Svenska biskopar på Tempelplatsen i Jerusalem.
För detaljstudier klicka här!