norsk psykiater:
Hver femte kvinne som har tatt provosert abort, sliter med angst fem år etter inngrepet. De kjenner på vonde følelser som skam, skyld og sorg.

Anders Björnsson:
Sturmark intoleransens apostel

Erik Johansson:
Biskopar, erkänn att välsignelsen var ett misstag!

Öppen motsättning i biskopskollegiet
Biskoparna i Karlstad, Uppsala och Luleå fronderar mot Linköpingsbiskopen
Vill ha obligatoriskt civiläktenskap

Jan Björklund om varför folkpartiet förlorat kristna väljare – och om det ”tramsiga” beslutet i landsmötet

Ett skrämmande TV-program!
Kusligast är RFSU:s ordförande! Hon nekar ihärdigt till fakta men ser alltmer pressad ut. Hon vet att om hon retirerar så rasar alla hennes illusioner.
Se Programmet "Jag ska göra abort"!

Siewert Öholm:
”…de har tagit min bebis…”

Carin Stenström:
Europas överlevnad

Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

Etikettexperten Magdalena Ribbing om präster och bröllop

Staffan Heimerson:
Den blågula kultureliten har fått kortslutning

Lisbeth Lindeborg:
" Den tyngst vägande orsaken till kristenfobin i Turkiet är frånvaron av religionsfrihet."

Ana Maria Narti:
"Under tio år av min ungdom var jag övertygad marxist och revolutionär. Då trodde jag också att jag var ateist."

Mikael Kurkiala:
Överdriven förnuftstro farligare än vidskepelse

Björn Ulvæus startar ateistförlag

Yngve Kalin:
Inför kyrkomötet 2007 - Ett steg för mycket?

Ett barn är ett barn
Följ WHO:s definition!

USA-biskopar vigs – i Afrika!

Afrikanska kyrkor vill inte vara styrda av pengar från väst

Lars Adaktusson: Terrordrabbade är en stark röst i politiken

Har man sagt A så...
Nu kommer nästa steg:
Norsk sköterskeelev vill döda barn

Carl-Erik Sahlberg:
Sergelplattan bär vittnesbörd

Så kan antalet aborter minskas

Homopräst ser sin sexualitet som synd

Var femte kyrkoherde hoppar av

Eva Johnsson:
”Är jag en fundamentalist?”

Wall Street Journal:
In Europe, God Is (Not) Dead. Christian groups are growing, faith is more public.

Owe Wikström:
Konsumtionen stjäl våra liv

Lars Adaktusson:
"Perla" sändebud för positiva värderingar

Siewert Öholm:
Mördarsniglar och ofödda barn

"Förföljda präster" ber att Herren skall låta mörkermän brinna i helvetet m.m. Ja, det är faktiskt budskapet på en nyupptäckt blogg vars budskap kan sammanfattas så här: "Tidsandan har alltid rätt!"
Att döma av formuleringarna är upphovsmännen mycket unga, om de ens existerar. Men är de verkligen utbildade präster inom Svenska kyrkan? Kanske är de fiktiva personer. Kanske tyder den lätt parodiska tonen på att bloggen är ett påhitt av en sofistikerad "mörkerman" som vill komma åt vissa strömningar inom Svenska kyrkan. Läs själv!

Påvens brev till Kinas katoliker

Katolska präster gripna i Kina

Magnus Norell:
"Självutnämnda experter spekulerar om al-Qaida"

Carin Stenström:
Kristdemokratins framtid är oviss

Elisabeth Sandlund:
Kung Pyrrhus i Sundsvall

Gustaf Björck:
Civiläktenskap enda lösningen


Som väntat - ansvarsnämnden friar igen!

Det tycks vara omöjligt för en regimtrogen biskop att bli fälld av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Två gånger har nämnden friat...

Läs vidare här!


Hängivna kristna invandrare tänder väckelsens eld i Sverige

Bitte Assarmo:
Spotta inte på kärnfamiljen!

Södertäljeprästen Hani Abdel Ahad - en av vår tids martyrer

Europas kristna comeback

Philip Jenkins:
Europe’s Christian Comeback

Antalet kristna i Indien ökar

Elise Claeson:
Hur länge ska vi leva i negativismens tid?


Ärkebiskop Anders Wejryd försöker att växa in i företrädaren Hammars kostym även om han inte når upp till samma grad av Israelhat. Nu har han skrivit på "Brännpunkt" i SvD. Han anser att våldets spiral måste brytas och ockupationen få ett slut. Men vem vill inte det? Och hur skall det gå till? Skall vi ha fri rörlighet för självmordsbombare eller...?
Läs om Dödlig ockupation i 40 år

Men ledaren i SvD förstår vad saken gäller, nämligen överlevnad:
40 år sedan Erlanders mörka dagar


Tomas Gür:
150 miljoner döda i gudlöst mördande

Thorbjörn Fälldin m fl:
"
Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel”

Siewert Öholm:
" Ge inte dina pengar till Diakonia!"

Varför är det så viktigt att demonisera den judiska staten?

Marie Demker:
Sverige bör avskaffa nationaldagen

Abort är ingen mänsklig rättighet


Hur står det till med krismedvetandet i Kyrkans Hus?

Enligt Bo Larsson, utbildnings- och forskningschef på kyrkokansliet i Uppsala, finns det ingen teori om varför det är färre som väljer att döpa sina barn. Generellt så pekar alla kurvor för Svenska kyrkan nedåt; över medlemskap, vigslar, dop, konfirmation och gudstjänstbesök, och det ena påverkar det andra tror jag, säger Bo Larsson.

Yngve Kalin:
En haverikommision, tack!


Teol. doktor Markku Koivisto är en väckelsepredikant. Han blev den 25 april avstängd från prästämbetet av Tammerfors domkapitel, men den 13 juni beslöt samma domkapitel att han får fortsätta. Läs om Nokiamissionen!

Benedikt XVI:
”Detta och ingenting annat är kyrkans mål..”

Som partipolitiseringen sår får den också skörda.
Sverigedemokraterna tänker använda Svenska kyrkan som språngbräda till rikspolitiken.

Familjen sitter i hjärnan

Koskinen får extraknäcka

Ulf Ekman:
Enhet är nödvändig för att göra vägarna jämna

Europa och dödens kultur

Marcus Birro rör om i abortfrågan

Svenska kyrkan i Västerås stift inbjöd förra året den ateistiske biskopen Spong som talare.
Nu tar man nya tag och inbjuder till HokusPokus!

Ingela Agardh:
"En kväll när jag läste Bibeln flyttade Jesus in"

Ulf Christiansson skulle ha aborterats

Vad säger svenska abortförespråkare om grotesk form av abort?


Ett intressant meningsutbyte om ekumenik:

5. Christina Doctare:
Materialismen räcker inte

4. Per Beskow:
Förstå hur katoliker tänker

3. Ulf Ekman:
Helle Klein är irriterad

2. Helle Klein:
Se upp för Ulf Ekmans ekumenik

1. Ulf Ekman:
Ekumenik utmanar sekularisering


Wejryd ej önskvärd vid kyrkomöte i Etiopien

" Tänk om de andra har rätt"

Wejryd underskattar problemen

Enligt ärkebiskop Anders Wejryd har Svenska kyrkan inte sysslat så mycket med äktenskapets teologi. Man har bara byggt på Luther. Läs själv!

Biskop Carl Axel Aurelius skriver brev till justitieministern om borgerlig vigsel för alla

Homosexuella grupper oeniga om äktenskap

Anders Wejryd:
"Om utredarens förslag att slopa partnerskapslagen går igenom står kyrkan inför ett problem."

Yngve Kalin:
Välsignelseakten går i graven

"Projektledare" som anmälde Åke Green och drev kampanj mot Dag Sandahl åtalad för bedrägeri och urkundsförfalskning!

Lämnar RFSU för "Ja till Livet"


Scandic behåller biblarna!

Flera stift bojkottar Scandic

Biskop nobbar Scandic efter bibelstopp

Göran Skytte:
Hädanefter bojkottar jag Scandic

Scandic överväger att riva upp beslutet


Lars Adaktusson:
Iransk indoktrinering på Bolibompa-nivå

Antisemitismen i världen ökar dramatiskt

Broderskapsrörelsen bjöd in ökänd antisemit

Det fria ordet vid Göteborgs Universitet

Sju kristna halshöggs i Filippinerna

Morden i Turkiet föregicks av grym tortyr

Bitte Assarmo:
Kristna jagas i Sverige och utomlands

Benedikt XVI:
Håller Europa på att förlora sin själ?

Amerikansk neurolog: Människans hjärna är gjord för att tro på Gud


Wejryd besökte påven. De talade om vädret, antagligen för att de inte har så mycket annat gemensamt.
Wejryd om klimatet: "Det är ju något som gäller för alla." Det tyckte påven också.


Vad händer i Israel?


Vad säger svenska abortförespråkare om grotesk form av abort?

Brittiska läkare säger nej till att utföra aborter

”Det var bara abort som gällde

Anders Bylander:
Politiken och lögnen om livet

Stefan Swärd:
Över en miljon fick inte födas

Kvinnors upplevelser av abort måste utvärderas

Utmana dödskulturen!

Utredares nyspråk mörkar verkligheten

Anders Bylander:
Människan har ett heligt uppdrag i världen

Läkare i Kyrkans Tidning:
Erkänn fostrets mänskliga rättigheter

Här är några postiva och livsbejakande hemsidor som ger perspektiv åt den svenska abortdebatten!
Besök Abrigo Rainha Siliva eller Minnamottagningen i Göteborg!

Kd-ideolog ställer inte upp för omval
Tycker att partiet anpassar sig till nyliberalism och relativism

Tung kristdemokrat hoppar av

”Slakthus Sverige, 35000 aborter per år”
Komminister i Svenska kyrkan granskas efter fax

”Abort – som att äta sina barn”
Nu anmäls prästen Ulf Söderström

Abort ger kvinnor rätt att mörda

Marie Söderqvist: "Abortfrågan är på fel nivå - vi avslutar människoliv"

Sex riksdagsledamöter:
"Vi röstar nej till abortturism – igen!"

"Stoppa abortturismen!"

"Hög tid att värna de ofödda"


Parsifal "räddar" mänskligheten från judendomen!
Hitlers blodsmystiska älsklingsopera uppförs i Karlstads domkyrka!

Recension i SvD: "I Parsifals räddningsmission finns nattsvarta inslag som leder ända in i de nazityska dödslägren.....varför ska man spela denna antisemitiska styggelse idag, vad har den att säga oss på andra sidan Förintelsen?"

Recension i DN: "Men som musikfilosofen Bryan Magee påpekat är det vanligaste och mest intellektuellt hedervärda missförståndet när det gäller Parsifal att uppfatta det som ett kristet verk. Tematiskt viktigare är den buddistiska återlösningstanken och Schopenhauers pessimism."

Domprosten: "Vi värnar om kyrkorummets helgd.""Man måste se till att ens
integritet inte sätts i fara!"

Är detta kapten Gusjtjin och den politiske officeren Besedin från U137?
- Nej, det är "Uppdrag granskning" den 23/1 om prästers, i synnerhet Koskinens, extraknäck. Programmets höjdpunkt kommer i den sista delens sista skälvande sekunder när ärkebiskop Anders Wejryd, med den övervakande politruken (Olle Burell), han som har verkliga makten, bakom sig, säger: "Man måste se till att ens integritet inte sätts i fara!"

Tyvärr finns inte programmet längre kvar på SVT:s hemsida.


Lars Stjernkvist:
Partier behöver kyrkan

Daniel Alvunger:
Politikerstyre passar inte kyrkan

”Vi kristna måste arbeta tillsammans”
Ulf Ekman om Livets Ords förvandlingsresa

Cistercienserna kommer tillbaka till Nydala kloster

Maciej Zaremba:
Jurister på gränsen till nervsammanbrott

Klassiska kyrkor växer. Så är det bara.
Här finns den förra artikeln!

Robert R. Reilly:
Påven och Profeten

Anders Bylander:
Skydda den som är svag!

Till jul fylls kyrkorna med människor. Men annars är det oroväckande tomt. Svenska kyrkan tappar medlemmar i allt snabbare takt....

Fysikpristagaren George Smoot tror på Gud:
”Det finns en skapelse


Fler artiklar här!