Trist i Indonesien

»Så trist att Indonesien drabbas av ökande extremistiskt våld. Jag har tidigare hört om och sett så goda exempel på fred och samverkan mellan religionerna i detta land», skrev ärkebiskop Antje Jackelén på Twitter den 14 maj sedan några islamister sprängt sig i luften och ett antal kristna blivit dödade.

Det är förenat med risker att vara »den twittrande biskopen», särskilt om man twittrar på ett främmande språk och inte har sinne för alla dess nyanser. En storm utbröt på sociala medier. Många förvånades över att det förfärliga attentatet trivialiserades med ordet »trist».

Men det var nog inte så illa som det låter, även om Antje, oklokt nog, gick i svaromål och höll fast vid sitt ordval. Kanske hade hon inte klart för sig att det svenska ordet »trist» på hennes tyska modermål snarast svarar mot »langweilig», d.v.s. »långtråkigt», på engelska »boring». Förmodligen sökte hon en motsvarighet till tyskans »traurig», som på svenska blir »sorgligt, sorgesamt» för att inte säga »tragiskt».

Hur som helst är det viktigt att i likhet med Antje följa vad som händer i Indonesien. Förvisso har islam och kristendom på många håll levt harmoniskt sida vid sida, även om variationerna är stora på de tusentals öar som detta världens största muslimska land består av. Det finns områden som har kristen majoritet, t.ex. nordöstra Celebes (Sulawesi) eller det till Indonesien sent anslutna Västpapua. I det inre av norra Sumatra tillhör majoriteten den lutherska Batakkyrkan, medan grannprovinsen Aceh tillämpar sharialag.

På många håll i detta jättelika land har kristna blivit förföljda av muslimer. De har drivits på flykt, blivit mördade och fått se sina kyrkor nedbrända. Samtidigt finns många guvernörer och borgmästare som är kristna, med huvudstaden Jakartas borgmästare Basuki Tjahaja Purnama i spetsen. Bilden är alltså splittrad.

Samtidigt har Indonesien varit nyckeln för att låsa upp muslimska hjärtan. Där började den kristna väckelse som just nu pågår i ett sjuttiotal muslimska områden runt om i världen. Det var i dåvarande Nederländska Ostindien som den helige Ande 1870 grep tag i muslimen Sadrach Surapranata. Han fick sedan leda tusentals muslimer till tro på Jesus Kristus. För första gången sedan islams grundande på 600-talet började muslimer att av egen fri vilja konvertera till kristendomen och bli döpta.

Nästa viktiga händelse för kristenheten inträffade 1965, då den hårdföre general Suharto störtade president Sukarno och lät avrätta hundratusentals kommunister. I den följande folkräkningen blev det obligatoriskt att ange till vilken av fem traditionella religioner man ville räkna sig. Fler än väntat valde då att beteckna sig som kristna. Till denna kategori hörde dels f.d. kommunister, dels f.d. muslimer, dels etniska kineser. För att bekräfta sitt val lät många döpa sig.

En tredje milstolpe för kristendomen i Indonesien är de senaste årens utveckling då antalet konversioner från islam har exploderat. Visserligen har många församlingar i Jakarta drivit stora evangeliseringskampanjer, men vad som betytt mest har varit så kallad »oavsiktlig evangelisation». Många ungdomar får inte svar på sina frågor inom sin familjeärvda islam. I stället har de fått vänskapliga kontakter med kristna ungdomar, som erbjuder dem en kravlös gemenskap med kärlek och omtanke. Kristendomen expanderar genom de kristnas leverne, så som Rodney Stark beskriver fornkyrkans expansion i The Rise of Christianity.

Kristendomens framgång bland de unga oroar många ansvariga inom islam. För att anlägga moteld har den muslimska organisationen Mercy Mission framställt filmen Save Maryam, https://www.youtube.com/watch?v=G6L_B7XOdlE, som uppmanar muslimer att ta hand om sina ungdomar på bättre sätt. Enligt denna film konverterar två miljoner muslimer varje år, vilket innebär att kristendomen kommer att vara Indonesiens största religion redan 2035. Filmen har visserligen kritiserats för att överdriva, eftersom siffrorna inte stämmer med uppgifterna i den senaste folkräkningen 2010. Dock har det hänt mycket under de åtta åren sedan dess. Hur som helst visar filmen på en uppgivenhet inom islam som också kan ta sig uttryck i attentat mot kyrkor.

Det finns anledning att intressera sig för vad som händer i Indonesien, världens än så länge största muslimska land.

Anders Brogren

Ur SPT 13/2018