Xi Jinping drar åt tumskruvarna

Kinas president Xi Jinping har ökat trycket mot husförsamlingarna, som större delen av Kinas långt mer än 100 miljoner kristna tillhör. Hans syfte är att ta kontrollen över sådana opinionsbildande rörelser som inte lyder under kommunistpartiet. Det är oroande för regimen åsiktsmonopol när antalet kristna raskt närmar sig tio procent av landets befolkning.

Under senaste tiden har regeringen markant ökat trycket. Enligt Asia Harvest har 314 kristna dödats under de senaste månaderna, och ytterligare hundratals saknas. De flesta av huskyrkans ledare har gömt sig och kopplat bort sina telefoner på grund av statens omfattande övervakning.

Tusentals huskyrkor (som anses vara olagliga) har stängts. Religiösa symboler som kors och affischer har blivit nedtagna och ersatts av kinesiska flaggor eller porträtt av president Xi Jinping.

Hyresvärdar som hyr ut byggnader till kristna kan få betala böter på mellan 20 000 och 200 000 yuan (nästan 30 000 USD). Ute på gatorna har polisen befogenhet att undersöka vem de vill för att kontrollera telefoners och datorers innehåll, t.ex. en bibelapp eller besök på kristna webbplatser.

Den allvarligaste förföljelsen sker i Xinjiangregionen i nordvästra Kina. Under de senaste åren har en lovande kristen väckelse uppstått bland uigurer, kazaker och kirgizer, men de flesta av kyrkans ledare har arresterats och tagits till koncentrationsläger i öknen. Man uppskattar att minst en miljon människor hålls kvar och torteras i dessa läger just nu. Trots att förföljelserna egentligen riktat sig mot muslimer i gränsområdena, har också nästan alla kristna ledare avlägsnats. Regeringen bryr sig inte om huruvida någon är muslim eller kristen.

Regimen använder teknik för att identifiera och förfölja kristna, inklusive förebyggande artificiell intelligens, där datorer bearbetar information och bilder från miljoner kameror och sedan förutsäger när de tror att ett brott kan äga rum, såsom en olaglig samling av människor för gudstjänst eller bibelstudium. Systemet kommer fullt utvecklat att rangordna varje kinesisk medborgare enligt beteende, förbindelser, utbildning, jobb och resor. Till och med möjligheten att köpa mat kan begränsas. Redan har några kyrkoledare funnit att de inte kan köpa flyg- buss- eller tågbiljetter eftersom deras predikoresor anses vara ett hot.

I ett öppet brev till regeringen har 116 pastorer bekänt sin kristna tro och protesterat mot regeringen. I september 2017 utfärdade statsrådet nya förordningarna angående religiösa frågor och började genomföra dessa föreskrifter i februari 2018, skriver de. Sedan dess har kristna kyrkor i hela Kina drabbats av förföljelse, förakt och missförstånd från statliga myndigheter inklusive olika administrativa åtgärder som försöker förändra och snedvrida den kristna tron. Några av dessa handlingar är de värsta sedan kulturrevolutionens slut 1976. Man har rivit ner kors på kyrkobyggnader och i kristna hem, tvingat och hotat kyrkor att gå med i religiösa organisationer som kontrolleras av regeringen, tvingat kyrkor att hänga upp nationalflaggan eller att sjunga sekulära sånger som berömmer staten och kommunistpartiet, förbjudit kristna barn att komma in i kyrkor och få religiös undervisning. Man har berövat kyrkor och troende rätten att samlas fritt.

De 116 pastorerna fastslår att dessa handlingar är ett missbruk av regeringens makt som har lett till allvarliga konflikter mellan politiska och religiösa partier i det kinesiska samhället. Dessa handlingar strider mot religionsfriheten. Men »Gud hatar alla försök att undertrycka människors själar och alla förföljelser mot den kristna kyrkan. Han kommer att fördöma och döma dem med rättfärdig dom. Men vi är ännu mer skyldiga att förkunna goda nyheter till myndigheterna och för hela samhället: Jesus, Guds enda Guds Son, Frälsaren och mänsklighetens kung, som för att rädda oss syndare dödades, begravdes och steg upp från de döda av Guds kraft, som förstör syndens och dödens kraft. I sin kärlek och medkänsla har Gud förberett förlåtelse och frälsning för alla som är villiga att tro på Jesus, inklusive kineser. När som helst kan någon ångra sig från någon synd, vända sig till Kristus, frukta Gud, få evigt liv och förmedla stor välsignelse från Gud till familj och land.»

Pastorerna förklarar att de tror på Bibeln som Guds ord. Om någon motsätter sig evangeliet är de skyldiga att lyda Gud mer än människor. De är villiga att liksom den äldre generationen av kristna gå martyriets väg, men de är också villiga att lyda de myndigheter i Kina som Gud har utsett och att respektera regeringens myndighet att styra samhället. Så länge regeringen inte överskrider de gränser för sekulär makt som anges i Bibeln och inte stör eller bryter mot något som är relaterat till tro eller själ, är de kristna skyldiga att respektera myndigheterna, be för dem och för det kinesiska samhället.

De avslutar sin skrivelse med en principförklaring som också är ett memento för Svenska kyrkan: »Men under inga omständigheter kommer vi att låta våra kyrkor att gå med i en religiös organisation som kontrolleras av regeringen, att registrera sig hos den religiösa förvaltningsavdelningen eller att acceptera någon form av anslutning. Vi kommer inte heller att acceptera något förbud eller några böter som ålagts våra kyrkor på grund av vår tro. För evangeliet är vi beredda att bära alla förluster – till och med förlusten av vår frihet och våra liv.»

Anders Brogren