Här är alla ärenden angående Lunds domkapitels obehörighetsförklaring av Jan-Erik Appell

 

Domkapitlets beslut den 7 mars 2012

Särskilt yttrande av domprosten och den prästerlige ledamoten

Leading Swedish Confessional Pastor Defrocked for Support of Mission Province