Det gamla apoteket i Kisa är numera kafé och emigrantmuseum.

 
 

Tillbaka till hemsidan