Brogren, Ludvig Teodor

Apotekare på apoteket Vasen, Linköping, ägare av L T Brogrens bryggeri. Född 1827-05-24 på Skränge, Gammalkil (E). Död 1897-04-19 på Ådala, Linköping (E). Elev vid Linköpings elementarläroverk 1836-43. Elev vid apoteket Korpen i Stockholm 2/6 1843. Avlade inför apotekarsocietetens direktion farmacie studiosiexamen 2/6 1847. Anställd vid apoteket Ängeln i Stockholm 1847-48, vid apoteket Kronan 1848-50. Inskrevs hösten 1850 vid farmaceutiska institutet, där han 6/3 1852 avlade apotekarexamen. Tillträdde apoteket i Kisa 1/4 1852 Tillträdde apoteket Vasen i Linköping 1/6 1858 (apoteket Vasen låg 1738 - 1913 på Storgatan 37). Fick privilegium på detta apotek 12/2 1864 men sålde det 1/5 s.å. Anlade 1865 ett bryggeri. Till följd av efterträdarens konkurs blev han dock tvungen att tillsammans med apotekare A F Wigander 1868 köpa tillbaka apoteket, vilket dock åter avyttrades 1869, varefter han sedan helt ägnade sig åt L T Brogrens bryggeri. - På gravstenen: Ps. 360:4,5,6. - Se vidare hans levnadsteckning "Några spridda drag över en gammal mans liv" samt Axel Romdahls "Som jag minns det, I".

Far
Brogren, Jonas Överstelöjtnant. Född 1780-02-08 på Duseborg, Gammalkil (E). Död 1859-11-11 på Skränge, Gammalkil (E).
Mor
Segerstéen, Klara Magdalena Född 1800-07-05. Död 1871-04-11 i Linköping (E).


Gift 1852-05-16
Brogren, Josefina Katarina Teresia Född 1827-04-23 på Torvsäter, Björnlunda (D). Död 1895-04-03 på Ådala, Linköping (E). Döpt 1827-04-29.
Brogren, Clara Adolfina Teresia Född 1852-12-05 i Kisa (E). Död 1927 i Linköping (E).
Brogren, Jon Ludvig Disponent för L.T. Brogrens bryggeriaktiebolag, Linköping. Född 1853-09-01 i Kisa (E). Död 1927 i Linköping (E).
Brogren, Anna Catarina Född 1855-08-02 i Kisa (E). Död 1856-01-08 i Linköping (E).
Brogren, Fredrik Theodor Född 1857-08-02 i Kisa (E). Död 1859-04-18 i Linköping (E).
Brogren, Carl Ludvig Lantbrukare. Född 1864-03-21 i Linköping (E). Död 1951-12-05 i Linköping (E).

Tillbaka till hemsidan.


Framställd 1997-05-25 00:07:54 av DISGEN version 7.0a